Arkeologinen kohde Tammerkoski (Koski)

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  II kaupunginosa
  Tammerkoski
  Nimi:
  Tammerkoski (Koski)
  Muinaisjäännöstunnus:

  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  19
  Muinaisjäännöstyyppi:
  muinaisjäännösryhmät
  Tyypin tarkenne:
  kartanot
  kylänpaikat
  markkinapaikat
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  1100-1700-luvut
  Lyhyt kuvaus:
  Tampereen Kirjastonpuiston ja Keskustorin alueella sijaitseva kohde, johon kuuluvat Kosken kylätontti, Tammerkosken kartanonpaikka ja markkinapaikka. Alueen pohjoisosa on hoidettua puistoa ja siellä sijaitsee muutamia monumentaalirakennuksia. Alueen etelä- ja länsiosa on kivettyä Keskustoria.
  Tutkimukset:
  Valvonta ja kaivaus Kalle Luoto 2009.

  - kaivauslupa 4/302/2009

  Inventointi Kalle Luoto 2008

  Inventointi Nurminen & Rajala 1994: Tampereen kaupungin inventointi 1994, kohde 68 (Tampere, Tammerkoski)

  Inventointi Räty 1971 - 1972: Irtolöytö n:o 33 (tuhoutunut kivikautinen asuinpaikka)

  Inventointi Raninen 2014: kohde 32


  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:
  Tammerkoskesta ja sen rannoilta on tehty kolme kivikautista irtolöytöä. Jouko Räty (1971-1972) arvelee, että löydöt ovat peräisin Tammerkosken rannalla sijainneesta kivikautisesta asuinpaikasta.

  Keskentekoinen kourutaltta (Kansallismuseon kokoelmat, KM 3596)

  Kivikirves (Tampereen tyttölyseon kokoelmat, O II M 2)

  Poikkikirves (Tampereen tyttölyseon kokoelmat, O II M 3)
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212309
  Peruskartan nimi:
  Tampere
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6822518 X2 6822658 X 6822588
  Y1 327549 Y2 327713 Y 327632
  Koordinaattiselite:
  ETRS-TM35FIN
  Rajausperusteet:
  Kohteen rajausta muutettu 18.9.2014.

  Pohjoisen suunnassa (Kirjastonpuiston alueella) erotettu Frenckellin paperitehdas -kohteesta vanhan kiinteistörajan perusteella. Muissa suunnissa Keskustorin kivipäällysteisen alueen rajat sekä Teatteritalon ja vanhan Kirjastotalon seinät.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kirjastonpuisto sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa. Tammerkoski (Koski) -kohteeseen siäsltyy Kirjastonpuiston osa Vanhan kirkon ympärillä. Kivetty Keskusstori sijaitsee Kirjastonpuiston eteläpuolella.
  Kohteen kuvaus:
  Luoto 2009:

  Kirjastonpuiston alueella on oletettavasti ainakin osittain säilynyt historiallisen ajan muinaisjäännöskompleksi, johon kuuluu kylätontti, kartano ja markkinapaikka. Edellisten lisäksi Tammerkoskessa on historiallisella ajalla sijainnut useita myllyjä ja kalastamoita. Nykyisen Kirjastonpuiston alueella on ollut laajan alueen liikenteellinen keskus, jonka alueella on kulkenut maakunnallisesti merkittävä tie. Muistona tästä tiestä saattaa Tammerkoskessa Hämeensillan pohjoispuolella olla jäänteitä tiehen kuuluneesta sillasta.

  Teollistumisen alkuvaiheessa Tampereen kaupungin ydinalue sijaitsi inventointialueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Useat teollisuus ja tuotantolaitokset sijoittuivat Tammerkosken ranta-alueelle. Kirjastonpuistossa ja sen välittömässä läheisyydessä on sijainnut tuotantolaitoksia, joilla on oma merkityksensä Tampereen kaupungin historiassa.

