Alue Kalevan kirkko ja kaupunginosa

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Kalevan kirkko ja kaupunginosa
  Alueluokka:
  Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
  Aluetyyppi:
  kaupunkikortteli
  Arvojen perustelu:
  RKY 2009

Tekstitiedot

 • Historia:
  Tampereen väkiluku kasvoi voimakkaasti sotien jälkeen. Kaupungin asutus laajeni itään päin uusilla asuinalueina. Kalevana tunnetulle entiselle Tammelan vainioille rakentuikin 1940-1950-luvulla yksi kaupungin tiheimmin rakennettuja ja asuttuja alueita. Ensimmäisessä vaiheessa mittavin rakennusurakka toteutettiin Kalevan puistotien ja Liisankallion välisellä alueella, jonne nousi kymmeniä uuden rakennustyylin mukaisia torni- ja lamellitaloja.

  Kalevan asemakaavojen pohjana toimi arkkitehti Brunilan 1922 laatima itäisten alueiden asemakaava. Tätä kaavaa ei koskaan vahvistettu, niinpä ennen sotia kaavoitettu alue päättyi Kalevan puistotiehen. Kaupinkatuun ulottuva Elis Kaalamon itäisten alueiden asemakaava vahvistettiin 1938. Kaupinkadusta itään olevat alueet kaavoitettiin myöhemmin useassa vaiheessa mm. Teiskontien korttelit 1953 ja Sammonkadun 1955. Tiheän asutuksen vastapainoksi alueelle muodostettiin merkittävä Liisan-Kiovan-Keskuspuiston muodostama puistoalue ja katuliikenteen keskeiset akselit Teiskontie ja Sammonkatu rakennettiin leveiksi puistokaduiksi.

  Kalevan ydinalueen, Liisankallion, rakentaminen pääsi vauhtiin vasta sotien jälkeen. Tiiviiseen sijoitteluun sekä vuokra-asuntojen pieneen kokoon vaikutti asuntopula. Ensimmäisenä Kalevaan valmistuivat Kaskitien lamellitalot. Kalevan tornien rakentaminen alkoi 1949. Arkkitehti Harry W. Schreckin suunnittelemat rakennukset olivat tuolloin Tampereen puolikunnallisen asuntotuotannon suurin hanke. Myöhemmin yksi torni, nk. miljoonatorni, toteutettiin yksityisenä asunto-osakeyhtiönä. Rakennukset valmistuivat 1951-1953 ja 1956.

  Liisankallion jälkeen kaavoitettiin varsinainen Kalevan alue sekä Kalevanrinne, joiden rakentaminen alkoi 1950-luvun jälkipuoliskolla. Nämä tiiviisti rakennetut asuinalueet suunniteltiin Liisankallion tavoin funktionalististen ihanteiden mukaan. Kalevankartanon suunnittelivat arkkitehdit Dag Englund ja Lauri Silvennoinen, jotka olivat tulleet Tampereen Sosiaalisen Asuntotuotannon järjestämässä arkkitehtuurikilpailussa kolmansiksi. Englundin ja Silvennoisen ehdotus toteutettiin 1956-1960 kilpailun voittaneiden arkkitehtien Viljo Revell ja Eero Eerikäinen hankkeen viivästyttyä. Kalevankartanon jälkeen Lauri Silvennoinen kehitti pistetalojen ja vaakasuuntaisten massojen teemaa Helsingin Pihlajamäen asuntoalueessa (1965).

  1960-luvulla saatiin Liisankallion alue pääosin rakennettua; viimeisimpiä hankkeita olivat työväenopiston talo sekä Kalevan kirkko. Vuonna 1958 järjestetyn arkkitehtikilpailun Tampereen työväenopistolle tarkoitetusta Sampolan rakennuksesta voittivat arkkitehdit Timo Penttilä ja Kari Virta. Rakennus valmistui 1962. Arkkitehtien Reima Pietilä ja Raili Paatelainen piirtämä kirkko rakennettiin tiilestä ja liukuvalubetonista 1964-1968. Suunnitelma pohjautui 1959 voittaneeseen kilpailuehdotukseen, joka valittiin jatkokehittelyn pohjaksi 1960. Pietilä suunnitteli kirkkoon myös epäsymmetrisen urkufasadin ja alttariseinällä olevan puuveistoksen Särkynyt ruoko.

