Alue Lallinmäen asuinalue

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Haihunkoski
  Nimi:
  Lallinmäen asuinalue
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Arvoluokka: I

  Aluerajaus kattaa Lallinmäen sotien jälkeisen modernin rakentamisen. Alueen rakennukset, 1940-

  luvun ja 1970-luvun kerrostalot sekä 1960-luvun rivitalo, ja niitä yhdistävät puistomaiset osat

  muodostavat yhtenäisen ja selkeän kokonaisuuden. Alue on edustava ja hyvä esimerkki sotien

  jälkeisestä modernista rakentamisesta, jossa siirryttiin vanhasta käsityövaltaisesta

  tiilimuuriarkkitehtuurista nykyaikaiseen ja tehokkaaseen elementtirakentamiseen. Vanhinta

  rakennetta edustaa Lallinmäen kanava (1874).

Tekstitiedot

 • Historia:
  Lallinmäen vanhimman asutuksen merkit löytyvät Tarpianjoen ja siihen liittyvän kanavan

  leikkauskohdasta, josta on löydetty merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta. Lähiympäristössä on

  tehty myös muita samalle ajalle liittyviä löytöjä mm. Haihunkoskelta ja Lallinmäen eteläpuolella

  olevalta Siukolan tilan pellolta.

  Historiallisen ajan ja nykypäivän rakenteiden alkuna voidaan pitää vuotta 1874, jolloin Akaan

  höyrysaha (oik. Akkas Ångsågs Ab) osti Haihunkosken kylän Harkin tilan, johon kuului maita

  Tarpianjoen eteläpuolelta mm. nykyinen Lallinmäen alue. Tilan osto oli tehtaan toiminnalle tärkeä,

  koska edellisenä vuonna perustettu saha sijaitsi vuokramaalla vastapäätä Lallinmäkeä. Sahan

  ensimmäinen sijoituspaikka oli sinänsä huono, koska Tarpianjoen virtaus haittasi tukkien saantia

  sahalle. Ongelma pyrittiin ratkaisemaan kaivamalla kanava niemen poikki, jolloin virtaus heikkenisi

  sahan kohdalla. Harkin tilan osto toi myös sahalle lähellä olevaa maata, jota voitaisiin käyttää

  sahan työntekijöiden asuttamiseen. Sahan ja koko Viialan ensimmäiset teollisuustyöväenasuinalueet

  olivat sahan vieressä oleva Nokela ja Tarpianjoen eteläpuolella oleva Lallinmäki. Kolmas asuinalue

  oli Möljän alue, joka ilmeisesti sijaitsi sahan uuden paikan yhteydessä. Paikalle rakennettiin

  lastulevytehdas 1960-luvulla. Paikasta käytettiin myös termiä Möljänmäki, joka on kuitenkin

  kadonnut maisemasta 1900-luvun aikana. Sanana Möljä viittaa laivoihin ja satamakulttuuriin ja on

  tunnettu sisävesien lisäksi Pohjanlahden rannikolla. Sana möljä viittaa laituriin.

  Ensimmäiset työväen asunnot nousivat Lallinmäelle jo vuonna 1874. Harkin maiden lisäksi

  hyödynnettiin kylässä olevaa Harkin tilakeskuksen asuinrakennusta, jossa tehdas avasi kaupan

  vuonna 1875. Sahan synnyttämä Lallinmäen vanha asutus keskittyi tiiviisti alueen korkeimman

  kohdan tuntumaan. Tällöin suurin osa länsirinteestä oli peltoviljelyssä ja puustoa oli lähinnä kanavan

  varrella, jossa kasvoi jo suuria lehmuksia. Osa vanhoista rakennuksista oli suuria vuokrakasarmeja.

  Rakenteissa hyödynnettiin mm. sahan laudanpätkiä, joista mm. Rantalehto on rakennettu.

  Korkeimmalla paikalla oli 1900-luvun vaihteesta alkaen aina 1960-luvulle saakka palokunnan talo,

  joka purettiin viimeisten kerrostalojen tieltä. Paikalla on nykyisin talvisotaan viittaava muistokivi.

  Miesten kokoontumispaikaksi oli ilmeisesti ilmoitettu juuri palokunnan talo, jota ei kivessä ole

  huomattu mainita. Nykyinen maisema alkoi muodostua vasta sotien jälkeen, jolloin uusi omistaja

  kauppaneuvos Kilpinen rakennutti pellolle nykyiset kerrostalot. Ne olivat Viialan ensimmäinen

  kerrostaloryhmä. Toinen huomattava Kilpisen aikana tullut asuinalue oli Oopakan alue, joka myös

  sijoittuu yhtiön omistaman Harkin tilan maille. Sen kaava saatiin vahvistettua vuonna 1947.

