Rakennetun ympäristön kohde Eskola - Pirjolantie 68

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Nuoliala
  Nimi:
  Eskola - Pirjolantie 68
  Osoite:
  Pirjolantie 68
  Kohdetyyppi:
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  osatalo
  Nykyinen tilatyyppi:
  asutustila
  Rakennusten lukumäärä:
  7
  Inventointipäivämäärä:
  10.07.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Eskolassa on säilynyt runsaasti 1800-luvun ja 1900-luvun alun rakennuskantaa. Rakennukset muodostavat rakennusperinteiseti edustavan kokonaisuuden Partolan-Nuolialan arvokkaassa kulttuurimaisemassa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Eskola sijaitsee Pirjolantien varrella metsäisessä rinteessä, lähellä vanhaa raittia. Pihapiiriin kuuluvat asuinrakennus ja pakari 1800-l loppupuolelta. Suurehko aitta/liiteri v.1913 ja navetta v. 1907, vanhempi asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta. Pihapiirin ulkopuolelle jää Pirjolantien varrella oleva suuri vilja-aitta 1800-luvun loppupuolelta. Talon itäpuolella oleva sauna kuuluu nykyisin naapurin tonttiin.

  Päärakennus on rakennettu 1800-luvun loppupuolella kivijalalle. Pitkänurkkainen hirsirunko on verhoiltu punaiseksi maalatulla peiterimavuorauksella. Yläosassa on valkoiseksi maalattu vaakalaudoitus. Ikkunat ovat 6-ruutuiset, helat pääasiassa 1800-l jälkpuoliskon malliset. Otsalaudassa leikkauskoristelua. Itäpää on tehty ehkä eri aikaan kuin länsipää. Sen sokkelina on käytetty vain nurkkakiviä. Ikkuna-aukot ovat myös suuremmat. Pohjoispuolella on kaksi betoniperustukselle tehtyä pulpettikattoista kuistia. Eteläpuolella on pulpettikattoinen avokuisti, joka on muutettu 1960-luvulla lasikuistiksi.

  Eskolan kivinavetta valmistui v. 1907 ja kivet otettiin Pakkalankulman alueelta. Päädyissä on käytetty tiilikoristelua. Värilliset piirustukset on allekirjoittanut A. Y (?) Männistö (?) huhtikuussa 1906. Navetta on toteutettu tarkasti suunitelmia noudattaen, vain päätyjen katonreunassa oleva koristelu on lisätty tekovaiheessa.

  Historia:
  Eskola lohkottiin v. 1771 Isotalosta, jonka oli omistanut vauraudestaan kuuluisa Nuolian suku.

  Juho Eskola oli isäntänä v. 1884 ja hänen aikana rakennettiin navetta ja ehkä myös päärakennus.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Eskola sijaitsee metsen mäenharjanteen pohjoispäässä. Avoin peltomaisema ja vanha tielinja ovat säilyneet hyvin Eskolan länsi ja pohjoispuolella. Peltoaukeat laskevat pyhäjärveen. Peltoaukeiden etelä- ja länsipuolella ovat 1970-luvulla rakennetut kerrostaloalueet. Lähistöllä ovat Pereen ja Eskolan tilakeskukset. Eskolan itäpuolella on rakennettu viime vuosina kaksi uutta omakotitaloa.
  Toimenpidesuositukset:
  Miljöön ominaispiirteet tulee säilyttää, mukaan lukien vanha rakennuskanta, vanha kasvillisuus, pihan avara yleisilme. Uudisrakentaminen tulee tehdä näiden ominaisuuksien ehdoilla. Alueen tarkempi tätä inventointia täydentävä rakennusinventointi on tarpeen mahdollisten maankäyttöhankkeiden (asemakaavoitus) yhteydessä.
  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistörekisteri, Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Tampere. Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Avaa   Eskola - Vanha asuinrakennus Pirjolantie 68 asuinrakennus - muu
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Pirkkala
   
    Nuoliala Hallinnollinen alue rekisterikylä
   
  Avaa Pirkkala
   
    Pereen-Nuolialan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pirjolantie ja vanhat tilakeskukset Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus haja-asutusalue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta