Rakennetun ympäristön kohde Ahmankatu 33

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kissanmaa
  Nimi:
  Ahmankatu 33
  Osoite:
  Ahmankatu 33
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  16.08.2007

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Kohde kuuluu Kissanmaan ensimmäisen asemakaavan jälkeiseen varhaisimpaan rakentamisen vaiheeseen. Kiinteistön alkuperäisyysaste on alentunut hieman ikkunoiden ja ovien vaihdon myötä. Tehdyissä remonteissa on kuitenkin pyritty vaalimaan rakennuksen alkuperäistä ilmettä, mikä onkin säilynyt melko hyvin. Alkuperäisiä rakennusosia ovat mm. kaakoiskulman kuisti alkuperäisine ikkunoineen ja porraskaiteineen. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Ahmankadun ja Kissanmaankadun kulmassa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kiinteistön luoteis-kaakkosuuntainen, lyhyen suorakaiteenmuotoinen (1104,6 m2) tontti sijaitsee Ahmankadun ja Kissanmaankadun kulmassa, siten että tontin luoteispääty rajautuu Ahmankatuun ja lounaissivu Kissanmaankatuun. Tonttia rajaa kaikilta sivuilta orapihlaja-aita.

  Tontilla on kolme katuliittymää Ahmankadulle sekä yksi Kissanmaankadulle. Liittymäkohdissa on aukot orapihlaja-aidassa sekä virheäksi maalatut taivutetusta metalliputkesta valmistetut metalliverkkoportit. Pohjoiskulmasta tontille johtaa hiekkapintainen ajotie, sen länsipuolella on luiska kellarin autotalliin ja sen länsipuolella vielä polku talon pääsisäänkäynnille. Kissanmaankadun puoleinen polku vastaavanlaisine metalliverkkoportteineen tontin lounaissivulla ei ole nykyisin käytössä.

  Tontin pinta on pääosin tasainen, mutta viettää luoteispäädystään loivasti Ahmankadun suuntaan. Tontin pinta on pääosin nurmea. Sisäänkäyntien edustat ja puutarhan polut on laatoitettu liuskekivillä lisäksi koillissivulla on hiekkapintainen alue autoa varten.

  Kauniilla ja hoidetulla puutarhatontilla kasvaa isoja koivuja, vaahteroita, hopeapaju, jalokuusi sekä vanhoja ja uudehkoja omenapuita. Lisäksi tontilla on sireeni- ja marjapensaita sekä perennoja ja villiviiniä. Puutarhassa on betonista valettu alkuperäinen vesiallas. Kasvillisuus on pääosin alkuperäistä 1950-luvun kasvillisuutta.

  Tontilla on yksi asuinrakennus sijaiten luoteis-kaakkosuuntaisesti lähellä Ahmankadun reunaa. Lisäksi tontilla on uudehko, kevytrakenteinen, satulakattoinen terassikatos ja varastorakennus.

  Historia:
  Kiinteistössä sijaitsevan asuinrakennuksen on suunnitellut Aravahallinnon tarkastaja Olavi J. Hallanvaara, joka on vastannut yhteesä 16 kissanmaalaistalon alkuperäisistä rakennuslupapiirrustuksista.

  Kiinteistön nykyiset omistajat ja asukkaat ovat todennäköisesti talon kolmannet. Ensimmäinen omistaja ja rakennuttaja on ollut palopäällikkö, toinen omistaja on ollut Vesa -niminen perhe.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on erilaista rakennuskantaa seuraavasti: koillis- ja itäpuolella on mittasuhteiltaan kohdetta muistuttavia omakotitaloja ja kaakossa Babtistiseurakunnan kirkko- ja asuntolarakennus. Pohjoispuolella on Kissanmaankadun varren kerrostaloja ja länsipuolella Kissanmaankadun ja Hippoksenkadun kulmaan jäävä pieni kolmionmuotoinen puistoalue.
  Kirjalliset lähteet:
  Alkuperäiset rakennuslupapiirrokset sekä myöhemmät mahdolliset muutos- tai laajennuslupapiirrokset. Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.
  Suulliset lähteet:
  Sini Pietari

Media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Ahmankatu 33 Ahmankatu 33 asuinrakennus - omakotitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere
   
  Kissanmaa inventointi Muu hanke- tai tutkimusalue kaupunkikortteli
   
  Avaa Tampere
   
    Kissanmaa, Hipposkylä ja Hakametsän jäähalli Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kissanmaan rakennetun ympäristön inventointi 2007 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  31.12.2006 30.12.2007

Kartta