  Yhtiö piti rakentamisen lisäksi hyvää huolta alueesta ja sen viihtyvyydestä. Schaumannin aikana,

  1960-luvun alkupuolella, Lallinmäelle laadittiin puutarhasuunnitelma, jonka pohjalta nykyistä

  maisemaa on osittain rakennettu. Tällöin työvoimaa riitti Lallinmäen istutusten ja pihojen

  hoitamiseen. Toisaalta yhtiössä oli tiukka hierarkia, joka heijastui Lallinmäen asuntoihin ja niiden

  jakoperusteisiin. Rivitalo oli tarkoitettu johtohenkilöille ja sisäinen hierarkia määräsi myös asunnon

  koon kerrostaloissa. Ilmapiiri ympäristön suhteen alkoi muuttua 1970-luvulla. Monessa mielessä

  näkyvänä ja aikaa hyvin kuvastavana esimerkkinä olilvat kolme viimeistä elementtirakenteista

  kerrostaloa. Kerrostalot rakennettiin vuosina 1970 ja 1975 ja ne olivat arava –tuotantoa. Kahteen

  ensimmäiseen oli mahdollista tehdä pohjakerrokseen autotallit. Samaan aikaan arava –säännöt

  muuttuivat ja viimeisen kerrostalon kohdalla autotallit oli jätettävä pois. Niiden tilalle ideoitiin

  kunnassa päiväkoti, jonka rakennushallitus ja sosiaalihallitus hyväksyivät. Uusi vaihe alkoi 1990-

  luvulla, jolloin kerrostaloista muodostettiin itsenäisiä asunto-osakeyhtiöitä ja niille erotettiin omat

  tontit.

  Kuvaus:
  Lallinmäen alue rajautuu selkeästi Tarpianjokeen ja Jumusselkään, jotka muodostavat Lallinmäen

  niemekkeen, jota vesistö rajaa kolmelta suunnalta. Leveän niemekkeen kärjessä on lisäksi vuonna

  1874 kaivettu kanava, joka erottaa niemekkeen pään omaksi Ripasaari –nimiseksi saareksi. Joenvarret

  ja järvenpuolen rannat ovat reheviä ja alavia ns. vesijättömaita. Maastollisesti niemekkeen korkein

  kohta on sen itälaidalla lähellä järvenrantaa. Kalliopohjainen mäki nousee noin 10 metriä

  Jumusenselkää korkeammalle. Ripasaari on huomattavan alavaa ja suurelta osin luonnontilaista

  lehtimetsää. Alava maa-alue jatkuu Tarpianjoen pohjoispuolella, jonne höyrysaha perustettiin alun

  perin. Nykyisin paikalla on uusi omakotitalo ja runsaasti koivuvaltaista lehtimetsää. Lallinmäen

  eteläpuolella on kapea vyöhyke omakotiasutusta, jonka jälkeen ovat Haihunkosken kylän rantapellot.

  Alue on puistomainen ja rakennukset on sijoitettu alueelle väljästi ja ne muodostavat omat selkeät

  ryhmänsä. Alue on pääsääntöisesti nurmikenttää, jolle on istutettu useita pihapuita mm. lehmuksia,

  pihlajaa, jaloja havupuita ja terijoen salava. Istutettu puusto on nuorta, mahdollisesti 1960-luvun

  puutarhasuunnitelman peruja. Alueen reunamilla, jotka rajautuvat vesistöön on enemmän

  luonnontilaista koivikkoa ym. Kanavan varrella on muutamia todella kookkaita ja vanhoja

  metsälehmuksia, jotka ovat ehkä istutettuja.

  1940-luvun kerrostalot:

  Viialan ensimmäisissä monikerroksissa kerrostalossa on kellari, kolme asuinkerrosta ja vintti.

  Rakennuksessa on liuskekivellä vuorattu betonisokkeli. Tiilirunko on vuorattu vaalealla

  roiskerappauksella. Satulakatto on katettu tiilikuvioidulla profiilipellillä. Ikkunat ovat

  alumiinipintaiset ja harmaaksi maalatut, tuuletusikkuna oikeassa laidassa. Rakennuksen päädyissä

  on kookas, maahan ulottuva erkkeri, jonka kulmassa on joka kerroksessa pieni parveke. Kerrostalot

  valmistuivat vuonna 1945. Rakennuksia on kunnostettu 1990-luvulla. Suurimmat ulkonäköön

  vaikuttavat muutokset ovat tapahtuneet sisäänkäyntien kohdalla, jossa aikakauden yksinkertaiset

  ovien suojakatokset ja ulko-ovet on korvattu harjakattoisilla, omakotimaisilla, koristeellisilla ja

  puurakenteisilla avokuisteilla. Parvekkeiden verhoukseen on käytetty kyllästettyä puuta.

