Rakennetun ympäristön kohde Kalevan puistotie 13 - Kalevanlinna

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  XXI Petsamo
  Inventointinumero:
  2010/0005
  Nimi:
  Kalevan puistotie 13 - Kalevanlinna
  Osoite:
  Kalevan puistotie 13
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  13.05.2010

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  taloushistoria
  Arvojen perustelu:
  Rakennusperinteiset arvot: Rakennus edustaa ajalle tyypillistä kerrostalorakentamista. Se on säilynyt erinomaisesti alkuperäisessä asussaan. Rakennuksessa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä rakennusosia ja yksityiskohtia. Myös alkuperäinen huoneistojen ja liiketilan pohjaratkaisu on täysin hahmotettavissa.

  Taloushistorialliset arvot: Pohjakerroksen liiketila kertoo 1950-luvun kivijalkakauppojen perinteestä, joka on säilynyt Kalevan alueella huolimatta liikekeskusten rakentamisesta keskustan ulkopuolelle.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kohde sijaitsee Kalevan puistotien itäpuolella, puistokadun ja Väinölänkadun kulmauksessa. Tasamaa tontilla sijaitsee 1953 valmistunut 6-kerroksinen asuin- ja liikekerrostalo sekä uudehko jätekatos.
  Historia:
  Kohde muodostuu asuin- ja liikekerrostalosta pihoineen. Kiinteistön rakentaminen ajoittuu Tampereen kaupungin voimakkaan kasvun kauteen 1950-luvulle, jolloin Kalevan kerrostalokaupunginosa laajeni paikoin kaupunginosan rajojen yli. Kiinteistö sijaitsee Petsamon kaupunginosassa, mutta kuuluu silti selkeästi rakennustyyppinsä ja rakentamisen tapansa puolesta Kalevan alueeseen. Tontin asuinrakennuksen on suunnitellut rakennusmestari Oskar Helminen ja se valmistui vuonna 1953. As oy Kalevanlinna tunnetaan rakennuttajiensa mukaan myös Tampellan rintamamiesten talona. Pihaan on 2000-luvulla rakennettu moderni pulpettikattoinen jätekatos sekä saman tyylin mukainen katos pihan alla sijaitsevalle pyöräsuojalle.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on muita saman tyyppisiä 1940-50-luvun kerrostaloja. Lounaispuolella on punatiilinen Tammelan koulu.

  Tonttia on rajattu pensasaidoilla sekä vihreällä mettaliverkkoaidalla. Piha-alue on rakennuksen itäpuolella. Pihaan johtaa asuinkerrostalon etelä- ja pohjoispuolitse Kalevan puistotieltä asfaltoidut kulkuväylät, joista pohjoisemmassa on portti. Valtaosa pihasta on asfaltoitu. Tontin itäreunassa ja koilliskulmassa on nurmea, johon on harvakseltaan upotettu liuskekiviä. Nurmialueella on lipputanko, pyykki- ja mattotelineet. Lisäksi pihassa on keinu ja kaksi penkkiä. Kasvilllisuus on vähäistä, ainoastaan muutamia riippapihlajia sekä pieniä tuijia. Piha on kaupungin kerrostalokiinteistölle tyypillinen, mutta siinä ei ole havaittavissa rakennusajankohdalle tyypillisiä piirteitä.

  Toimenpidesuositukset:
  Rakennuksia ja rakenteita tulisi purkaa vain pakottavasta syystä, eikä sellaiseksi voida katsoa ylläpidon laiminlyöntiä. Tontilla olevien rakennusten sijoittelun periaatetta ei tulisi muuttaa. Pihapiirin ilme, rakenteet, pinnat ja kasvillisuus tulisi säilyttää rakennusajankohdalle tyypillisinä. Kohtuullisen pieniä muutoksia sallitaan, mutta ne tulisi tehdä tarkkaan harkiten ja kohteen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. Uudisrakentamista tulisi välttää. Rakennuksen mahdolliset muutokset tai laajennukset tulisi tehdä vaipan sisällä. Kaikissa muutos- ja korjaustöissä olisi noudatettava rakennukseen sopivaa rakentamista.
  Kaava:
  Tontilla on voimassa asemakaava nro 1242, joka on hyväksytty 6.6.1959.
  Kirjalliset lähteet:
  - Asemakaavat; Tampereen kaupunki/ kaupunkiympäristön kehittäminen/ maankäytön suunnittelu.

  - Hildén, Juhani; Kaikkien aikojen Kaleva : Tammerkosken itäpuolisen kyläasutuksen ja kaupunkirakenteen kehitystä 1500-luvulta nykypäiviin. Tampere-Seura, Tampere 1996.

  - Hildén Juhani; Kaleva-kirja. Tampere-Seura, Tampere 2003.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki, Maanmittauslaitos ja Lentokuva Hannu Vallas.

  - Rakennuslupakuvat; Tampereen kaupunki/ rakennusvalvonnan arkisto.

  - Vanhat valokuvat kohteen ympäristöstä; Tampereen museoiden Kuva-arkisto.

Media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001   Kalevan puistotie 13 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Saukonmäki, Litukan rivitalot ja siirtolapuutarha Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXI Petsamo Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Ludekylän ja Perhetalojen ympäristön rakennusinventointi 2010 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  09.05.2010 24.05.2010

Kartta