Rakennetun ympäristön kohde Ludekylä

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  XXI Petsamo
  Inventointinumero:
  2010/0002
  Nimi:
  Ludekylä
  Osoite:
  Kalevan puistotie 9/ Petsamonkatu 2
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  10
  Inventointipäivämäärä:
  13.05.2010

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Rakennusperinteiset arvot: Asuinrakennukset on asuinhuoneistojen ikkunoiden vaihtamista lukuun ottamatta säilyneet erinomaisesti alkuperäisessä asussaan. Rakennuksessa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä rakennusosia ja yksityiskohtia.

  pihan yleisilme on rakennustyypille ja rakennusajalle tyypillinen.

  Arkkitehtoniset arvot: tontin rakennukset edustavat 1920-luvun puuklassismia. Klassismin piirteitä näkyy mm. lunetti-ikkunoissa, julkissivujen jäsennyksessä ja listoituksessa.

  Sosiaalihistorialliset arvot: Kohde kertoo kaupungin vuokratalorakentamisen perinteestä

  Maisemakokonaisuus: Tontin asuinrakennukset ja pesutupa muodostavat tyylillisesti eheän ja hyvin säilyneen kokonaisuuden.

  Maisemallisesti keskeinen sijainti: Kohteen asuinrakennuksista A, B, C ja D-talot sijaitsevat alueen pääkadun, vilkkaasti liikennöidyn Kalevan puistotien varressa näkyvällä paikalla.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kohde sijaitsee Kalevan puistotien ja Petsamonkadun kulmauksessa. Kohteen muodostaa yhdeksän 1920-luvun puurakenteista kaupungin vuokrataloa sekä niiden piharakennus. Rakennusryhmää kutsutaan Ludekyläksi. Kiinteistöön kuuluvista rakennuksista eteläisimmät, E-talo ja pesutuparakennus, sijaitsevat tontin rajojen ulkopuolella, osin Kullervonkadun jatkoksi suunnitellulla katualueella, osin eteläpuolisilla kerrostalotonteilla (837-121-0402-0300 ja 837-121-0402-0001).
  Historia:
  Kohde muodostuu yhdeksästä asuinrakennuksesta sekä piharakennuksesta pihoineen. Rakennukset on suunniteltu kaupungin arkkitehtikontoorissa kaupunginarkkitehti Bertel Strömmerin johdolla. Rakennushanke toteutettiin kahdessa vaiheessa, siten että 1926 rakennettiin läntisimmät asuinrakennukset, talot A-E ja 1928 todennäköisesti säästösyistä hieman yksinkertaisemmin yksityiskohdin tontin itäreunan talot F-I sekä pesutuparakennus. Taloryhmässä on yhteensä 36 huoneen ja keittiön asuntoa. Tyylillisesti ne edustavat selkeästi 1920-luvun klassismia ja kuuluvat siten luontevaksi osaksi Petsamon kaupunginosaa. Lähes samoilla piirustuksilla toteutettiin 1920-luvulla useita muitakin kaupungin vuokrataloja Ludekylän itä- ja koillispuolelle, Pellavanpetsamon alueelle. Nämä talot purettiin 1960-70-luvuilla nykyisten Saukonmäen kerrostalojen tieltä.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on sekä 1940-50-luvun että 1960-70-luvunkerrostaloja.

  Tontin eteläpuolitse kaavoitettu Kullervonkadun jatke on rakentamatta.

  Tontin pinta-ala 6476 m2. Se on rajattu valkoiseksi maalatulla pystyrima-aidalla, jossa on useita kulkuaukkoja. Piha-alue muodostuu rakennusten väliin sisäpihamaisena. Pihan pinnat ovat soraa ja nurmea. Soraalueita on erotettu paikoin reunakiveyksellä. Pihasta löytyy muutamia penkkejä, jäteaitaus, pyykkitelineet ja mattoteline. Kasvillisuus on melko vähäistä, suurin osa pihasta on paikoitusalueena. kasvillisuutena on nuoria lehtipuita sekä vähäisiä pensaita. Vanhaa kasvillisuutta on säilynyt vain vähän.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiiri kokonaisuutena tulisi säilyttää mahdollisimman tarkkaan. Rakennuksia ja rakenteita tulisi purkaa vain pakottavasta syystä, eikä sellaiseksi voida katsoa ylläpidon laiminlyöntiä. Tontilla olevien rakennusten sijoittelun periaatetta ei tulisi muuttaa. Pihapiirin ilme, rakenteet, pinnat ja kasvillisuus tulisi säilyttää rakennusajankohdalle tyypillisinä. Kohtuullisen pieniä muutoksia sallitaan, mutta ne tulisi tehdä tarkkaan harkiten ja kohteen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. Uudisrakentamista tulisi välttää. Rakennuksen mahdolliset muutokset tai laajennukset tulisi tehdä vaipan sisällä. Kaikissa muutos- ja korjaustöissä olisi noudatettava rakennukseen sopivaa rakentamista.
  Kaava:
  Tontilla on voimassa asemakaava nro 86, joka on hyväksytty 28.7.1948.
  Kirjalliset lähteet:
  - Asemakaavat; Tampereen kaupunki/ kaupunkiympäristön kehittäminen/ maankäytön suunnittelu.

  - Hildén, Juhani; Kaikkien aikojen Kaleva : Tammerkosken itäpuolisen kyläasutuksen ja kaupunkirakenteen kehitystä 1500-luvulta nykypäiviin. Tampere-Seura, Tampere 1996.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966, 2006. Tampereen kaupunki, Maanmittauslaitos ja Lentokuva Hannu Vallas.

  - Rakennuslupakuvat; Tampereen kaupunki/ rakennusvalvonnan arkisto ja Tampereen vuokra-asunnot Oy.

  - Suodenjoki, Sami: Petsamo - XXI kaupunginosa.

  http://www.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1918-40/petsamo.htm

  - Vanhat valokuvat kohteesta ja sen ympäristöstä; Tampereen museoiden Kuva-arkisto.

  Suulliset lähteet:
  Asukas

Media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001   Kalevan puistotie 9 A asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002   Kalevan puistotie 9 B asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  003   Kalevan puistotie 9 C asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  004   Kalevan puistotie 9 D asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  005   Petsamonkatu 2 I asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  006   Petsamonkatu 2 H asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  006   Kullervonkatu 33 E asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  007   Petsamonkatu 2 G asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  007   Kullervonkatu 33 piharakennus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  008   Petsamonkatu 2 F asuinrakennus - muu
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Saukonmäki, Litukan rivitalot ja siirtolapuutarha Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXI Petsamo Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   
  Avaa          

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Ludekylän ja Perhetalojen ympäristön rakennusinventointi 2010 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  09.05.2010 24.05.2010

Kartta