Rakennetun ympäristön kohde Asunto-osakeyhtiö Kaskitie

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla
 Kuva ei ole julkinen

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  XX - Liisankallio - Kaleva
  Nimi:
  Asunto-osakeyhtiö Kaskitie
  Osoite:
  Kaskitie 2 / Kaskitie 4 / Kaskitie 6 / Nyyrikintie 1 / Nyyrikintie 3 / Nyyrikintie 5 / Salhojankatu 35
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Rakennusten lukumäärä:
  3

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kolmen nelikerroksisen suorakulmion muotoisen lamellitalon ja niiden väleihin jäävien piha-alueiden muodostama kokonaisuus. Kiinteistön pohjoispuolella kulkee Kaskitie ja eteläpuolella Nyyrikintie. Länsipuolella alue rajautuu Salhojankatuun ja itäpuolella sijaitsevat Asunto-osakeyhtiö Kaskensivun kiinteistö.
  Historia:
  Kiinteistön rakennukset on rakennettu 1941-1946. Rakennusprojektin alullepanija oli asuntokeskuskunta Tampereen Haka ja rakennukset suunnitteli Kulutusosuuskuntien Keskusliiton asunto-osasto. Ensimmäinen rakennuksista valmistui 1943, toinen 1945 ja viimeinen vuonna 1946.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Nyyrikintien kulkureittien päihin on asetettu betoniporsaat, joilla nähtävästi pyritään estämään läpikulkua pihojen läpi Nyyrikintieltä Kaskitielle. Rakennusten editse kulkee laatoitetut reitit, jonka alkupiste on suoraan Nyyrikintieltä. Kaskitie 2:n ja 6:n kohdalla laatoitetut reitit kulkevat aina Kaskitielle saakka, mutta Kaskitie 4:n talon kohdalla laatoitettu reitti on vain rakennuksen Kaskitien puoleiseen kulmaan saakka.

  Piha-alueet ovat jakautuneet selkeästi kahtia käyttötarkoituksen mukaan. Kiinteistön autopaikat sijaitsevat kiinteistön pohjoispuolella, joista merkittävä osa sijaitsee Kaskitie 4:n päädyssä. Lisäksi Kaskitie 4:n ja 6:n rakennusten etujulkisivuja vastapäätä sijaitsee joitakin autopaikkoja rakennusten pohjoispuolella. Roskasäiliöt sijaitsevat Kaskitie 4:n päädyssä ja ovat upotettuja Molok-mallisia.

  Tontin eteläpuoli on jätetty laajoiksi viheralueiksi, joissa laajat ruohikot sekä puusto ja pensaisto muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Laajat ruohoalueet jatkuvat rakennusten taakse. Puiden ja pensaiden koosta päätellen kasvit ovat vanhoja. Kaskitie 4:n kerrostalon eteläpäädyssä sijaitsevat keinut ja penkki pensaikkojen varjossa.

  Eteläpäästä katsottuna jokainen talo muodostaa alueellisesti selkeästi erillisen pihapiirinsä. Kuitenkin tontin pohjoispuolelta katsottuna alueelle syntyy yhtenäisempi kokonaisuus johtuen rakennusten sijoittelusta. Kaskitie 4/Nyyrikintie 3:n rakennuksen sijoittaminen etelämmäksi suhteessa muihin tontin rakennuksiin on mahdollistanut rakennusten välisen yhtenäisyyden tunteen syntymisen myös rakennusten ulkoasullisten yhtenäistävien seikkojen lisäksi.

  Kaskitie 2:n rakennuksen pohjoispäädyn itäpuolella on toimitila, joka erottuu muusta rakennuksesta korotetun kivisen terassimaisen rakennelman kautta. Terassille johdattavat rappuset, joille on pääsy Salhojankadun puolelta kapeaa laatoitettua polkua pitkin. Lisäksi terassille on pääsy Kaskitie 2:n päädyn rappusia pitkin, joka kuvaushetkellä (2.7.2013) oli kuitenkin kasvillisuuden osaksi peittämä. Lisäksi toimitiloja on myös Nyyrikintie 1:n puoleisessa kerrostalon päädyssä kellaritiloissa sekä Kaskitie 4:n puoleisen kerrostalon päädyn kellaritiloissa.

  Kirjalliset lähteet:
  Näsi, Juha & Näsi, Salme, Tamperetta rakentamassa: asuntokeskuskunta Tampereen Haka 50 vuotta. Asuntokeskuskunta Tampereen Haka, Tampere 1990.

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Asunto-osakeyhtiö Kaskitie Kaskitie 2 / Nyyrikintie 1 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Asunto-osakeyhtiö Kaskitie Kaskitie 4 / Nyyrikintie 3 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  003 Asunto-osakeyhtiö Kaskitie Kaskitie 6 / Nyyrikintie 5 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Kalevan kirkko ja kaupunginosa Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö kaupunkikortteli
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XX Kaleva, Liisankallio Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Kalevan RKY-alueen rakennetun ympäristön esitarkastelu Tampere
   
    Muu
   
  10.06.2013  

Kartta