Alue Sallinkulman asuinalue

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Haihunkoski
  Nimi:
  Sallinkulman asuinalue
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Arvot:

  Rintamamiehet, 1940/50-luvun rakennuskanta, syrjäinen sijainti ja avoin peltomaisema, ei kaava-alue - rakennuskannan sijoittelun ja rakentamisen monimuotoisuus.

  Arvoluokka: 3

Tekstitiedot

 • Historia:
  Ennen sotaa Sallinkulmalla oli kolme pientilaa Salli, Tanni ja Lumpiola (tiedot Timo Mustila)

  Sallinkulman omakotitontit on lohkottu Varrasniemen Mustilan tilan maille. Maa-alueen omisti

  Viialan kunta. Tontit myytiin edullisesti etupäässä rintamamiehille. Lisäksi Sallin viereen perustettiin

  Nykäsen siirtolaistila. Tontit jäivät kaavoitetun alueen ulkopuolelle, jolloin niiden rakentaminen ja

  sijoittelu tontille oli vapaata.

  Kuvaus:
  Sallinkulman pieni asuinalue sijaitsee Viialan kunnan eteläosassa, Haihunkosken kylän mailla.

  Sallinkulman seutu on vanhojen kylien metsäistä takamaata, jossa vielä 1800-luvulla oli eri kylille

  kuuluvia niittyalueita. Etupäässä Sallinkulmalla on Haihunkosken ja Varrasniemen kylien alueita.

  Pienempiä kappaleita kuuluu myös Pätsiniemen ja Nahkialan kylälle. Asuinalue on metsäalueen

  länsipäässä olevassa niemekkeessä, ympärillä on peltoaukea, joka ulottuu luoteessa aina Tarpianjoelle

  ja Viialan keskustaan saakka. Viialan keskustaan on noin 2,5 kilometriä.

  Sallikulmalla on n. 23 asuintonttia, jotka ovat pääosin Sallinkulmantien varressa. Muutama rakennus

  on lyhyen Aroseudunkaaren ja –kujan varrella. Tontit ovat verrattain suuria, n. 1700 – 2500 neliötä.

  Tonttien alkuperäinen lähtökohta, mäkinen ja metsäinen, on edelleen nähtävissä. Kasvillisuus on

  pääasiassa koivuja, mäntyjä, puutarhamaisuutta tuovat nurmikot ja pensaat. Rakennuskanta on myös

  varsin kirjava. Perusmuoto, kuutiomainen piipun ympärille rakennettu harjakattoinen rakennus sopii

  useimpiin Salllinkulman taloihin. Yksityiskohdissa, ikkunoissa, vuorauksessa ja mitoissa on suuri

  kirjavuus. Enemmistönä on puuvuoraus, jota esiintyy pysty- ja vaakavuorauksena. Lisäksi on

  yksittäisiä mineriitti- ja rappausvuorauksia. Ulkoasua ovat muuttaneet ulkovuoren uusimiset ja

  erilaiset laajennukset.

  Toimenpidesuositukset:
  Rakennettu maisema on säilynyt muuttumattomana 1950-luvulta. Ympäröivä peltoalue tulisi säilyttää

  avoimena. Lisärakentamisesta ja korjaamisesta olisi hyvä olla rakennustapaohjeet.

  Uudisrakentamisessa tulisi huomioida nykyinen rakennuskanta mittasuhteiden ja materiaalien

  suhteen.

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006