  Ilmarinkadun varrelle rakennettiin 1949-1953 Tampella-yhtiön perustaman asunto-osakeyhtiön neljä tiilipintaista lamellitaloa. Nämä nk. Pekolan talot suunnitteli arkkitehti Alvar Aalto. Viidennen, 1955 valmistuneen samantyyppisen rakennuksen suunnitteli rakennusmestari Oskar Helminen. Vastapäinen lamellitalojen ryhmä rakennettiin alun perin Branderin kenkätehtaan henkilöstöasunnoiksi. Arkkitehti Jaakko Tähtisen suunnitteleman ja vuosina 1949-1953 rakennetun As. Oy Koskentien lamelli- ja pistetalot muodostavat yhtenäisen väljästi rakennetun kokonaisuuden. Puistomaista pihaa leimaavat suuret männyt. (teksti www.rky.fi)

  Kuvaus:
  Tampereen Kaleva on yksi yhtenäisimmistä ja laajimmista kaupunginosista, joka on toteutettu toisen maailmansodan jälkeen funktionalismin kaavoitusperiaatteiden mukaisesti. Kalevan kirkko on Suomen uudemman kirkkoarkkitehtuurin monumentaalisin esimerkki.

  Kalevan alue sijaitsee Tampereen rautatieaseman ja Tammelan kaupungiosan itäpuolella, entisillä Tammelan vainioilla. Ydin on Kalevan puistotien ja Kaupinkadun välillä sijaitseva Liisankallio, jonka asemakaavan on laatinut arkkitehti Elis Kaalamo 1930-luvulla. Sotien jälkeen hyvin toteutuneessa asemakaavassa on painotettu avointa korttelirakennetta sekä luonnonvalon ja puistoalueiden merkitystä. Samat suunnitteluperiaatteet ovat ohjanneet myös pala palalta Liisankallion jatkeeksi sotien jälkeen kaavoitettujen Kalevan ja Kalevanrinteen kaupunginosien rakentamista.

  Kalevan asuinrakentaminen koostuu lamelli- ja tornitaloista, jotka on rakennettu pääosin 1940-luvun lopulta 1960-luvun alkuun ulottuvalla ajanjaksolla. Kaupunginosan liikehuoneistot on sijoitettu pääosin Kaalamon asemakaavan avaamien uusien pääväylien, Sammonkadun ja Teiskontien leveiden puistokatujen sekä asuntoaluetta rajaavan Kalevan puistotien, varteen. Ensimmäisen rakennusvaiheen keskeisiin alueisiin kuuluvat lisäksi Kaskitien ja Ilmarinkadun varrelle rakennetut lamellitalot. Alkuvaiheen rakennusten suunnittelijoita olivat mm. arkkitehdit Jaakko Tähtinen, Bertel Strömmer, P. Salomaa, Harry W. Schreck ja Alvar Aalto.

  Liisankalliolla oleva Kalevan kirkko seisoo veistoksellisen vapaasti. Sen ulkoseinät muodostuvat eri kokoisista kuperista ja koverista, vaaleankeltaisella tiilellä verhoilluista betonikouruista, joiden välisissä aukoissa on kapeat ylhäältä alas ulottuvat lähes seinän korkuiset ikkunanauhat. Tasakaton huipulla on pieni ristinmuotoinen kellotorni. Ulkoneva muuri johtaa pääovelle. Seurakuntakeskuksen tilat on sijoitettu kirkon eteläsivulla olevaan sivurakennukseen. Kellarikerroksessa on suuri seurakuntasali ja teknisiä tiloja. Kalevan kirkko kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan.

