Tutkimushanke Kuhmalahden kirkonkylän kulttuuriympäristöselvitys 2006

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Nimi:
  Kuhmalahden kirkonkylän kulttuuriympäristöselvitys 2006
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Kuhmalahden kirkonkylän kulttuuriympäristöselvitys on laadittu asemakaavoitusta varten. Kirkonkylä kuuluu vuoden 1993 Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt inventointijulkaisussa Kuhmalahden kirkonseudun kulttuurimaisemaan. Kirkonkylän inventoinnin yhteydessä tarkasteltiin kulttuuriympäristöä kirkonseutua laajemmin Isonpennon kylän lisäksi Vähänpennon kylässä. Inventoinnin teki rakennustutkija Minna Halonen. Inventoinnin menetelmät perustuivat Museoviraston laatimaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin ohjeistukseen. Inventointitiedot kirjattiin Access-pohjaiselle kiinteistö- ja rakennuslomakkeille.

  Työssä analysoitiin alueen historialliset, rakennushistorialliset ja maisemalliset tekijät sekä määriteltiin ne ominaisuudet, jotka ovat arvojen kannalta olennaisia.

  Lähteinä käytettiin mm.

  • aikaisempia inventointitietoja,

  • historiallisia karttoja (maakirjakartat ja isojakokartat 1600-luvun alkupuolelta 1900-luvun alkuun),

  • vanhoja valokuvia (Kotiseutumuseo ja asukkaiden hallussa) ja ilmakuvia (osa asukkaiden hallussa) 1950-60-luvulta,

  • historiakirjoja sekä kaava- ja kiinteistötietoja.

  Asukkaita haastateltiin kohteiden inventoinnin yhteydessä. Kenttätyö tehtiin paikalla havainnoiden ja valokuvaten, minkä jälkeen täytettiin rakennuslomakkeet. Aluelomakkeet täytettiin viimeiseksi joulukuussa 2006. Kaikissa rakennuksissa ei päästy sisälle, mistä mainitaan ko. kohdassa lisätiedoissa.

  Valokuvamateriaalin olennaisimmat kuvat ovat raportissa kuvaliitteinä ja kaikki kuvat CD:llä digitaalimuodossa. Aineisto on tallennettu Pirkanmaan maakuntamuseon arkistoon.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Arkkitehtitoimisto Eija Teivas
  Hankkeen alkupvm:
  01.09.2006
  Hankkeen loppupvm:
  31.12.2006

Liitetiedostot

 •  

  SISÄLLYSLUETTELO.doc

  • Kuvaus: sisällysluettelo
  Lataa

  arvot_Vähäpento.jpg

  • Kuvaus: Vähä-Pennon arvokartta
  Lataa

  ISOPENTO inventoidut.doc

  • Kuvaus: Iso-Pento, inventoidut kohteet
  Lataa

  maisemahistoria.jpg

  • Kuvaus: maisemahistoriallinen kartta
  Lataa

  Aluelomakkeet.pdf

  • Kuvaus: aluelomakkeet
  Lataa

  VÄHÄPENTO inventoidut.doc

  • Kuvaus: Vähä-Pento, inventoidut kohteet
  Lataa

  arvot_Isopento.jpg

  • Kuvaus: Iso-Pennon arvokartta
  Lataa

  Rakennuslomakkeet.pdf

  • Kuvaus: rakennuslomakkeet
  Lataa

  aluerajaus.jpg

  • Kuvaus: aluerajaus
  Lataa

  JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ.doc

  • Kuvaus: Johdanto ja tiivistelmä
  Lataa

  Kiinteistölomakkeet.pdf

  • Kuvaus: kiinteistölomakkeet
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Iso-Pento Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Vähä-Pento Hallinnollinen alue