Alue Koskenkylän kyläkeskus

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Vesilahti
  Nimi:
  Koskenkylän kyläkeskus
  Inventointinumero:
  A1/2011
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  kyläkeskusta
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Maisemallinen ja liikenteellinen avainkohta. Kahden vanhan ja keskeisen kylän tiivistymä alkuperäisellä paikallaan. Koskenkyläntiestä muodostuu kyläraitti, jonka ympäristöön sitoutuu paikan tilahistoriaa sekä merkkejä paikan elinkeino- ja kaupallisesta historiasta. Rakennuskanta on kerroksellista.

Tekstitiedot

 • Kuvaus:
  Koskenkylän kyläkeskukseen kuuluvat vierekkäiset kylät Koski (joen itäpuolella) ja Valkkinen (länsipuolella). Kyläkeskus on syntynyt vanhojen kulkureittien, joen ja kahden maantien, risteyskohtaan. Lisäksi joelta lounaaseen nousee harjumainen mäki, Ylämäki.

  Kosken ja Valkkisen kylien yhteenliittymä muodostaa Koskenkylän taajaman, jossa maiseman avainkohdat ovat maanteiden risteyksissä, joenylityksessä sekä näkymissä pitkin Koskenkyläntietä. Asutusta on molemmin puolin alueen halki kulkevaa Koskenkyläntietä.

  Alueella on kaksi vanhaa kylätonttia, jolla toisella sijaitsee edelleen Hyvätin tila 1900-luvun alun rakennuksineen. Hyvätin lisäksi vanhaa, hyvin säilynyttä maatilarakentamista edustaa Jokiniemi, jolla on näkyvä asema Koskenjoen partaalla. Kyläraitin varrella on entisiä torppia, jotka edelleen ovat tunnistettavia torpparitaloiksi. Alueeseen kuuluu myös paikallisen sivistyshistorian ja kyläelämän maamerkki, nuorisoseurantalo Harjula. Jälleenrakennuskauden taloista on useita hyvin säilyneitä esimerkkejä.

  Kyläkeskus kehittyi 1800-luvun loppupuolelta alkaen kaupan, käsityöläisten ja pienteollisuudenkin keskukseksi. Taajaman kaupallinen vilkkaus on hiipunut ja paljon taloushistorian rakennuskantaa on purettu. Kauppaliikkeiden rakennuksista useimmat ovat silti säilyneet, nykyisin asuin- tai vapaa-ajan käytössä. Myös Koskenjoen myllyn rakennus on säilynyt.

  Toimenpidesuositukset:
  Suunnittelun haasteena on tavoittaa kyläraitin olemus alueen keskuksena ja tukea Kosken – Valkkisen kyläkeskuksen kehittymistä eläväksi ja monipuoliseksi taajamaksi, jossa vanhan kyläraitin perinteet välittyvät.

  Alueen arvojen säilymisen kannalta rakennuskannan kerroksellisuus on tärkeää. Koskenkylän kyläkeskuksen tuntumassa tulisi säilyä rakennettua ympäristöä niin 1800- ja 1900-luvun vaihteesta kuin maailmansotien jälkeiseltä ajalta. Eri rakennustyyppeinä tulisi pyrkiä säilyttämään maatiloja ja entisiä torppia, kaupalliseen ja elinkeinohistoriaan liittyviä rakennuksia sekä sivistyshistorian kiintopisteenä nuorisoseurantalo.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  KUVAT1210_Valkkinen 029.jpg

  • Kuvaaja: Anna Lyyra-Seppänen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Nuorisoseurantalo Harjula.
  • Kuvausaika: 12.10.2011
  Kohteen kuva

  KUVAT1210_Valkkinen 081.jpg

  • Kuvaaja: Anna Lyyra-Seppänen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Koskenkyläntien eteläpuolella on jälleenrakennuskauden taloja. Ainila.
  • Kuvausaika: 12.10.2011
  Kohteen kuva

