Rakennetun ympäristön kohde Pappila - Pirkkalan seurakunnan pappila - Pappilantie 65

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Pappila
  Nimi:
  Pappila - Pirkkalan seurakunnan pappila - Pappilantie 65
  Osoite:
  Pappilantie 65
  Kohdetyyppi:
  kirkollinen
  Historiallinen tilatyyppi:
  pappila
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  6
  Inventointipäivämäärä:
  07.08.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  kirkkohistoria
  liikennehistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Pappila muodostaa yhdessä kirkon ja ympäröivien peltojen kanssa edustavan kokonaisuuden jolla on myös asutushistoriallista merkitystä.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Pappila sijaitsee Etelä-Pirkkalan kirkon luoteispuolella, lähellä Pyhäjärven rantaa. Pappilan asuinrakennus on vuodelta 1967, työväen asuinrakennus 1800-l, aitta 1900-l alkupuolelta. Luoteispuolella on rantaan viettävässä rinteessä pieni asuinrakennus 1900-alkupuolelta. Lähellä on myös tiilinen vuonna 1916 rakennettu navetta, jossa toimii pienyritys. Navetta ei kuulu enää Pappilan tonttiin. Pihaan johtavan tien risteyksessä on muistomerkki Flemmingin sotilaiden yöpymisestä kirkon läheisyydessä nuijasodan aikaan joulukuussa 1596.
  Historia:
  Vuonna 1602 maintaan maakirjassa Järvensivu -niminen talo, joka ostettiin Pirkkalan kappelikunnan alaiseksi. Kirkkoherra Samuel Tolpo asui kruunuluontoisessa talossa v. 1722. Pappilan entinen paikka oli lähempänä rantaa. Kirkon siirron aikoihin 1820-luvulla kirkkoherra Samuel Bohm otti urakalla rakentaakseen uuden pappilan nykyiselle paikalle. Suunnittelijana oletetaan olleen C.L Engel.

  Pappila purettiin v. 1965 ja uusi rakennus valmistui v. 1967.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Pappilan pihapiiri on matalalla kumpareella, joka viettää rantaan. Pihaa ympäröivät pihapuut ja -pensaat. Ympärillä aukeavat avoimet peltomaisemat. Itäpuolelle on rakenteilla uusia omakotitaloja. Navetan takana on uudistettu 1940-luvun omakotitalo.
  Toimenpidesuositukset:
  Pappilan niemen vanha asuttu ympäristö ja siihen jääneet asutushistorialliset jäljet; rakenteet, rakennukset ympäröivine viljelymaisemineen tulee pyrkiä säilyttämään. Aluetta koskeva maankäyttö tulee toteuttaa siten ettei alueen kulttuurihistoriallinen arvo ja maisemalliset ominaispiirteet vaarannu.
  Kirjalliset lähteet:
  Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pappila Hallinnollinen alue  
  Avaa Hämeenkyrö
  Nokia
  Pirkkala
  Sastamala
   
    Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 137 2015 02.06.2015 Pirkkala, Pappilan tiehanke, pysäköintialue j tieyhteys/liittymäjärjestelyt sekä esteetön reitti päärakennukselle Pirkkalan seurakunta