  Kalevan tornien kymmenen tornia on sijoitettu kolmen ryhmiin. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kaksi matalaa liikerakennusta. Kalevankartanon asuin- ja liikerakennukset sijaitsevat korttelialueen reunoilla jättäen keskelleen pihan. Viiden korkean, rapatun pistetalon ohella kokonaisuuteen liittyy punatiilipintaisia, kapearunkoisia ja pitkiä lamellitaloja.

  Sampolan rakennus on Kalevan kaupunginosan kärjessä, Kalevan kirkkoon päättyvän aukion laidalla. Tiloissa toimii koulu, työväenopisto ja pihan uudisrakennuksessa kirjasto. Sammonkadun varrella on kolme- ja neljäkerroksinen rakennusosa, joka jakaantuu kahdeksi eri siiveksi. Niiden väliin jää keskusaula, juhlasali ja pääsisäänkäynti. Koulutilat ovat päärakennuksen takana. Siipien väliin on jäänyt alunperin avoin piha, jonka paikalle on rakennettu kirjaston uudisrakennus 2003. (teksti www.rky.fi)

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Ilmarinkatu 19   XXI - Petsamo
   
  Ilmarinkatu 19 / Kalevan puistotie 17 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy. Ilmarinkatu 21, 23 ja 25   XXI - Petsamo
   
  Ilmarinkatu 21 / Ilmarinkatu 23 / Ilmarinkatu 25 / Petsamonkatu 10 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Kalevan Tornit   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Ilmarinkatu 24 / Teiskontie 1 / Kalevan puistotie 19 / Kalevan puistotie 21 / Kalevan puistotie 23 asuinkiinteistö
  liike-elämä
  majoitus ja ravitsemus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Ilmarin päiväkoti / Kalevan lastentalo   XXI - Petsamo
   
  Ilmarinkatu 25a / Petsamonkatu 9 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pekola - Ilmarinkatu 27   XXI - Petsamo
   
  Ilmarinkatu 27 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As.oy. Ilmarin Tornit   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Ilmarinkatu 28 / Ilmarinkatu 30 / Ilmarinkatu 32 / Petsamonkatu 12 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pekola - Ilmarinkatu 29   XXI - Petsamo
   
  Ilmarinkatu 29 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pekola - Ilmarinkatu 31   XXI - Petsamo
   
  Ilmarinkatu 31 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pekola - Ilmarinkatu 33   XXI - Petsamo
   
  Ilmarinkatu 33 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-osakeyhtiö Nelitalo   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Ilmarinkatu 34 / Ilmarinkatu 36 / Ilmarinkatu 38 / Ilmarinkatu 40 / Ilvestie 11 / Ilvestie 13 / Ilvestie 15 / Ilvestie 17 / Petsamonkatu 11 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pekola - Ilmarinkatu 35 - Kaupinkatu 32   XXI - Petsamo
   
  Ilmarinkatu 35 - Kaupinkatu 32 asuinkiinteistö
   
  Avaa Tampere
   
  Asunto Oy Koskentie   XXI - Petsamo
   
  Ilmarinkatu 37 / Ilmarinkatu 39 / Ilmarinkatu 41 / Ilmarinkatu 43 / Ilmarinkatu 45 / Ilmarinkatu 47 / Kaupinkatu 23 / Litukankatu 10 / Litukankatu 12 / Litukankatu 2 / Litukankatu 4 / Litukankatu 6 / Litukankatu 8 / Litukanojankatu 1 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Ilmarinmaja   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Ilmarinkatu 42 / Ilvestie 19 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Ilmarinkatu 44 / Ilvestie 21 / Kaupinkatu 34   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Ilmarinkatu 44 / Ilvestie 21 / Kaupinkatu 34 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy Teiskontie 25 / Patukkalinna / Pamppulinna   Kaleva
   
