Arkeologinen kohde Messukylä - Ruovesi Nurmi 1

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Nurmi
  Nimi:
  Messukylä - Ruovesi Nurmi 1
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018826
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  9
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kulkuväylät
  Tyypin tarkenne:
  tienpohjat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  Vähintään 1600-luku.
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Messukylästä Ruovedelle vähintään 1600-luvulta asti johtaneesta tiestä on pätkä edelleen erotetavissa maastossa polkuna. Polun varrella on kaksi raivausrauniota.
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6825040 X2 6825280 X 
  Y1 2497146 Y2 2497337 Y 
  Z1 110 Z2  Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6825999 P2 (ETRS-TM35FIN) 6826192 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 337516 I2 (ETRS-TM35FIN) 337682 I 
  p1 6828840 p2 6829085 (YKJ)
  i1 3337596 i2 3337778 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännöasalueen äärikoordinaatit.
  Kohteen laajuus:
  Kohde käsittää maastohavaintojen mukaisen tielinjan sekä asemoinnin mukaisen tielinjan. Sen laajuus on kokonaisuudessaan noin hehtaari.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin 3 kilometriä kaakkoon Aitolahden kirkosta, metsäalueella valtatie 9:n pohjoispuolella ja Kaitavedentien (tie 338) länsipuolella. Matkaa valtayie 9:lle on kohteelta noin 230 metriä ja Kaitavedentielle noin 50 metriä lyhimmillään. Maasto kohteen ympäristössä on sekametsää. Paikoin kohteenvierustalla on näkyvissä avokalliota.
  Kohteen kuvaus:
  Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy ensimmäisen kerran kartalla 1600-luvun Kangasalaa, Lempäälää, Vesilahtea, Pirkkalaa ja Messukylää kuvaavassa pitäjänkartassa (kuva X). Tie kulkee Messukylän kirkolta Nurmin ja Sorilan kylien halki pohjoiseen seuraillen Näsijärven rantaa läpi Kämmeniemen ja Teiskon päätyen Ruoveden pitäjän rajalle. Tie on merkitty niin Kuninkaan kartaston (Alanen & Kepsu 1989, 298, 304, 310, 316) kuin Kuninkaan Tiekartastonkin (Harju & Lappalainen 2010, 173, 197) aluetta kuvaaviin karttoihin. Messukylä - Ruovesi -tielinja on ollut kaksi pitäjää (Messukylä ja Ruovesi) yhdistävä kulkuväylä, jonka varrelle syntyi myös Teiskon kappeli. Kappelin synty ajoittuu todennäköisesti vuoteen 1636 (Arajärvi 1954, 451). Tie on kulkenut suurin piirtein samalla sijallaan aina 1960-luvulle saakka, jolloin Kaitavedentietä (tie 338) uudistettiin ja tielinjausta muutettiin paikoin jopa useita kymmeniä metrejä Nurmen ja Sorilan kylien alueella. Messukylä - Ruovesi -tielinjan inventointialueella sijaitsevat ja kiinteiksi muinaisjäännöksiksi katsotut kohdat on nimetty kohdenimillä Messukylä - Ruovesi Nurmi 1 - 3 ja Messukylä - Ruovesi Sorila 1 - 3. Tielinja on asemoitu nykyiselle peruskartalle Nurmin ja Sorilan kylien isojakokarttoja (Lilius 1792; Rehnström 1764) käyttäen.

  Kohde Messukylä - Ruovesi Nurmi 1 alueella kulkee tänäkin päivänä metsässä polku. Asemoitu tielinja kulkee joitakin kymmeniä metrejä lounaammassa kuin mitä maastossa havaittu polku. Vuodelta 1946 olevassa ilmavalokuvassa tielinja näkyy yhä selvästi käytössä olevana peltotienä.

  Paikoin tielinjan, nykyisen polun, varrella on nähtävissä kiviröykkiöitä, jotka ovat mahdollisesti syntyneet kootessa tieltä raivattuja kiviä röykkiöiksi tielinjan sivuun. Gps-koordinaattie P: 6828907, I: 3337674 osoittamassa kohdassa on kooltaan noin 3 x 4 metrin laajuinen ja alle puoli metriä korkea raivausraunio. Toinen tielinjan viereen kerätty raunio on gps-koordinaattien P: 6828957, I: 33376412 osoittamasta kohdasta. Tällä kohtaa tielinja erottuu muuta aluetta selkeämmin noin 2 metriä leveänä, reunoiltaan erosoituneena urana. Koska tielinja on ollut käytössä peltotienä vielä 1940-luvulla ei kiviraunioiden suhteellisen nuorta ikää voida poissulkea.

  Luokitusehdotus:
  Luokka 2. Historiallinen, vähintään 1600-luvulta peräisin oleva, kaksi pitäjää yhdistänyt maastossa yhä polkuna näkyvä tielinja, joka esiintyy myös Kuninkaan kartaston ja Kuninkaan tiekartaston kartoissa.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Kohteen suoja-alueeksi ehdotetaan 10 metriä.
  Lähistön kohteet:
  Kohteesta 330 metriä pohjoiseen sijaitsee kohde Messukylä - Ruovesi Nurmi 2 ja 880 metriä koilliseen historiallinen kylänpaikka Nurmi (Nurmis). Kohteilla ei ole vielä muinaisjäännösrekisteritunnuksia.

Media

 • Kohteen kuva

  Kangasala_1600_Tie ja NurSo.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote 1600-luvulta peräisin olevasta pitäjänkartasta, jossa kuvataan Messukylä - Ruovesi -tielinja. (https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22216/mh%2014%20kangasala..%20ja%20lempaala.jpg)
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Etekläinen_osuus.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote Kuninkaan kartaston Tampereen koillista aluetta kuvaavasta kartasta, jossa myös Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy.(Alanen & Kepsu 1989, 298)
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  DSCN0015.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Messukylä - Ruovesi Nurmi 1. Vanhan tielinja viereen kasattuja kiviä. Kuvattu luoteeesta. KYY 53: 24.
  • Kuvausaika: 6.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN0013.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Tampere Messukylä - RUovesi Nurmi 1. 1700-luvun tielinjaa Lintukallion lounaispuolella. Kuvattu kaakosta.
  • Kuvausaika: 6.9.2010

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Nurmi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan arkeologinen selvitys Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  18.09.2023 22.12.2023
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 506 2015 16.12.2015 Tampere, Nurmi-Sorila, Ketarantien kaivuu- ja putkitushanke
  Avaa 79 2024 23.02.2024 Tampere, Nurmin osayleiskaavaluonnos (TRE:6747/10.02.03/2022) Tampereen kaupunki

Kartta