Tutkimushanke Iidesjärven ympäristö- ja maisemaselvitys

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Iidesjärven ympäristö- ja maisemaselvitys
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Iidesjärven ympäristö- ja maisemaselvitys on laadittu Iidesjärven alueen suunnittelutyön taustaksi. Työn tarkoituksena on tarjota kattavasti tietoa alueen luonnon ja maiseman ominais- ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista alueen rakennettavuuteen ja maankäytön suunnitteluun. Selvityksen tavoitteena on antaa suunnittelijoille hyvät ja selkeät lähtötiedot, jotta tuleva kaavaratkaisu/ muut suunnitelmat muotoutuisivat

  luonnonarvojen, virkistyskäytön sekä asumis- ja yritystoimintojen kannalta mielekkäiksi, viihtyisiksi ja toimiviksi kokonaisuuksiksi.

  Työssä on selvitetty sekä elollisen että elottoman luonnon osatekijöiden ja kulttuuriympäristön lisäksi näiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Luonnon osatekijöiden yhteisvaikutuksena syntyvää dynaamista kokonaisuutta sanotaan maisemarakenteeksi. Maisemarakenteen avulla selvitysalueelle määriteltiin maisemavyöhykkeet, joiden avulla tulevaa maankäyttöä on mahdollista tarkastella maiseman sietokyvyn näkökulmasta.

  Riittävät tiedot selvityksen pohjaksi on kerätty kirjallisuus-, kartta- ja maastotyöskentelyllä. Iidesjärven alueesta on olemassa runsaasti erilaisia selvityksiä ja muita kirjallisia lähteitä. Kyseinen aineisto on listattu ja selvityksessä on käytetty apuna niistä olennaisimpia. Lisäksi taustamateriaalina on käytetty Tampereen kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoja, ilmakuvia sekä maastossa tehtyjä havaintoja.

  Maisema- ja ympäristöselvitystyötä on ohjannut ympäristöarkkitehti Kaarina Kivimäki. Elottoman luonnon ja maisemarakenteen selvityksistä on vastannut ympäristösuunnittelija FM Saija Torniainen. Eliöstö- ja biotooppiselvityksen on laatinut ympäristösuunnittelija FM Kari Korte. Kaavoitusavustajat Birgitta Helsing ja Maikki Jokinen ovat osallistuneet karttamateriaalin työstämiseen.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Tampereen kaupungin Suunnittelupalveluiden selvitys- ja arviointiryhmä
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2007
  Hankkeen loppupvm:
  02.08.2010

Liitetiedostot

 •  

  iidesjarviymparistojamaisemaselvitys.pdf

  • Kuvaus:
  Lataa

  iiidesjarvi_liitteet.pdf

  • Kuvaus:
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Järvensivu Hallinnollinen alue kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Muotiala Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Vuohenoja Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XVIII Kalevanharju / Yliopisto ja Kalevankangas Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXIII Viinikka Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXIV Nekala - Kuokkamaantien pohjoispuoli Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXV Nekala - Vihioja, Kuokkamaantien eteläpuoli Hallinnollinen alue teollisuusalue
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXVI Jokipohja Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa