Alue Pirjolantie ja vanhat tilakeskukset

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Nuoliala
  Nimi:
  Pirjolantie ja vanhat tilakeskukset
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  haja-asutusalue
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  liikennehistoria
  Arvojen perustelu:
  Historiallinen Nuolialan kylästä etelään suuntautunut tielinja, joka pääpiirteissään noudattelee vanhaa reittiä ja on säilyttänyt vanhat mittasuhteensa hyvin. Tien varren asutus on 1900-luvun alkupuolelta, jouskossa on muutamia rakennusperinteisesti arvokkaita kohteita. Tie päättyy vanhan Nuolialan kylän tontin tuntumaan, jossa on säilynyt edustavaa rakennuskantaa 1800-luvun lopusta. Tilakeskukset muodostavat yhdessä vanhan tielinjan kanssa historiallisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka maisemahistorialliset peruspiirteet ovat säilyneet.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Pirjolantie noudattelee osittain vanhaa ratsupolkua, joka suuntautui Nuolialan kylästä kohti etelää. Nykyinen tien alku Pereen talon kulmalta on ilmeisesti syntynyt vasta 1800-l aikana.

  Naistenmatkantien pohjoispuolella on muutama etupäässä 1910/20-luvulta oleva omakotitalo ja Lehtimäen kiinteistö, joka on jo 1800-luvun puolelta. Lisäksi on muutama edustava 1950-luvun asuinrakennus. Muu rakennuskanta painottuu nykyaikaan, aivan viime vuosiin. Lähempänä Nuolialan vanhaa kyläkeskustaa on Eskolan kantatalon hyvin säilynyt tilakeskus sekä Perttulan (nyk. Silvontila) ja Pereen vanhojen tilojen talouskeskukset.

  Toimenpidesuositukset:
  Alueen rakennusinventointiedot eivät ole vielä kattavat. Mahdolliset uudet maankäyttösuunnitelmat ja esimerkiksi purkulupa-asiat edellyttävät inventoinnin täydentämistä.Alueen maankäytössä on huolehdittavat tien linjauksen ja mittasuhteiden säilymisestä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilymisestä. Vanhan kylätontin ja sen lähialueen maankäyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteena tulisi olla vanhimpien viljelyaukeiden säilyttäminen avoimena ja rakentamattomana.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Pirjolantie 1.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika: 10.7.2002
  Kohteen kuva

  Pirjolantie 3.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika: 10.7.2002

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Lehtimäki - Oikotie 1 Nuoliala
   
    Oikotie 1 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Perhe - Pereentie 32     Pereentie 32 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Silvontila (Perttula) - Pereentie 36 Nuoliala
   
    Pereentie 36 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Eskola - Pirjolantie 68 Nuoliala
   
    Pirjolantie 68 maatalous
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002