Rakennetun ympäristön kohde Ahmankatu 18

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kissanmaa
  Nimi:
  Ahmankatu 18
  Osoite:
  Ahmankatu 18 - Sudenkatu 9
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  21.05.2007

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Kohde kuuluu Kissanmaan ensimmäisen asemakaavan jälkeisen varhaisimman rakentamisen myöhäiseen vaiheeseen. Kiinteistö kokonaisuudessaan on hyvin hoidettu. Pihapiiri on säilyttänyt kohtuullisesti alkuperäisen ilmeensä samoin kuin asuinrakennus, jonka ulkoasun alkuperäistä ilmettä alentavat kuitenkin uusitut rakennusosat, ikkunat ja ovet. Sen sijaan porraskäytävät ilmentävät hyvin rakennusajankohtaansa säilyneiden rakennusosiensa ansiosta. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Ahmankadun ja Sudenkadun kulmassa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kiinteistön itä-länsisuuntainen tontti (1172,1 m2) sijaitsee Ahmankadun ja Sudenkadun kulmassa, tontin etelänpuoleinen pitkä sivu on Sudenkadun suuntainen. Tontti on muodoltaan suorakaide siten, että sen kaakkoiskulma on pyöristetty. Katuliittymä Sudenkadulle on tontin eteläsivun keskivaiheilla ja Ahmankadulle lähellä tontin koilliskulmaa. Liittymäkohdista tontille johtaa hiekkakäytävät, muutoin tontti on nurmella. Tonttia rajaa pohjoissivulla orapihlaja-aita. Tontin kaakkoiskulmassa on isokokoinen mänty, tontin länsiosassa kasvaa useita koivuja, vaahtera, rakennuksen luoteiskulmalla ja tontin lounaiskulmassa on kookkaat pihlajat, lisäksi tontin luoteiskulmassa on komposti.

  Tontilla on yksi asuinrakennus sijaiten itä-länsisuuntaisesti lähellä kaakkoiskulmaa.

  Historia:
  Kiinteistössä sijaitsevan asuinrakennuksen on suunnitellut rakennusmestari Väinö Salmela, joka on vastannut yhteesä 10-11 kissanmaalaistalon alkuperäisistä rakennuslupapiirrustuksista.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen länsipuolella on Kissanmaan aukiota reunustava, luoteis-kaakkosuuntainen kerrostalo, muutoin sen lähitonteilla on mittasuhteiltaan tätä pienempiä omakotitaloja.
  Kirjalliset lähteet:
  Alkuperäiset rakennuslupapiirrokset sekä myöhemmät mahdolliset muutos- tai laajennuslupapiirrokset. Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  Alasentie Jukka; Kissanmaa. Tampereen yliopisto/Aluetiede. Sarja A, 4. 1983.

  Suulliset lähteet:
  Mervi-Helena Keitaanranta.

Media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Ahmankatu 18 Ahmankatu 18 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere
   
  Kissanmaa inventointi Muu hanke- tai tutkimusalue kaupunkikortteli
   
  Avaa Tampere
   
    Kissanmaa, Hipposkylä ja Hakametsän jäähalli Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kissanmaan rakennetun ympäristön inventointi 2007 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  31.12.2006 30.12.2007

Kartta