Alue Nuoliala

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Nuoliala
  Nimi:
  Nuoliala
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue
  Aluetyyppi:
  rekisterikylä

Tekstitiedot

 • Historia:
  Nuolialan kylässä oli 1500-luvulla kolme taloa, Eskola, Perttula ja Nikkilä. Kylätontti sijaitsi todennäköisesti Pereensaareksi nimetyn niemen lounaispuolella. Jo varhain kylää ympäröivät järveen laskevat laajat pelto- ja niittyaukeat, jotka ulottuivat aina nykyiseen Naistenmatkantiehen saakka. 1700-luvulla Nuolialan kyläkeskus oli raitin ja etelään johtavan ratsutien (nyk. Pirjolantien) risteyksessä, tiiviinä ryppäänä. Tilakeskuksista Pere ja Eskola siirrettiin hiukan varsinaisen tontin ulkopuolelle todennäköisesti isojaon jälkeen. Nykyinen Pirjolantien varrella oleva asutus on syntynyt 1800- ja 1900-luvun aikana. Laaja kerrostaloalue on syntynyt uuden Naistenmatkantien varteen, entiselle niittyalueelle, Pirjolantien länsipuolelle 1970-luvulla.
  Kuvaus:
  Nuolialan kylä sijaitsee Pirkkalan nauhataajaman itäreunassa, vanhan raitin varrella. Kyläalueen asutuksen painopiste on lähellä Pyhäjärven rantaa. Vanha kylätie, nyk Pereentie, kulkee vanhoilla sijoillaan Härmälästä Partolan kylän kautta Nuolialaan. Tien varrella on säilynyt vanhaa avointa peltomaisemaa. Vanhempaa rakennuskantaa on säilynyt vanhan ratsutien, Pirjolantien-Pakkalantien varrella. Isojaon aikana kylätontti on sijainnut Pirjolantien ja Pereentien risteyksessä, jossa on vielä hyvin säilyneet tilakeskukset: Eskola, Pere ja Perttula (nyk. Silvontila)

  Kylän alue ulottuu kapeana ja metsäisenä sarkana Pyhäjärvestä lähes Sääksjärveen saakka. Asutuksen painopiste on Naistenmatkantien ja rannan välissä. Pirjolantien länsipuolella on laaja, 1960- ja 70-luvulla rakennettu kerrostaloalue. Nuolialan ja Partolan kylien ranta-alueella sijatsevat pellot, yhdessä entisen Haikan kartanon peltojen kanssa muodostavat kullttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti edustavan kokonaisuuden.

  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistörekisteri,Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Tampere. Isojakokartat, Hämeen maanmittaustoimiston arkisto, Hämeenlinna.

  Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997. Kuninkaan kartasto 1776-1805, julk. SKS, Tampere 1989. Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, julk. B 174, Tampereen seutukaavaliitto, 3 painos, Tampere 1990. Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16, Helsinki 1993

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Lehtimäki - Oikotie 1 Nuoliala
   
    Oikotie 1 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Perhe - Pereentie 32     Pereentie 32 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Silvontila (Perttula) - Pereentie 36 Nuoliala
   
    Pereentie 36 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Eskola - Pirjolantie 68 Nuoliala
   
    Pirjolantie 68 maatalous
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002