Arkeologinen kohde Tiikko 2

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Hirviniemi
  Nimi:
  Tiikko 2
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018844
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  24
  Muinaisjäännöstyyppi:
  työ- ja valmistuspaikat
  Tyypin tarkenne:
  vesimyllyt
  Laji:
  muu kohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  Vähintään 1600-luku
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  1764 kartalla esiintyvä myllynpaikka, jossa ei ole havaittavissa myllyyn liittyviä rakenteita.
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6826398 X2 6826429 X 
  Y1 2494360 Y2 2494396 Y 
  Z1 105 Z2  Z 
  p1 6830328 p2 6830359 (YKJ)
  i1 3334862 i2 3334900 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Kohteen äärikoordinaatit
  Kohteen laajuus:
  -

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee Aitolahden kirkon lounaispuolella, noin 30 metriä kirkon lounaiskulmasta.Kohteen ympäristö on purouoman itäpuolella hoidettua, nurmella olevaa hautausmaa-aluetta ja länsipuolella ruohoa kasvavaa metsää, joka niin ikään kuuluu hautausmaa-alueeseen.
  Kohteen kuvaus:
  Mylly on merkitty vuodelta 1764 (Rehnström) olevaan karttaan Laajalahden rusthollin omistuksista. Tiikonojassa tiedetään vielä 1800-luvun alussa olleen niin kutsutun "Ylisen myllyn", josta Laalahti omisti 3/4 ja Hirvenniemen Ruokonen 1/4. Kyseessä lienee kohteen Tiikko 2 kohdalla ollut mylly.

  Paikalla on nykyään purouoma, joka tarkastuajankohtana oli kuivana. Puron uoma laskee jyrkästi kohteen kohdalla (korkeuseroa 1,5 - 3 metriä) muodostaen oiavllisen luotaisen myllynrattaanpaikan. Myllynpaikan kohdalla, uoman länsirannalla oli havaittavissa hajallaan olevia, halkaisjaltaan noin 40 cm olevia kiviä, jotka eivät kuitenkaan muodostaneet rakennetta. Länsirannalla oli myös osin maanalla oleva yksittäinen työstetty kivi, jonka toinen pää pilkottaa turpeesta.

  Luokitusehdotus:
  Muu kohde. Vuoden 1764 mukaan asemoidulla myllynpaikalla ei ole havaittavissa myllyyn liittyviä rakenteita. Kohde ei täytä kiinteälle muinaisjäännökselle asetettuja kriteereitä.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  -
  Lähistön kohteet:
  Kohteesta noin 700 metriä koilliseen sijaitsee Laajalahden (Laialax) historiallinen kylänpaikka ja noin 700 metriä lounaaseen Hirviniemn Ruokosen yksinäistalo (1000011516). Ensin mainitulla ei ole vielä muinaisjäännösrekisterinumeroa.

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN1928.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Tiikko 2, myllyn sijaintipaikka. Kuvattu kaakosta. KYY 53: 5
  • Kuvausaika: 30.8.2010
  Kohteen kuva

  Laalahti_liitekartta.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote vuodelta 1764 (Rehnström) olevasta kartasta, jossa esiintyvistä myllynpaikoista Tiikko 2 on pohjoisempi.
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Hirviniemi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Laalahti Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 241 2019 14.06.2019 Tampere, Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaavaluonnos yk050 (TRE:864/10.02.03/2018)