Alue Vakkistenmäen asutus

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Viiala
  Nimi:
  Vakkistenmäen asutus
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Asutus on syntynyt peltojen keskellä olevaan mäenrinteeseen. Mäki sijaitsi Viialan ja Alkkulan kylän

  rajalla. Historiallinen asutus keskittyi Viialan puolelle rajaa. Vakkistenmäki edustaa vanhaa, mäkialueille

  keskittynyttä asutusta. Historiallinen yhteys läheisiin tehtaisiin ja rautatieasemaan. Asutus on

  keskittynyt rinteeseen. Rakennuskanta on kokonaisuudessaan hyvin nähtävissä.

  Arvoluokka: 3

Tekstitiedot

 • Historia:
  1700-luvulla Vakkistenmäki on kivinen ja metsäinen mäki peltojen ja niittyjen keskellä. Mäen eteläpuoli

  kuului Viialan kartanoon ja pohjoispuoli Alkkulan kylän Pärin talolle. Asutus mäelle tulee teollistumisen

  ja asutuksen leviämisen seurauksena 1900-luvun alkupuolella. Mäeltä on lyhyt matka sahalle,

  viilatehtaalle ja rautatieasemalle. Muistitiedon mukaan asutus olisi yhdistettävissä enemmän

  viilatehtaaseen.

  Kuvaus:
  Vakkistenmäen alue sijaitsee Viialan ja Alkkulankylän rajalla. Alue sijaitsee noin 300 metriä Viialan

  keskustasta pohjoiseen. Asutus on keskittynyt mäen etelärinteeseen, joka kuuluu Viialan kylään.

  Alkkulan puoli mäestä on pääosin metsäisempää. Mäenrinne on lähellä Jumusen vesistöä. Itäpuolella

  on entisellä pellolla 1970-luvulla rakennettuja omakotitaloja. Eteläpuolella on teollisuusalue.

  Länsipuolella on junarata. Rakennuskanta on etupäässä 1900-luvun alkupuolelta, myöhemmin

  rakennettuja asuinrakennuksia on yksittäisiä. Rakennuskanta puuvuorattua, mittakaava ja tyyli

  vaihtelee mökeistä hiukan suurempiin asuinrakennuksiin. Useimpiin kuuluu talousrakennus. Tonteille

  sijoittelu epäsäännöllistä. Rinne on suhteellisen avoin, rakennukset näkyvät hyvin, alueella muutamia

  koivuja. Mäenharjalla taustan muodostaa kuusimetsä. Tonteilla on puutarhakasvillisuutta, omenapuita

  ja pensasaitoja. Rakennukset ovat Eteläntien ja siitä erkanevien Latvatien ja Tyvitien varrella.

  Toistaiseksi pääosin hyvin säilynyt alue.

  Toimenpidesuositukset:
  Rakennetun ympäristön, rakennukset ja tielinjan säilyminen tulisi turvata. Uudisrakentamista ei

  suositella ja mahdollisessa uudisrakentamisessa tulee ottaa huomioon nykyinen rakennuskanta

  mittasuhteiden, materiaalien ja värien suhteen. Nykyinen kaava mahdollistaa nykyistä huomattavasti

  tehokkaamman rakentamisen.

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006