Tutkimushanke Vesilahden Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen rakennusinventointi

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Vesilahti
  Nimi:
  Vesilahden Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen rakennusinventointi
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Pirkanmaan maakuntamuseo
  Hankkeen alkupvm:
  19.09.2011
  Hankkeen loppupvm:
  18.11.2011

Tekstitiedot

 •  
  Yhteenveto:
  Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen rakennusinventointi laadittiin osayleiskaavan perusselvitykseksi syys- marraskuussa 2011. Työn tilaajana oli Vesilahden kunta ja toteuttajana Pirkanmaan maakuntamuseo.

  Inventoinnin tavoitteena oli löytää ne kulttuurihistorialliset arvot, jotka välittyvät alueen rakennetussa ympäristössä sen nykytilassa. Rakennusinventoinnissa tutkittiin valikoivan inventoinnin avulla 72 kohdetta kiinteistökohtaisella tarkkuudella. Inventoituja kohteita arvioitiin rakennushistoriallisten, historiallisten ja ympäristöarvojen kautta. Kohteiden luokittelussa keskeisiä perusteita ovat säilyneisyys ja kertovuus.

  Rakennushistoriallisesti painotettiin perinteistä talonpoikaista rakennustapaa, mikä todettiin ominaispiirteiltään hyvin säilyneeksi tutkimusalueella. Keskeisiä piirteitä ovat pihapiirien hierarkkisuus ja koostumus useista rakennuksista sekä yksinkertaisen hallittu puurakentaminen.

  Historiallisista arvoista voimakkaimmin välittyvät kylärakenteeseen ja maanomistukseen liittyvät muutokset. Tutkimusalueella on selkeästi nähtävillä kylätonttien hajoaminen isojaon myötä tilojen saaristoksi. Kylämaisemaan kuuluvia torppia ja mäkitupia on myös säilynyt. Koskenkylän alueen historia vankkana ratsutilojen ja säterien alueena on hahmotettavissa rusthollitilojen pihapiirien olemuksessa. Joitakin tilakeskuksia sijaitsee edelleen vanhoilla kylätonteilla.

  Rakennuskannan kerroksellisuus tulee esiin inventointiaineistossa. Pääpaino on vanhoissa maatiloissa 1800- ja 1900-luvulta. Niitä täydentävät torpparitalot ovat nykyisin useimmiten vapaa-ajan käytössä. Alueen rakennettuun identiteettiin kuuluvat huomattavana osana myös jälleenrakennuskauden tilat, jotka ovat ominaispiirteiltään hyvin säilyneitä.

  Ympäristöarvot kiteytyvät tilakeskusten sijaintiin maisemassa. Koskenkylän alueen talonpoikaisessa rakennuskulttuurissa tärkeää on talonpaikan hahmottuminen omaksi yksikökseen ja näkymien avautuminen moneen suuntaan.

  Inventoituihin kohteisiin perustuen tutkimusalueesta on muodostettu neljä kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta, joiden karttarajaukset ovat suuntaa antavia. Arvoalueet edustavat Koskenkylän tyypillisintä kulttuurimaisemaa ja välittävät ilmaisuvoimaisesti seudun kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  6-8.jpg

  • Kuvaaja: Anna Lyyra-Seppänen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika: 27.9.2011

Liitetiedostot

 •  

  Raportti.pdf

  • Kuvaus: Hankkeen raportti 18.11.2011
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Hakkilan kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Hakkilan kyläkeskuksen alue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Halmeenmäen kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Kahnalan kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Kaltsilan kylä    
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Kosken kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Koskenjoen suistoalue Mantereentien varrella Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Koskenkylän kyläkeskus Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kyläkeskusta
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Koskenkyläntien varren läntinen peltoalue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Kurkelan kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Kärkölän kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Lohnattilan kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Mantereen kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Menkalan kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Mustisen kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Pörölän kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Saarelan kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Unajalan kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Valkkisen kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Vesilahden Koskenkylän ympäristön osakeyleiskaava-alueen rakennusinventoinnin hankealue Muu hanke- tai tutkimusalue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Viljulan kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
    Vännilän kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa Vesilahti
   
    Yliskylän kylä Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Avaa          
  Avaa          

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Päykkä Mantere
   
    Hakatie 26 asuinkiinteistö
  maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Nikkilä Mantere
   
    Hakatie 40 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Kaitala Mantere
   
    Hakatie 41 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Uusitalo, Halmeenmäki     Halmeenmäentie 26 asuinkiinteistö
  maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Ylämäen nuorisoseura (Harjula) Koski
   
    Harjulantie kokoontuminen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Koivisto, Lohnattila Lohnattila
   
    Ihantolantie 10  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Kulmala Lohnattila
   
    Karstuantie 42 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Kenno Lohnattila
   
    Karstuntie 75  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Peltola, Yliskylä Yliskylä
   
    Kehrontie 110 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vesilahti
   
  Koskenjoen mylly Koski
   
    Koskenkyläntie muu