Tutkimushanke Täydennysrakentamisen visioita Tampereen Kalevassa, Teiskontie 17-19 kehittäminen

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Täydennysrakentamisen visioita Tampereen Kalevassa, Teiskontie 17-19 kehittäminen
  Hankkeen tyyppi:
  Muu
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Sini Kotilaisen diplomityö TTY:lle.

  Diplomityö keskittyy tarkastelemaan Tampereen kaupungin, Kalevan alueen, As Oy Teiskontie 17-19 tontin sekä sen lähiympäristön kehittämistä täydennysrakentamisen keinoin. Monet sodan jälkeen rakennetut asuinalueet ovat nousseet Suomessa vaalittavan rakennusperinnön piiriin. Näin myös Tampereen Kalevan alue, joka on arvoitettu lisäksi Museoviraston toimesta valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

  Alueen kehityssuunta on kuitenkin se, että lapsiperheet karkaavat kehyskuntiin, iäkkäiden osuus väestöstä kasvaa ja rakennuskanta ikääntyy, mikä on johtanut mittavaan peruskorjaustarpeseen. Jälleenrakennuskauden ydinperheille suunnattujen kerrostaloasuntojen lisäksi alueelle tarvitaan uusia asumisvaihtoehtoja. Täydennysrakentamisen tavoitteena on etsiä paikalliseen maisemaan ja nykypäivän elämäntyyleihin sitoutuvia ratkaisuja.

  Analyysin tuloksena esitetään rakennus- ja asuntosuunnittelutasolla kaksi täydennysrakentamismallia, joista molemmat pitävät sisällään alueelle uusia asuntotyyppejä perinteisen kerrostaloasumisen vaihtoehdoksi. Alueelle ehdotettavia ratkaisuja ovat persoonallinen ja eri asukastyypeille muuntuva ullakkoasuminen sekä perheille suunnattu pientalomaisempi ja omaehtoisempi kaupunkipientaloasuminen.

  Lopuksi esitetään yksinkertaisia perusparannuksia arjen toimintakenttään: porrashuoneen esteettömyysmuutos, kellarin säilytystilojen käytettävyyden parantaminen, yhteistilojen lisääminen ja ratkaisuehdotus alueen parkkipaikkahaasteeseen. Työssä otetaan esiin ideatasolla alueen mahdollisuus tuottaa palveluasumista.

  Diplomityö on tehty tilaustyönä Kalevan Teiskontie 17-19 asunto-osakeyhtiölle.

  selvityksen osoite: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201201231016

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  TTY
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2010
  Hankkeen loppupvm:
  07.12.2011

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XX Kaleva, Liisankallio Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa