Rakennetun ympäristön kohde Tahmelankatu 21

Takaisin Näytä kartalla
 Kuva ei ole julkinen

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Inventointinumero:
  2012/0096
  Nimi:
  Tahmelankatu 21
  Osoite:
  Tahmelankatu 21
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  05.06.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Tahmelankatu 21 on Tahmelan modernia rakentamista edustava kiinteistö. Yksittäispientalotyyppinen 1960-luvun alussa rakennettu asuinrakennus on rankorakenteinen, muodoltaan ja rakennusmateriaaleiltaan ajalle tyypillinen omakotitalo. Rakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäiset julkisivumateriaalit, muodot ja tyylin. Pihan yleisilme on pääosin alueen 1900-luvun alkupuolen asuinrakennuksille tyypillinen.

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Tontilla puuston suojaamine asuinrakennuksineen on melko vähäinen merkitys Tahmelankadun katumaisemassa, mutta kohtalainen merkitys tontin länsipuolen palstaviljelyalueen avoimessa maisemassa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Tahmelankadun varressa sijaitseva suorakaiteenmuotoinen kadulta loivasti länteen laskeva tontti, jolla 1950-60-lukujen taitteessa valmistunut pienehkö satulakattoinen omakotitalo.
  Historia:
  Tontti on 1930 asemakartan ja vuosien 1946 ja -56 ilmakuvien perusteella ollut pitkään rakentamatonta viljelysmaata. Viljelyyn ja maatalouteen liittyvä historia ei enää ole havaittavissa tontilla, mutta jatkuu yhä sen lounaispuolisella palstaviljelyalueella.

  Vuokralaisen kertoman mukaan talon rakentajilla oli talo Pispalanharjulla. Vanha talo jouduttiin purkamaan kadunlevennyksen alta, minkä vuoksi kaupunki osoitti heille uuden tontin Tahmelasta. Nykyinen alkujaan kaksi asuntoa käsittänyt puutalo rakennettiin 1950-1960-lukujen taitteessa, mahdollisesti vuonna 1963. Leskeksi jääneen naisen ja hänen aikuisen poikansa kerrotaan asuneen rakennuksessa pitkään. Rakennusvalvonnan arkistosta ei löytynyt kiinteistön rakennus- tai muutoslupakuvia. Inventoinnin yhteydessä tehdyn katselmuksen ja vuokralaisen kertoman mukaan kiinteistön omistaa tontin kaakkoispuolinen naapuri. Talo on ollut vuokrattuna noin 20 vuotta. 1990-luvulla on tehty peruskorjaus, jolloin asunnot on yhdistetty ja sisätilojen pintoja, keittiö ja kivijalan sauna on uusittu. Kiinteistössä ei ole tehty merkittäviä pihaan tai rakennuksen ulkoasuun vaikuttaneita muutoksia.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen välittömässä lähiympäristössä on kookkaita 1970-luvun moderneja omakotitaloja, 1980-luvun rivitaloja ja 1960-luvun luhtitalo. Tontin lounaispuolella on puistoalueeksi kaavoitettu laaja avoin palstaviljelyalue ja sen luoteispuolella Tahmelan uimaranta.

  Tahmelankatu 21 tontti ja asuinrakennus jäävät kadulta katsottuna osin puuston suojaan. Tonttia on rajattu kadulta ja luoteissivulta kestopuisella pystylauta-aidalla. Lounaispäädyssä on säilynyt aiemmin koko tontin kiertänyt orapihlaja-aita. Loivasti länteen laskevan tontin pinta on pääosin nurmella. Kuistille vie kapea polku ja rakennuksen luoteispuolitse kellarin autosuojalle osin sorapintainen ajoväylä. Tontilla on runsaasti lehtipuustoa, koivuja, vaahteroita ja omenapuita sekä vadelmaa, raparperia, erilaisia pensaita ja kukkaistutuksia. Piha on säilyttänyt hyvin 1950-60-luvun omakotitaloille tyypillisen puutarhamaisen ilmeensä.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Asuinrakennuksen, pihan pintojen ja kasvillisuuden muodostaman 1950-60-luvuille ominaisen puutarhapihan säilyminen.

  Useiden asuntojen tai vaikutelman useista asunnoista säilyminen asuinrakennuksessa.

  Asuinrakennuksen julkisivujen aukotuksen, kattomuodon, runkomuodon ja rakennusajankohdalle ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Pihan ja asuinrakennuksen aseman säilyminen Tahmelankadun ja palstaviljelmien avoimessa maisemassa.

  Kirjalliset lähteet:
  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Asukas/ vuokralainen

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Tahmelankatu 21 asuinrakennus - omakotitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 161 2018 30.04.2018 Tampere, Tahmela,Tahmelankatu 21 ja Tahmelankatu 19 ennakkolausuntopyyntö kiinteistöjen rakennushistoriallisista arvoista
  Avaa 168 2019 04.04.2019 Tampere, Tahmelankatu 21, kuntotarkastusraportin riittävyys Tampereen kaupunki
  Avaa 520 2019 26.09.2019 Tampere, Tahmela, Tahmelankatu 21, poikkeuslupahakemus asuinrakennuksen rakentamiselle, mikä johtaa vanhan rakennuksen purkamiseen Tampereen kaupunki
  Avaa 281 2020 15.05.2020 Tampere, Tahmela, Tahmelankatu 21, Poikkeamislupahakemus tontin uudisrakentamiseen mikä johtaa vanhan asuinrakennuksen purkamiseen sekä kuntotutkimusten riittävyys Tampereen kaupunki