Rakennetun ympäristön kohde Yli-Knaapi

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Kylä:
  Iso-Pento
  Inventointinumero:
  2016/0032
  Nimi:
  Yli-Knaapi
  Osoite:
  Kirkkotie 22
  Inventointipäivämäärä:
  01.06.2016

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallisesti, sosiaalihistoriallisesti, asutushistoriallisesti sekä maisemallisesti erittäin merkittävä kohde

  Iso-Pennon kylän kantatalo, joka säilynyt vanhassa kyläkeskuksessa. 1800-luvun lopun ja 1960-lukujen välisenä aikana muodostunut pihapiiri kertoo 1900-luvun maatilan toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta. Rakennukset ovat säilyttäneet pääosin hyvin rakennusaikansa rakennusmateriaalit, muodot ja piirteet. Pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan vaivatta hahmotettavissa tyypilliseksi 1900-luvun maatilaksi. Maisemallisesti erittäin keskeinen sijainti kirkonkylällä, Kirkkotien, entisen kylänraitin varressa sekä laajassa avoimessa peltomaisemassa. Lähes esteettömät näkymät myös alueen pääliikenneväylälle, maantielle 325.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Yli-Knaapi sijaitsee Kuhmalahden kirkonkylässä vanhan kyläraitin, nykyisen Kirkkotien varressa, laajojen peltoaukeiden laidalla. Tien eteläpuolella sijaitsee Yli-Knaapin uudempi keltatiilinen asuinrakennus ja konehalli. Tien pohjoispuolella on vanha päärakennus sekä talousrakennukset. Pihan länsilaidalla on säilynyt Ala- ja Yli-Knaapin välistä vanhaa kiviaitaa. Pihapiirissä kasvaa kookasta puustoa ja joitain koristepensaita.

  Iso-Pennon kylässä oli 1540 kaksi Knaapi nimistä taloa, jotka 1630 yhdistettiin. Vuodesta 1604 Knaapin talosta suoritettiin ratsupalvelusta. Vuosina 1634-43 Knaapin talo oli autiona. Talo jaettiin uudestaan 1656 ja yhdistettiin uudelleen 1664. Viimeinen jako Yli-Knaapiksi ja Ala-Knaapiksi tapahtui 1753. Yli-Knaapin torppia 1800-luvulla olivat Mustikka, Harhala, Halkomäki, Rantala ja Tanhuanpää.

  1900-luvun alkuun asti kyläkeskus Yli-Knaapin ympärillä oli tiiviisti rakennettu. Isonjaonjärjestelyn seurauksena 1902-08 kylästä siirrettiin pois muut kantatalot ja niistä jaetut osatalot, ainoastaan Yli-Knaapi ja sen länsipuolinen Ala-Knaapi jäivät paikoilleen. Yli-Knaapin tila laajeni itään paikalta siirtyneiltä taloilta vapautuneelle tonttimaalle. Yli-Knaapista on 1900-luvun alkupuolella lohkottu maata seuraavasti: Mustikka 1921, Lepola, Vuorela, Katajamäki, Laaksomaa, Ketola, Harhala 1923 (itsenäistyneet torpat), Anttila 1934, osuuskauppa ja säästöpankki 1959. 1950-2000-luvuilla on lisäksi erotettu 11 kiinteistöä, mm. läheinen Tiikinkulma 2005.

  Pihapiirin rakennukset:

  1 Päärakennus (1759): satulakatto, sementtitiilikate, pitkä suorakaide hirsirunko, julkisivuissa keltainen peiterimoitettu pystylaudoitus, vintin osalla, helmassa ja lounaissivun kuistissa vaakalaudoitus, vintin- ja asuinkerroksen välissä koristelista, 6-ruutuiset ikkunat, hieman profiloidut ruskehtavat ikkunankehykset, avoimet räystäät. Nykyinen asu 1800-luvun lopulta. Kaakkoispäädyssä 1963 rakennettu tiilinen laajennussiipi.

  2 Karjasuoja (1912): lohkokiviperustus, satulakatto, aaltopeltikate, tiilirunko, julkisivut puhtaaksimuurattua punatiiltä. Ollut 32 lehmän navetta, talli ja sikala.

  3 Kuivuri (1960-70-luku): kookas rakennus, loiva satulakatto, rankorunko, julkisivut punamullattua pystylautaa.

  4 liiteri (1900-luvun alku): loiva satulakatto, rankorunko, julkisivut punamullattua pystylautaa.

  5 Otsa-aitta: satulakatto, hirsirunko, julkisivut hirsipinnalla, ylempi kerros alempaa leveämpi.

  6 Otsa-aitta: satulakatto, hirsirunko, julkisivut hirsipinnalla. Molemmat aitat siirretty pellon länsilaidalta nykyiselle paikalleen Kirkkotien varteen todennäköisesti 1960-70-luvulla.

  Lisäksi pihapiiriin kuuluu vanha maakellari, uudehko savusauna sekä peltosaarekkeessa oleva lato. Samalla kiinteistöllä, Kirkkotien eteläpuolella on oman pihapiirinsä muodostavat keltatiilinen omakotitalo ja autotalli/konevaja (1985).

  Aiemmat tutkimukset:
  Raitio Raine, Kuhmalahden kunnan yleispiirteinen rakennusinventointi 2001

  Kuhmalahden kirkonkylän kulttuuriympäristöselvitys 2006. Arkkitehtitoimisto Eija Teivas.

  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Längelmäveden seudun historia. 2, Kuhmalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Suomen maatilat. 2 osa, Hämeen lääni. Porvoo 1931.

  Peruskartta 2016 ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/

  Peruskartta 1954. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

  Isonjaonjärjestelykartta 1902-08. Kansallisarkisto.

  Pitäjänkartta 1899. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Senaatinkartta 1855. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Isojakokartta 1763. Kansallisarkisto.

  Maakirjakartta 1635. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Iso-Pennon kirkonkylä (A4) Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Iso-Pento Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Kuhmalahden-Puntarin kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016