  Ilmarinkatu 46 / Teiskontie 25 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As Oy Teiskontie 11-13   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Ilvestie 2-4 / Petsamonkatu 13 / Teiskontie 11-13 asuinkiinteistö
  varastointi
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As Oy Teiskontie 17-19   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Ilvestie 10 / Ilvestie 8 / Kaupinkatu 36 / Teiskontie 17 / Teiskontie 19 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Sammonkatu 29-31   Kaleva
   
  Joukahaisenkatu 1 / Sammonkatu 29 / Sammonkatu 31 / Väinämöisenkatu 14 / Väinämöisenkatu 16 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-Osakeyhtiö Sammonlinna   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaalamonaukio 1 / Sammonkatu 14 / Sammonkatu 16 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Tampereen Sammonkatu 8-10   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaalamonaukio 2 / Kaskitie 7 / Kaskitie 9 / Sammonkatu 10 / Sammonkatu 8 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As Oy Kaskitie 11-15   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaalamonaukio 3 / Kaskitie 11 / Kaskitie 13 / Kaskitie 15 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-osakeyhtiö Kaskitie   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaskitie 2 / Kaskitie 4 / Kaskitie 6 / Nyyrikintie 1 / Nyyrikintie 3 / Nyyrikintie 5 / Salhojankatu 35 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-osakeyhtiö Kaskensivu   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaskitie 8 / Kaskitie 10 / Kaskitie 12 / Kaskitie 14 / Nyyrikintie 7 / Nyyrikintie 9 / Nyyrikintie 11 / Nyyrikintie 13 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy Kaskitie 16-18   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaskitie 16 / Kaskitie 18 / Nyyrikintie 15 / Nyyrikintie 17 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-osakeyhtiö Kaskitie 17, 19 ja 21   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaskitie 17 / Kaskitie 19 / Kaskitie 21 / Kaupinkatu 44 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy Kaskitie 20-22   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaskitie 20 / Kaskitie 22 / Kaupinkatu 46 / Kaupinkatu 48 / Nyyrikintie 19 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Teiskontie 21   Kaleva
   
  Kaupinkatu 25 / Teiskontie 21 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Sammon koulu   Kaleva
   
  Kaupinkatu 27 / Teiskontie 16 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kiovanpuisto   Kaleva
   
  Kaupinkatu 27-29 muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kaupinkatu 27b   Kaleva
   
  Kaupinkatu 27b muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As Oy Sammonkatu 17-19   Kaleva
   
  Kaupinkatu 31 / Sammonkatu 17 / Sammonkatu 19 / Väinämöisenkatu 2 / Väinämöisenkatu 4 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Kalevankartano I - Kalevankartano - Kiinanmuuri   XIX - Kalevanrinne - Kaleva
   
  Kaupinkatu 35 - Sammonkatu 28 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto oy. Sammonkatu 30 - Kalevankartano - Kiinanmuuri   XIX - Kalevanrinne - Kaleva
   
  Kaupinkatu 37 / Sammonkatu 30 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy. Teiskontie 10-14   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Kaupinkatu 38 / Liisankatu 5 / Liisankatu 7 / Liisankatu 9 / Teiskontie 10 / Teiskontie 12 / Teiskontie 14 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Sammonkartano   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaupinkatu 40 / Liisanpuisto 10 / Liisanpuisto 12 / Liisanpuisto 8 / Sammonkatu 11 / Sammonkatu 13 / Sammonkatu 15 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Sammonkatu 22-24   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaupinkatu 42 / Sammonkatu 22 / Sammonkatu 24 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-osakeyhtiö Nyyrikintie 14   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Kaupinkatu 50 / Nyyrikintie 14 / Oravapolku 11 asuinkiinteistö
  liike-elämä
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Teiskontie 8   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Liisankatu 3 / Teiskontie 8 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-osakeyhtiö Liisankallio   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Liisanpuisto 4 / Sammonkatu 7 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-Osakeyhtiö Liisanpuisto   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Liisanpuisto 6 / Sammonkatu 9 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy Nyyrikki   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Nyyrikintie 2 / Salhojankatu 37 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy Nyyrikki   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Nyyrikintie 4 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy Nyyrikki   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Nyyrikintie 6 / Oravanpolku 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Nyyrikintie 8   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Nyyrikintie 8 / Nyyrikintie 10 / Nyyrikintie 12 / Oravanpolku 7 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy Nyyrikki   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Oravanpolku 1 / Salhojankatu 39 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Oravanpolku 5   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Oravanpolku 5 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Oravanpolku 5   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Oravanpolku 9 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kalevan vanha seurakuntatalo / Väinölänkatu 26 / As. Oy Strömmerinhovi   XXI - Petsamo
   
