Arkeologinen kohde Kovapää

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Nurmi
  Nimi:
  Kovapää
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018839
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  19
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Vuoden 1792 (Lilius) isojakokartassa alueelle on kuvattu kaksi taloa. Talot saattavat olla torppia tai sotilaan taloja. Alueella sijiatsee nykyään käytöstä poistunut navetta.
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6825950 X2 6825987 X 
  Y1 2496193 Y2 2496224 Y 
  Z1 100 Z2  Z 
  p1 6829797 p2 6829835 (YKJ)
  i1 3336673 i2 3336706 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Kohteen äärikoordinaatit
  Kohteen laajuus:
  Kohde on laajuudeltaan 785 neliömetriä.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin 1,9 kilometriä itäkaakkoon Aitolahden kirkosta, Nurmin kylässä, Nurmintien ja Laurintanhuan risteyksen luoteispuolella. Kohteen alueella siajitsee Kovapään tilan vanha navetta. Kohteen ympäristö on osaksi pusikoitunutta navetan edustaa, osaksi hoidettua nurmea ja osaksi peltoa.
  Kohteen kuvaus:
  Nathan Liliuksen (1792) Nurmin kylää kuvaavaan isojakokarttaan on nykyisen Nurmintien ja Laurintanhuan risteyksen luoteispuolelle merkitty pienellä vierekkäin kaksi taloa. Taloille ei ole annettu numeroa tai kirjainntunnistetta, jonka avulla kartan selitysosasta olisi tarkistettavissa, mitä talot tosiasiassa ovat. Nurmin kylän kantatiloille on isojakokartassa annettu kirjainkooodit e - f. Tilojen a - d sijaintia ei kartassa jostain syystä esitetä, ne lienevät siirtyneet pois kylätontilta jo ennen laatimisajankohtaa.

  Kohteen Kovapää kohdalle merkityt talot saattavat olla esimerkiksi torppia. Mikäli näin on, eivät ne Suomen Asutuksen Yleisluettelon (SAY) mukaan ole perustettu ainakaan ennen vuotta 1750. Ennen vuotta 1750 ei Nurmin kylässä SAY:n mukaan ollut vielä ainuttakaan torppaa. Toinen mahdollisuus on, että talot ovat Kovapään, Nattarin ja Juopon tilojen sotilaan Matts Stån ja Mikkolan ja Ketaran tilojen sotilaan Matts Nurmelinin talot. Tätä tulkintaa tukee se seikka, että pinta-alaltaan pienet peltotilkut isojakokarttaan merkittyjen talojen lähellä kuuluvat juuri kyseisille sotilaille.

  Nykyään kohteen Kovapää kohdalla sijaitsee Kovapään tilaan kuuluva ja käytöstä poistunut navetta. Navetta on perustettu kivisille harkoille ja se on rakennettu vuonna 1923 harvinaisesta materiaalista, savi-kanerva -seoksesta (Jaakola 2008, 45). Navetan ympäristö on osin hoidettua nurmialuetta, osin pusikoitunutta joutomaata ja osin peltoa. Kohde on nimetty sijaintinsa perusteella Kovapääksi.

  Luokitusehdotus:
  Muu kohde. Ei täytä kiinteälle muinaisjäännökselle asetettuja kriteereitä.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  -
  Lähistön kohteet:
  KOhteesta noin 450 etelään sijaitsee historiallisen ajan kylänpaikka Nurmi (Nurmis). Kohteesta 800 - 900 metriä itäkoilliseen, itään ja itäkaakkoon sijaitsevat kohteet Messukylä - Ruovesi Nurmi 1 - 3. Kohteilla ei ole vielä muinaisjäännösrekisteritunnuksia.

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN0003_2.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Kovapää. historiallisen ajan asuinpaikka Kovapään tilan luoteispuolella. Kuvattu koillisesta.
  • Kuvausaika: 6.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN0002_2.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Kovapää. historiallisen ajan asuinpaikka Kovapään tilan luoteispuolella. Kuvattu lounaasta. KYY 53: 20
  • Kuvausaika: 6.9.2010
  Kohteen kuva

  Kovapää_liitekartta.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote vuodelta 1792 (Lilius) olevasta Nurminkylän isojakoartasta. Risteyksen luoteispuolelle on merkitty kaksi rakennusta. Pienet peltilkut risr´teyksen ympärillä kuuluvat sotamihille Stå ja Nurmelin.
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Nurmi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan arkeologinen selvitys Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  18.09.2023 22.12.2023
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 79 2024 23.02.2024 Tampere, Nurmin osayleiskaavaluonnos (TRE:6747/10.02.03/2022) Tampereen kaupunki