Arkeologinen kohde Kaupinojan saha

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Petsamo
  Nimi:
  Kaupinojan saha
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000039639
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  työ- ja valmistuspaikat
  Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
  Ajoitus:
  uusi aika
  Selkeä ajoitus:
  1898-1901
  Tutkimukset:
  Tark. Vadim Adel 22.8.2013

  Inv. Kalle Luoto 22.10. ja 11.12.2013
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6824238 P2 (ETRS-TM35FIN) 6824284 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 329841 I2 (ETRS-TM35FIN) 329875 I 

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Kohteen kuvaus:
  Kaupinojan sahaan näyttää vanhan valokuvan perusteella kuuluneen tuotantotilan lisäksi höyrykoneeseen liittyvä tiilirakennus ja piippu. Lisäksi on olemassa tietoja sekä asuinrakennuksesta että läheisiä kallioalueiden käyttämisestä tuotteiden säilytykseen. Kartoissa näkyvä sahan tontti on melko laaja ja siihen on ilmeisesti kuulunut myös karttoihin merkitsemättömiä rakennuksia ja rakenteita. Paikalla tehtyjen maastokäyntien tuloksena ei havaittu rakenteita, jotka voitaisiin yksiselitteisesti liittää sahaan tai siihen kuuluneisiin rakennuksiin. Paikalla on suoritettu useita rakennushankkeita ja kalliossa ja maastossa voidaan havaita merkkejä eri rakennusprojekteista sekä täyttömaakerrostumista.

  Todennäköisesti ainakin höyrykoneen suojaksi tehdyn tiilinen rakennus on perustettu kivien päälle (ks kansikuva) ja on mahdollista, että ainakin kyseisestä rakennuksesta ja siihen kuuluneesta piipusta on säilynyt perustuskiviä. Lisäksi alueen kallioihin on kiinnitetty havaittavissa erilaisia metallilenkkejä, pultteja ja betonisia kiinnityspylväitä, jotka saattavat liittyä sahan toimintaan. Nämä rakenteet voivat liittyä myös myöhempään toimintaan alueella ja niiden ajoittaminen tai merkitys ei tämän tutkimuksen yhteydessä selvinnyt.

  Alueella on viimeisen sadan vuoden aikana tehty laajoja maankaivu, -täyttö, -rakennus ja siirto-operaatioita, joiden tuloksena alueen luonne on huomattavasti muuttunut. Erityisen merkittäviä muutokset ovat olleet Kaupinojan vesilaitoksen ympäristössä, jossa on suoritettu mittavia rakennus- ja louhintatöitä. Lisäksi ranta-aluetta on täytetty ja rantalinja on selvästi siirtynyt.

  Kohdetta ehdotetaan luokiteltavaksi kulttuuriperintökohteeksi, koska mahdollisesti paikalta tulevaisuudessa paljastuva säilynyt rakenne voitaisiin tulkita muinaisjäännökseksi. Koska kiistattomia havaintoja sahaan kuuluvista rakenteista ei tehty, ei kohdetta tulkittu muinaisjäännökseksi. Kohteen rajaus on suuntaa-antava. Kohteen paikannus perustuu vanhoihin karttoihin ja on suuntaa-antava. Kohde ja sen rajaus saattaa tarkentua maaperään kajoavien tutkimusten tuloksena. Mikäli kohteen luonteeseen, säilyneisyyteen tai sijaintiin halutaan lisäselvyyttä, tulee alueen mahdollisissa jatkotutkimuksissa varautua maaperään kajoaviin tutkimuksiin, sillä alueella, varsinkin tie- tai kevyen liikenteen tieyhteyden alla, saattaa olla jopa muutaman metrin paksuinen kerros täyttömaata.

Media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 213
  • Alanumero: 1
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 22.08.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 213
  • Alanumero: 2
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 22.08.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 213
  • Alanumero: 3
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 22.08.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 213
  • Alanumero: 4
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 22.08.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 213
  • Alanumero: 5
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 22.08.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 213
  • Alanumero: 6
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 22.08.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 213
  • Alanumero: 7
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 22.08.2013
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Kaupinojan vesilaitoksen asemakaavamuutos nro 8506. Arkeologinen selvitys 2013 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.08.2013 18.03.2014

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 256 2013 02.08.2013 Tampere, Kauppi-Petsamo, Kaupinojan vesilaitoksen muutos ja laajennus, kaukokylmälaitos, uimaranta ja sauna sekä venesatama. Kaupinojankatu, kortteli 883, yhdyskuntateknisen huollon kortteli, katu-, puisto-, uimaranta- ja venesataman alueet. Asemakaavan 8506 muutoksen OAS Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen / Maankäytön suunnittelu
  Avaa 317 2013 22.08.2013 Kaupinojan sahan paikka/ vesilaitoksen työmaa. Maastokatselmus 22.8.2013
  Avaa 75 2014 20.03.2014 Tampere, Kauppi-Petsamo, Kaupinojan vesilaitoksen muutos ja laajennus, kaukkokylmälaitos, uimaranta ja sauna sekä venesatama, Kaupinojankatu, kortteli 883, yhdyskuntateknisen huollon kortteli, katu-, puisto-, uimaranta- ja venesatama-alueet, asemakaavan muutosluonnos, kaava 8506 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen / Maankäytön suunnittelu
  Avaa 172 2014 13.06.2014 Tampere, Kauppi-Petsamo, Kaupinojan vesilaitoksen muutos ja laajennus, kaukokylmälaitos, uimapaikka ja sauna sekä venepaikat. Asemakaavaehdotus. Kaava nro 8506, TRE:4998/10.02.01/2013 Tampereen kaupunki, Kirjaamo

Kartta