Alue Pappila

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Pappila
  Nimi:
  Pappila
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue

Tekstitiedot

 • Historia:
  Pirkkalan emäseurakunnan kirkko valmistui puisena v. 1540 paikkeilla, todennäköisesti nykyisen vanhan kirkon paikalle. Kirkko paloi 1640-luvun puolessa välissä ja uuden kirkon rakentajaksi palkattiin ilmajokelainen Juho Mikonpoika Ilkka. Kirkko palveli pirkkalalaisia aina v. 1858, joskin siinä riitti vuosien varrella korjattavaa. Vuonna 1760-luvun lopulla kirkkoon tehtiin suuri korjaustyö, jossa mm. kirkko purettiin ja alimmat hirret uusittiin. 1700-luvun maisemaa hallitsivat laajat niitty- ja peltoalueet pappilan ja kirkon välissä. Sama viljelymaisema jatkui laajana naapurikylien puolellakin.

  Syinä jatkuviin korjauksiin oli työn jälki ja paikka, joka on soinen ja pehmeä. Asutuksen painopiste oli myös siirtynyt. Kun 1800-luvulla puuhattiin uutta kirkkoa, paikaksi tuli Nokian puolen Viikinmäki v. 1829. Ensimmäisen kirkon aikainen Suur-Pirkkala oli vuosisatojen aikana pienentynyt. Lopullinen sysäys uudelle kirkolle Pirkkalassa tuli 1910-luvun lopulla kun nykyistä Pirkkalan kuntaa suunniteltiin. Uuden kirkon suunnitteli Ilmari Launis ja se valmistui 1921.

  Pappila sijaitsee kirkon luoteispuolella, Pyhäjärven rannalla. Aikaisemmin se sijaitsi lähempänä rantaa, mutta siirrettiin kirkkoherra Bohmin rakennuttaessa uuden pappilan 1800-luvun alkupuolella. Päärakennus purettiin 1960-luvlla. Kokonaisuudesta on jäljellä 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella rakennetut navetta, väentupa, aitta ja pieni työväen asumus. Maiseman peruspiirteet ovat säilyneet vaikkakin rakennuskanta on muuttunut. Kirkon ja pappilan välinen tie ja sitä reunustavat pellot ovat pääosin paikallaan. Kirkon itänaapuriin rakennettu jälleenrakennuskauden tilakeskus on muuttanut maisemaa jonkin verran,myös ranta-alueelle on tullut kesämökkiasutusta.

  Kuvaus:
  Pappilan kylän maat muodostuvat kolmesta osasta Pirkkalan länsiosassa. Pyhäjärven ranta-alueella sijaitsevat kirkko, kirkkomaa, pappila ja niitä ympäröivä viljelysmaisema muodostavat yhdessä lähistöllä olevien Pirkkalankylän, Sionkylän, Sankilan ja Tanilan peltoalueiden kanssa historiallisesti ja maisemallisesti merkittävän alueen, joka on määriteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi vuonna 1993. Pappilan kylän muut osat ovat Savilahden pohjukassa oleva alue, jossa sijaitsee Pappilan entinen torppa, Savilahti sekä Pirkkalankylän kaakkoispuolella pappilaan kuuluva suurehko metsäalue, ns. Valjunmaan sarka ja Isosarka.
  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistörekisteri,Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Tampere. Isojakokartat, Hämeen maanmittaustoimiston arkisto, Hämeenlinna.

  Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997. Kuninkaan kartasto 1776-1805, julk. SKS, Tampere 1989. Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, julk. B 174, Tampereen seutukaavaliitto, 3 painos, Tampere 1990. Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16, Helsinki 1993.

  Lisätiedot:
  Kartat: Kuninkaan kartasto 1776-1805. Isojakokartta, 1760-l. Pitäjän kartta 1932, Pirkkalan pitäjä v. 1915.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Isojakokartta, Pappila 1760-l. suurempi.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Isojakokartta, Pappila, 1760 -luku. PMM/2002.
  • Kuvausaika: 20.8.2002

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Avaa Pirkkala
   
    Hirvisaaret Pappila
  Pirkkala
  Pirkkala/Pappila/Toppari yhteismaa
  Toppari
   
    604010022 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös kivikautinen
   
  Avaa Pirkkala
   
    Isosaari Pappila
   
    604010028 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös kivikautinen
   
  Avaa Pirkkala
   
    Lehtisaari Pappila
   
    604010027 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös kivikautinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pappila Pappila
   
    1000017273 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   
  Avaa Pirkkala
   
    Savilahti Pappila
   
    604010001 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös kivikautinen
   

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkalan vanha kirkko - Anian rantatie 226 Pappila
   
    Anian rantatie 226 kirkollinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pappila - Pirkkalan seurakunnan pappila - Pappilantie 65 Pappila
   
    Pappilantie 65 kirkollinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Savilahti - Savilahdentie 80 Pappila
   
    Savilahdentie 80 maatalous
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan seurakunta - Vanhan pappilan alue - rakennusinventointi ja maisemallinen asema Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.01.2011 04.04.2011
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala. Pappilan rantayleiskaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 2009 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  24.09.2009 30.10.2009
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 137 2015 02.06.2015 Pirkkala, Pappilan tiehanke, pysäköintialue j tieyhteys/liittymäjärjestelyt sekä esteetön reitti päärakennukselle Pirkkalan seurakunta
  Avaa 218 2015 24.06.2015 Pirkkala, Pappila, Pappilantie 65, seurakunnan kirkkoveneen talaksen muutetut sijaintisuunnitelmat Pirkkalan kunta