  Raninen 2014:

  Kirjastonpuiston pohjoisosa on erotettu kiinteistörajan perusteella omaksi kohteekseen (Frenckellin paperitehdas). Tammerkoski-kohteeksi on määritelty kirkkoa ympäröivä puiston osa ja Keskustorin alue, joissa on voinut säilyä Tammerkosken kylän, markkinapaikan tai kartanon aikaisia jäännöksiä, ehkä myös kaupungin aikaisia toriin liittyviä rakenteita.

  Tammerkosken pohjan vedenalaisrakenteiden tarkastuksessa (Kuitunen & Luoto 2011) ei havaittu Tammerkosken varhaisten siltojen jäännöksiä.

  Lähistön kohteet:
  Frenckellin paperitehdas.

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

 •  
  Löydöt:
  KM 2009028

Kuvat

 • Kohteen kuva

  21.JPG

  • Kuvaaja: FM Kalle Luoto
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Näkymä Vanhan kirjastotalon pohjoispuolelta kohti Tammerkoskea. Tällä kohtaa lienee kulkenut Tammerkosken 1600- ja 1700-luvulla ylittänyt silta.
  • Kuvausaika: 30.7.2008
  Kohteen kuva

  Tampere_1758.jpg

  • Kuvaaja: (FM Kalle Luoto)
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tammerkosken kartano vuonna 1758 kuvattuna nykyiselle peruskartalle. Pohjakartta: Maanmittauslaitos.
  • Kuvausaika: 29.6.2009
  Kohteen kuva

  23.JPG

  • Kuvaaja: FM Kalle Luoto
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Näkymä Vanhan kirjastotalon luoteispuolelta kohti Vanhaa kirkkoa.
  • Kuvausaika: 30.7.2008
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 137
  • Alanumero: 1
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Sami Raninen
  • Kuvausaika:
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  II Hämeenkadun pohjoispuoli ja Keskustori Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampereen Keskustori ja Kirjastonpuisto arkeologinen maatutkaus 2018 Tampere
   
    Kartoitus
   
  14.12.2017 30.09.2018
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampereen keskustan arkeologinen osayleiskaavainventointi Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  03.03.2014 08.10.2014
  Avaa Tampereen Kirjastonpuiston arkeologinen valvonta ja dokumentointi 2011 Tampere
   
    Valvonta
  Dokumentointi
   
  01.01.2011 31.12.2011
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere, Kirjastonpuisto. Frenckellin paperitehtaan kenttäkiveyksen kartoitus 2010 Tampere
   
  Tampere
   
  Kaivaus
  Kartoitus
   
  08.08.2010 02.03.2011
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampereen Kirjastonpuiston arkeologinen koekaivaus 2010 Tampere
   
  Tampere
   
  Koekaivaus
   
  02.06.2010 02.03.2010
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Arkeologiset tutkimukset Tampereen Kirjastonpuiston alueella 2009 Tampere
   
    Valvonta
   
  05.04.2009 11.01.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 356 2013 24.10.2014 Tampere, maanalaisen pysäköintilaitoksen, Kunkun Parkki -hankkeen YVA-ohjelma
  Avaa 363 2013 09.10.2013 Tampere, Tammerkosken ja Hämeenpuiston välisen maanalaisen pysäköintilaitoksen, Kunkunparkin, asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava 8437 (TRE:6029/10.02.01/2013) Tampereen kaupunki, Kirjaamo
  Avaa 340 2015 10.09.2015 Tampere, Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan ehdotus (TRE:3645/10.02.03/2012) Tampereen kaupunki, Kirjaamo
  Avaa 17 2019 16.01.2019 Tampere, Keskustori 2030 -ideasuunnitelman luonnos Tampereen kaupunki
  Avaa 569 2019 23.10.2019 Valokaapelin asentaminen Tampereen Frenckellin ja Kirjastonpuiston alueelle Tampereen Tilapalvelut Oy