Rakennetun ympäristön kohde Perhetalot

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  XXI Petsamo
  Inventointinumero:
  2010/0003
  Nimi:
  Perhetalot
  Osoite:
  Petsamonkatu 4, Väinölänkatu 31, 33 ja 35
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  5
  Inventointipäivämäärä:
  16.05.2010

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Sosiaalihistorialliset arvot: Perhetalojen viiden rakennuksen muodostama kokonaisuus kertoo kaupungin vuokra-asuinrakentamisen tavasta sotien jälkeisen ajan voimakkaan väestönkasvun ja heikon taloudellisen tilanteen yhtälössä.

  Maisemalliset arvot: Suurikokoinen kiinteistö symmetrisesti pohjois-eteläsuuntaan sijoiteltuine rakennuksineen muodostaa maisemallisesti merkittävän osan Saukonpuiston, Petsamonkadun ja Väinölänkadun kaupunkimaisemaa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kohde sijaitsee Väinölänkadun ja Petsamonkadun kulmauksessa, Saukonpuiston länsilaidalla. Tontilla sijaitsee väljästi kahteen riviin sijoiteltuina viisi 1940-luvun loppupuolella valmistunutta 3-kerroksista asuinkerrostaloa uusine piharakennuksineen.
  Historia:
  Kohde muodostuu Tampereen kaupungin rakennuttamista viidestä vuokrakerrostalosta ja niiden piharakennuksista pihoineen. Kiinteistön rakentaminen ajoittuu Tampereen kaupungin voimakkaan kasvun kauteen 1940-luvulle, jolloin Kalevan kerrostalokaupunginosa laajeni paikoin kaupunginosan rajojen yli. Kiinteistö sijaitsee Petsamon kaupunginosassa, mutta kuuluu silti selkeästi rakennustyyppinsä ja rakentamisen tapansa puolesta Kalevan alueeseen. Tontin asuinrakennukset on suunniteltu Tampereen kaupungin arkkitehtikonttorissa Bertel Strömmerin johdolla 1941. Sodan ja materiaalipulan vuoksi rakentaminen viivästyi ja ensimmäiset kolme Väinölänkadun puoleista taloa valmistuivat 1946 ja viimeiset kaksi vuotta myöhemmin. Talot rakennettiin peltomaisemaan, johon ei vielä ollut rakennettu kuin alustavat katulinjaukset. Viiteen asuinkerrostaloon tuli yhteensä 105 vuokra-asuntoa perhellisille.

  Kiinteistön hoitoa ja hallintaa varten perustettiin Tampereen perhetalot Oy -niminen yhtiö. Nykyisin kiinteistöä hallinnoi Tampereen vuokra-asunnot Oy. Viiden väljästi pohjois-eteläsuuntaisesti sijoitetun rakennuksen ryhmä tunnetaan nimellä Perhetalot. Samaa nimeä on käytetty myös Kiinteistöosakeyhtiö Kalevan Sammon taloista, jotka sijaitsevat Väinämöisenkadun päässä Kalevan kaupunginosan itäosassa.

  Perhetalot on remontoitu täydellisesti 2000-luvun aikana, jolloin rakennusten kaikki ulkopinnat on uusittu, länsisivuille rakennettu parvekkeet, kattokulmaa kasvatettu, ehjät kattopinnat puhkottu ikkunoilla ja vintille rakennettu asuntoja. Lisäksi porraskäytävien pinnat on uusittu, osaan porraskäytävistä rakennettu hissit, joihinkin ensimmäisen kerroksen asuntoihin rakennettu portaat ja omat saunatilat kellarikerrokseen. Myös piha-alueet on uudistettu täysin.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on sekä 1920-luvun puurakennuksia että 1950-luvun kerrostaloja. Pohjoisessa tontti rajautuu yhtenäisen maisemallisen kokonaisuuden muodostavaan Ludekylän puutalokortteliin, jonka yksi rakennus on osittain kiinteistön tontilla, sen luoteiskulmassa. Tontin pohjoispuolitse kaavoitettu Kullervonkadun jatke on rakentamatta. Muissa ympäröivissä kortteleissa on pääasiassa saman tyyppisiä kerrostaloja. Itäpuolella on Saukonpuisto ja punatiilinen Kalevan lastentalo.

  Piha-alueet on 2000-luvun remontin yhteydesä uudistettu täydellisesti. Vanha puusto kaadettu ja rakennettu täysin uudet leikkialueet, parkkipaikat, pihavarastot ja kulkuväylät. Pinnat ovat nurmea, asfalttia ja betonikiveystä. Rakennusten vierustaa kiertävät seulanpääkivistä ladotut kiveykset. Kasvillisuutena on nuoria pihlajia, vaahteroita ja koivuja sekä aroniapensaita. Kiinteistön jäteastiat (Molok) on sijoitettu tontin itäreunaan Petsamontien laitaan. Muutosten vuoksi pihoilta on täysin kadonnut jälleenrakennuskaudelle tyypillinen ilme.

  Toimenpidesuositukset:
  Rakennuksia ja rakenteita tulisi purkaa vain pakottavasta syystä, eikä sellaiseksi voida katsoa ylläpidon laiminlyöntiä. Tontilla olevien asuinrakennusten sijoittelun periaatetta ei tulisi muuttaa. Uudisrakentamista tulisi välttää. Rakennusten mahdolliset muutokset tai laajennukset tulisi tehdä vaipan sisällä.
  Kaava:
  Tontilla on voimassa asemakaava nro 1242, joka on hyväksytty 6.6.1959.
  Kirjalliset lähteet:
  - Asemakaavat; Tampereen kaupunki/ kaupunkiympäristön kehittäminen/ maankäytön suunnittelu.

  - Hildén, Juhani; Kaikkien aikojen Kaleva : Tammerkosken itäpuolisen kyläasutuksen ja kaupunkirakenteen kehitystä 1500-luvulta nykypäiviin. Tampere-Seura, Tampere 1996.

  - Hildén Juhani; Kaleva-kirja. Tampere-Seura, Tampere 2003.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966 ja 2006. Tampereen kaupunki, Maanmittauslaitos ja Lentokuva Hannu Vallas.

  - Minkovitsch, Sari; Perhetalot. http://www.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1940-60/perhetlo.htm

  - Rakennuslupakuvat; Tampereen kaupunki/ rakennusvalvonnan arkisto ja Tampereen vuokra-asunnot Oy.

  - Vanhat valokuvat kohteesta ja sen ympäristöstä; Tampereen museoiden Kuva-arkisto.

  Suulliset lähteet:
  Asukas

Media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001   Väinölänkatu 35 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002   Väinölänkatu 33 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  003   Väinölänkatu 31 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  004   Petsamonkatu 4 A-C asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  005   Petsamonkatu 4 D-F asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Saukonmäki, Litukan rivitalot ja siirtolapuutarha Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n kerrostaloalue Petsamossa (Perhetalot) Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kaupunkikortteli
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXI Petsamo Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   
  Avaa          

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Ludekylän ja Perhetalojen ympäristön rakennusinventointi 2010 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  09.05.2010 24.05.2010

Kartta