  Petsamonkatu 8 / Väinölänkatu 26 / As Oy Strömmerinhovi asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Petsamonkatu 14 / Miljoonatorni   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Petsamonkatu 14 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. oy Teiskon Tornit   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Petsamonkatu 16 / Teiskontie 3 / Teiskontie 5 / Teiskontie 7 / Teiskontie 9 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Sampola   Liisankallio
   
  Sammonkatu 2 , 33540 Tampere kokoontuminen
  kulttuuri
  opetus
  vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As Oy Kiskolinna   XX - Liisankallio - Kaleva
   
  Sammonkatu 18 / Sammonkatu 20 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As Oy Sammonkatu 21-23   Kaleva
   
  Sammonkatu 21 / Sammonkatu 23 / Väinämöisenkatu 6 / Väinämöisenkatu 8 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy. Sammonkatu 25-27   Kaleva
   
  Sammonkatu 25 / Sammonkatu 27 / Väinämöisenkatu 10 / Väinämöisenkatu 12 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tasalämpö Oy - Kiinanmuurin eli Kalevan kartanon liikeosa   XIX - Kalevanrinne - Kaleva
   
  Sammonkatu 26 / Sammonkatu 38 / Sammonkatu 40 liike-elämä
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-oy. Sammonkatu 32 / Kalevankartano / Kiinanmuuri   XIX - Kalevanrinne - Kaleva
   
  Sammonkatu 32 / Takojankatu 1a asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Tampereen Sammonkatu 34 / Kalevankartano / Kiinanmuuri   XIX - Kalevanrinne - Kaleva
   
  Sammonkatu 34 / Takojankatu 1b asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-oy Sammonkatu 36 / Kalevankartano / Kiinanmuuri   XIX - Kalevanrinne - Kaleva
   
  Sammonkatu 36 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Ilvespuisto   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Teiskontie 5 / Kalevan puistotie 21 / Ilmarinkatu 30 / Petsamonkatu 14 (korttelin keskellä) muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Teiskontie 15   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Teiskontie 15 / Ilvestie 6 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-osakeyhtiö Tukikohta - Teiskontie 18   Kaleva
   
  Teiskontie 18 asuinkiinteistö
  liike-elämä
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Teiskontie 20   Kaleva
   
  Teiskontie 20 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Hipposkulma   Kaleva
   
  Teiskontie 22 / Teiskontie 24 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  As. Oy Teiskontie 23   Kaleva
   
  Teiskontie 23 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Liisanpuisto   XX - Kaleva - Liisankallio
   
  Teiskontie / Sammonkatu / Liisankatu / Liisanpuisto / Kaupinkatu muodostaman alueen sisällä muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-Oy Kalevanpuistotie 15   XXI - Petsamo
   
  Väinölänkatu 20 / Kalevan puistotie 15 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Tampereen Väinölänkatu 22   XXI - Petsamo
   
  Väinölänkatu 22 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Tampereen Väinölänkatu 24   XXI - Petsamo
   
  Väinölänkatu 24 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Kalevan RKY-alueen rakennetun ympäristön esitarkastelu Tampere
   
    Muu
   
  10.06.2013