Arkeologinen kohde Tiikko 1

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Hirviniemi
  Nimi:
  Tiikko 1
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018843
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  23
  Muinaisjäännöstyyppi:
  työ- ja valmistuspaikat
  Tyypin tarkenne:
  vesimyllyt
  Laji:
  muu kohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  1600-luku
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  1600-luvulta peräisin oleva hirvenniemeläisten myllynpaikka Tiikinojassa. Paikalla ei ole havaittavissa myyllyn liittyviä rakenteita
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212302
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6826371 X2 6826403 X 
  Y1 2494479 Y2 2494517 Y 
  Z1 100 Z2  Z 
  p1 6830297 p2 6830329 (YKJ)
  i1 3334982 i2 3335018 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Kohteen äärikoordinaatit.
  Kohteen laajuus:
  -

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin sata metriä kaakkoon Aitolahden kirkosta, Aitoniementien eteläpuoella, Näsijärveen laskevassa Tiikinojassa. Inventointiajankohtana vieresien Tiikon tilan takana kulkeva purouoma oli kuivana. Kohteen ympäsristössä kasvaa tieheähköä lehtimetsää.
  Kohteen kuvaus:
  Hirvenniemeläiset (nykyinen Hirviniemen kylä) saivat 1600-luvulla Laalahden isännän luvalla rakentaa myylyn Laalahden maille Tiikinojaan. Niin kutsuttu Alinen mylly kuului Hirvenniemen viidelle talolle. Mylly on merkitty vuodelta 1764 (Rehnström) olevaan karttaan Laajalahden rusthollin omistuksista.

  Kesän 2010 inventoinnin yhteydessä peruskartalle vuoden 1764 kartan mukaan asemoitu myllynpaikka tarkastettiin, mutta paikalla ei havaittu mitään myllyyn liittyviä rakenteita.

  Luokitusehdotus:
  Muu kohde. Vuoden 1764 mukaan asemoidulla myllynpaikalla ei ole havaittavissa myllyyn liittyviä rakenteita. Kohde ei täytä kiinteälle muinaisjäännökselle asetettuja kriteereitä.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  -
  Lähistön kohteet:
  Kohteesta noin 630 metriä koilliseen sijaitsee Laajalahden (Laialax) historiallinen kylänpaikka ja noin 750 metriä lounaaseen Hirviniemn Ruokosen yksinäistalo (1000011516). Ensin mainitulla ei ole vielä muinaisjäännösrekisterinumeroa.

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN1925.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Tiikko 1: myllyn sijaintipaikalla on vain jokiuoman kiviä. Kuvattu eteläkaakosta. KYY 53: 4
  • Kuvausaika: 30.8.2010
  Kohteen kuva

  Laalahti_liitekartta.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote vuodelta 1764 (Rehnström) olevasta kartasta, jossa esiintyvistä myllynpaikoista Tiikko 1 on eteläisempi.
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Hirviniemi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Laalahti Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 241 2019 14.06.2019 Tampere, Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaavaluonnos yk050 (TRE:864/10.02.03/2018)