  KUVAT1410_Maisemat 035.jpg

  • Kuvaaja: Anna Lyyra-Seppänen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Entinen Tuotannon osuuskauppa Koskenkyläntien varressa, aivan kylänraitin keskellä.
  • Kuvausaika: 13.10.2011
  Kohteen kuva

  koskenkylä harjulanmäeltä 1900-alku.JPG

  • Kuvaaja: kuva: Vesilahden kunta
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Näkymä Harjulanmäeltä Koskenkylän kyläkeskukseen 1900-luvun alussa.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  KUVAT1210_Valkkinen 088.jpg

  • Kuvaaja: Anna Lyyra-Seppänen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Koskenjoen mylly.
  • Kuvausaika: 12.10.2011
  Kohteen kuva

  KUVAT1210_Valkkinen 061.jpg

  • Kuvaaja: Anna Lyyra-Seppänen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Koskenjoen ylittävä kivisilta.
  • Kuvausaika: 12.10.2011
  Kohteen kuva

  KUVAT1310_Koski 008.jpg

  • Kuvaaja: Anna Lyyra-Seppänen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Näkymä Koskenkyläntieltä Jokiniemen aittapihalle.
  • Kuvausaika: 13.10.2011
  Kohteen kuva

  Suomen_IlmakuvaOy_1959.jpg

  • Kuvaaja: Suomen Ilmakuva Oy
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Näkymä Harjulanmäeltä Koskenkylän kyläkeskukseen 1959.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Koskenkylä_yleiskaava-alue 028.jpg

  • Kuvaaja: Ilari Rasimus
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Näkymä Koskenkyläntietä itään. Vasemmalla Hyvätin talli ja oikealla aitta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  KUVAT1210_Valkkinen 006.jpg

  • Kuvaaja: Anna Lyyra-Seppänen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Hyvätin talo sijaitsee vanhalla kylätontilla.
  • Kuvausaika: 12.10.2011
  Kohteen kuva

  Koskenkylä_yleiskaava-alue 001.jpg

  • Kuvaaja: Ilari Rasimus
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Näkymä Koskenkyläntietä Valkkistentien risteyksestä itään.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  KUVAT1210_Valkkinen 045.jpg

  • Kuvaaja: Anna Lyyra-Seppänen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Koskenkyläntien varressa Koskenjoelta itään on säilynyt torpparitaloja. Puistomäki.
  • Kuvausaika: 12.10.2011
  Kohteen kuva

  KUVAT1210_Valkkinen 087.jpg

  • Kuvaaja: Anna Lyyra-Seppänen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Näkymä sillan yli itään. Etualalla Vesilahden kunnan omistama talo Kalsinpuisto.
  • Kuvausaika: 12.10.2011

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Ylämäen nuorisoseura (Harjula) Koski
   
    Harjulantie kokoontuminen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Koskenjoen mylly Koski
   
    Koskenkyläntie muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Kalliorinne Valkkinen
   
    Koskenkyläntie 487 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Haapala Valkkinen
   
    Koskenkyläntie 495 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Kylämaa Valkkinen
   
    Koskenkyläntie 496 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Päivölä Valkkinen
   
    Koskenkyläntie 501 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Terva (Hyvätti) Valkkinen
   
    Koskenkyläntie 511 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Tuotanto 56 Valkkinen
   
    Koskenkyläntie 526  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Välipelto Koski
   
    Koskenkyläntie 528 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Ainila Koski
   
    Koskenkyläntie 534 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Jokipelto Koski
   
    Koskenkyläntie 538 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Kalsinpuisto Koski
   
    Koskenkyläntie 541 muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Jokiniemi Koski
   
    Koskenkyläntie 552 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Ilomäki Koski
   
    Koskenkyläntie 568 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Puistomäki Kosken kylä
   
    Koskenkyläntie 577 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Niukko Koski
   
    Koskenkyläntie 586 vapaa-aika
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahden Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen rakennusinventointi Vesilahti
   
    Rakennusinventointi
   
  19.09.2011 18.11.2011