  Rivitalo 1960-luvulta:

  Arvo-alueen eteläosaan, Tarpianjoen rannalle, rakennettiin ketjumainen rivitalo vuosina 1961-62.

  Rivitalon on suunnitellut arkkitehti Veikko Raitinen. Rivitalossa on viisi asuntoa. Jokainen asunto

  on osittain 2-kerroksinen. Rakennuksessa on betonisokkeli, asuntojen väliseinät ja päädyt ovat

  puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivuissa on käytetty pysty- ja vaakapanelointia. Aiemmin julkisivussa

  oli mineriittiä joka kuitenkin poistettiin vuonna 1999 tehdyn remontin yhteydessä. 1-kerroksisessa

  osassa on loiva satulakatto ja 2-kerroksisessa osassa on käytetty pulpettikattoa. Katemateriaalina

  on punaiseksi maalattu saumattu pelti. Alkuperäinen kate oli galvanoitu pelti ja katon rännit olivat

  kuparipeltiä. Huoneistoihin kuuluu lisäksi takka. Vuonna 1999 asuntojen yhteydessä oleviin

  autotalleihin haettiin lupaa, että autotallin saisi muuttaa saunaksi, pesuhuoneeksi ja

  kodinhoitohuoneeksi. Samalla haettiin lupaa julkisivumuutokseen. Rivitalo oli valmistuessaan

  ajanmukainen ja moderni kokonaisuus. Käytetyt materiaalit, tiili, mineriitti ja kuparipelti olivat

  tyypillisiä aikakaudelle. Rakennuksen ketjumainen muoto oli myös ajalle tyypillinen tehokeino.

  Rakennus on edustava näyte ajan rakentamisesta. Rakennuksen alkuperäisen ulkoasun säilyttäminen

  olisi ollut suotavaa.

  1970-luvun kerrostalot:

  Toisen ryhmän kerrostaloista muodostavat kolme elementtirakenteista kerrostaloa, joissa on

  maanpäällinen pohjakerros ja kolme asuinkerrosta Kerrostalot rakennettiin vuosina 1971-1975.

  Talot olivat puolikunnallista aravatuotantoa, jossa olivat mukana Schauman Oy ja Viialan kunta.

  Kunnan osaksi tuli 50 % osakkeista. Vuonna 1971 valmistuneissa kerrostaloissa on säilynyt

  toistaiseksi alkuperäinen harjattu betonielementti, joka pohjakerroksessa on väriltään tummanharmaa.

  Niiden pohjakerroksessa ovat lisäksi autotallit. Kerrostaloista viimeinen, vuonna 1975 valmistunut

  rakennus poikkeaa kahdesta edellisestä. Omaksi yhtiöksi erottamisen jälkeen rakennuksessa on

  tehty laaja julkisivukorjaus 2000-luvun alkupuolella. Julkisivuksi tuli puhtaaksimuurattu kellertävä

  kahitiili, jolloin ulkoasu muuttui suuressa määrin. Kaksi muuta korjataan lähivuosina.

  Viimeinen kerrostalo poikkesi kahdesta edellisestä myös siinä, että aravasääntöjen muuttumisen

  vuoksi rakennukseen ei ollut enää mahdollista rakentaa autotalleja. Tällöin syntyi poikkeuksellinen

  ratkaisu sijoittaa pohjakerrokseen lastentarha. Suunnitelman hyväksyivät asuntohallitus ja

  sosiaalihallitus. Nykyisin kerrostalot on muutettu omiksi osakeyhtiöiksi.

  Muistokivi:

  Lallinmäen korkeimmalle paikalle on pystytetty muistokivi talvisotaan lähdön muistoksi. Kivessä

  lukee “Tältä paikalta Viialan miehet lähtivät 14.10.1939 puolustamaan isänmaataan.”

  Toimenpidesuositukset:
  Lallinmäen arvoalue on avara ja väljästi rakennettu. Talojen välit ovat pääasiassa nurmikenttiä,

  jossa on eri-ikäistä puustoa ja pensaskasvillisuutta. Vanhempien kerrostalojen ympäristöä on

  koristeltu nykyajan kasvillisuudella. Kanavan varrella kasvaa huomattavan kookkaita vanhoja

  lehmuksia. Alueesta laadittuihin puutarhasuunnitelmiin ei ole tutustuttu. Alueen kehittämisessä ne

  olisi hyvä huomioida.

  Lallinmäen alueen nykytila, rakennukset ja väljä maisematila, tulisi ehdottomasti turvata. Viime

  vuosien julkisivukorjaukset ovat muuttaneet kaikkien rakennusten ulkoasua. Jatkossa rakennusten

  muutoksissa tulisi käyttää enemmän harkintaan ja niiden pitäisi olla enemmän palauttavia kuin

  ulkoasua muuttavia. Materiaaleihin ja rakenteisiin tulisi kiinnittää enemmän huomioita.

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006