Maakuntamuseon lausunto 506 / 2015 Tampere, Nurmi-Sorila, Ketarantien kaivuu- ja putkitushanke

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Nurmi
  Sorila
  Dnro / vuosi: 506 / 2015
  Otsikko:
  Tampere, Nurmi-Sorila, Ketarantien kaivuu- ja putkitushanke
  Asiakirjan arkistotunnus, laji:
  12.03.01.10 Lausunto
  Lausunnon pvm:
  16.12.2015
  Tiivistelmä:
  Suunnitelma-alueelle on tehty kaksi arkeologista inventointia: alueen pohjois-osaan Tampere Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysin-ventointi vuonna 2010 (Pirkanmaan maakuntamuseo/Kirsi Luoto) ja eteläosaan Tampere Ojalan yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 (Mikroliitti Oy/ Hannu Poutiainen, Timo Jussila). Kirsi Luodon inventoinnista löytynyt kiinteä muinaisjäännös: Messukylä-Ruovesi Nurmi 1, historiallinen tielinja (muinaisjään-nösrekisterin tunnus 1000018826) ulottuu kaapelilinjan läheisyyteen Ketarantien kohdalla. Koska kaapelioja tehdään nykyisen tien ulkoliuskaan, jo tuhoutuneelle kohdalle, siitä ei katsota olevan haittaa muinaisjäännökselle. Mikroliitti Oy:n kart-ta-asemoinnissa todettiin, että Aitolahdentien itä- ja Aitovuorentien pohjoispuolel-la sijaitsee historiallisen tien mutka. Tiestä ei havaittu merkkejä maastossa, joten sen ei katsota olevan kiinteä muinaisjäännöstä. Maaperässä saattaa kuitenkin sijaita muinaismuistolain rauhoittamia kiinteän muinaisjäännöksen osia. Myös tässä kohtaan on syytä sijoittaa kaapeli tieliuskaan, mikäli mahdollista.

Sisältö

 •  
  Lausunnon teksti

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Aitolahti
   
  Messukylä - Ruovesi Nurmi 1 Nurmi
   
    1000018826 kulkuväylät
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen