Alue Varrasniemen kylänraitti

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Varrasniemi
  Nimi:
  Varrasniemen kylänraitti
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Varrasniemen tiivis kylämaisema ja vanha rakennuskanta on säilynyt erittäin hyvin. Tilojen lisäksi

  1800-l lopun ja 1900-luvun alun asutus on levinnyt harjanteella raitin varrella nauhamaiseksi

  raittimaisemaksi. Rakennuskanta on harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta ennen sotia rakennettua.

  Raittia ja harjannetta rajaavat pellot ovat säilyneet avoimina ja rakentamattomina. Raitti on ollut

  osa Hämeenlinna – Tammerkoski maantietä, joka syntyi jo keskiajalla. Raitti seuraa vanhaan tapaan

  maastonmuotoja, metsäharjanteiden ja pellon reunaa. Rakennuskannasta on mainittava Sipilän

  vanhaa rakennustapaa edustava vuoliaiskattoinen asuinrakennus ja Tyynelän (1-4) talousrakennus,

  joka on rakennettu paikkakunnan erikoisuudesta, lankunpätkistä.

  Arvoluokka: 1

Tekstitiedot

 • Historia:
  Sipilän, Seppälän ja Mustilan tilakeskuksissa on säilynyt asuin- ja talousrakennuksia 1800- ja 1900-

  luvun alkupuolelta. Samalta ajalta ovat raitin varrelle rakennetut asuinrakennukset.

  Kuvaus:
  Varrasniemen raittimaisema -arvoalue käsittää Sipilän, Seppälän ja Mustilan muodostaman tiiviin

  kylän, vanhan maantien/kyläraitin sekä sen varrelle keskittyneen 1900-luvun vaihteen asutuksen.

  Lisäksi siihen olennaisena osana kuuluvat metsäsaarekkeiden välissä olevat aukeat peltoalueet.

  Toimenpidesuositukset:
  Rakennetun ympäristön, rakennukset, tielinja ja vanhat pellot, säilyminen tulisi turvata.

  Uudisrakentamista ei suositella ja mahdollisessa uudisrakentamisessa tulee korostetun tarkkaan

  ottaa huomioon nykyinen rakennuskanta mittasuhteiden, materiaalien ja värien suhteen.

  Arvoalueeseen liittyvät avoimet pellot tulisi säilyttää. Tällä hetkellä Varrasniemen ja rantaan vievän

  Kalatien varteen pellolle on kaavoitettu omakotitontteja.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Sipilä Varrasniemi
   
    Tiiliruukintie 2 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Seppälä Varrasniemi
   
    Varrasniementie 43 maatalous
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006