Arkeologinen kohde Messukylä - Ruovesi

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Nurmi
  Sorila
  Nimi:
  Messukylä - Ruovesi
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018836
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  15
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kulkuväylät
  Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  Vähintään 1600-luku
  Lukumäärä:
  6
  Lyhyt kuvaus:
  Historiallinen, ainakin 1600-luvulta peräisin oleva yhä käytössä oleva Messukylästä Ruovedelle johtanut tielinja.
  Tutkimukset:
  Raninen 2015, 2 valvontaa (Pulesjärventie 17 ja Kantapartolantie)

  Kirsi Luoto 2010 inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6825270 X2 6828850 X 
  Y1 2495840 Y2 2497040 Y 
  Z1 95 Z2 140 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6827147 P2 (ETRS-TM35FIN) 6829840 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 336342 I2 (ETRS-TM35FIN) 337462 I 
  p1 6829080 p2 6832710 (YKJ)
  i1 3336440 i2 3337570 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Inventointialueella sijaitsevan tielinjan äärikoordinaatit
  Kohteen laajuus:
  -

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Tielinja kulkee Messukylän ja Ruoveden välillä, Näsijärven länsirannalla. Paikoin tielinja kulkee asutuskeskuten halki, osin kuitenkin metsässä. Kohteen ympäristö on leimallisesti ihmisen toiminnan synnyttämää kulttuurimaisemaa etenkin Sorilanjoen tuntumassa.
  Kohteen kuvaus:
  Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy ensimmäisen kerran kartalla 1600-luvun Kangasalaa, Lempäälää, Vesilahtea, Pirkkalaa ja Messukylää kuvaavassa pitäjänkartassa (kuva X). Tie kulkee Messukylän kirkolta Nurmin ja Sorilan kylien halki pohjoiseen seuraillen Näsijärven rantaa läpi Kämmeniemen ja Teiskon päätyen Ruoveden pitäjän rajalle. Tie on merkitty niin Kuninkaan kartaston (Alanen & Kepsu 1989, 298, 304, 310, 316) kuin Kuninkaan Tiekartastonkin (Harju & Lappalainen 2010, 173, 197) aluetta kuvaaviin karttoihin. Messukylä - Ruovesi -tielinja on ollut kaksi pitäjää (Messukylä ja Ruovesi) yhdistävä kulkuväylä, jonka varrelle syntyi myös Teiskon kappeli. Kappelin synty ajoittuu todennäköisesti vuoteen 1636 (Arajärvi 1954, 451). Tie on kulkenut suurin piirtein samalla sijallaan aina 1960-luvulle saakka, jolloin Kaitavedentietä (tie 338) uudistettiin ja tielinjausta muutettiin paikoin jopa useita kymmeniä metrejä Nurmen ja Sorilan kylien alueella. Messukylä - Ruovesi -tielinjan inventointialueella sijaitsevat ja kiinteiksi muinaisjäännöksiksi katsotut kohdat on nimetty kohdenimillä Messukylä - Ruovesi Nurmi 1 - 3 ja Messukylä - Ruovesi Sorila 1 - 3. Tielinja on suureksi osaksi asemoitu nykyiselle peruskartalle Nurmin ja Sorilan kylien isojakokarttoja (Lilius 1792; Rehnström 1764) käyttäen. Inventointialueen pohjoisosassa asemoinnin päälähteenä on käytetty Kuninkaan kartastoa.

  Luokitusehdotus:
  Muu kohde, ei täytä kiinteälle muinaisjäännökselle asetettuja krtieereitä. Historiallinen, vähintään 1600-luvulta peräisin oleva, kaksi pitäjää yhdistänyt yhä käytössä oleva tielinja, joka esiintyy myös Kuninkaan kartaston ja Kuninkaan tiekartaston kartoissa. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa kohde on otettava huomioon suojeltavana elementtinä ja merkittävä kaavaan kaavatasoon nähden sopivalla merkinnällä.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  -
  Lähistön kohteet:
  -

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN2919.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Historiallinen Messukylä - Ruovesi tien linjaus kulkee osin nykyäänkin käytössä olevalla tielinjalla. Kuvattu lounaasta.


  • Kuvausaika: 2.12.2010
  Kohteen kuva

  Kangasala_1600_Tie ja NurSo.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote 1600-luvulta peräisin olevasta pitäjänkartasta, jossa kuvataan Messukylä - Ruovesi -tielinja. (https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22216/mh%2014%20kangasala..%20ja%20lempaala.jpg)
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Pohjoinen_osuus.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote Kuninkaan kartaston Tampereen koillista aluetta kuvaavasta kartasta, jossa myös Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy.(Alanen & Kepsu 1989, 304)
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Nurmi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Avaa Sorila (kylä[epäselvä]) Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kantapartolantie 2015 Tampere
   
  Aitolahti
   
  Valvonta
   
    03.07.2015
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere Sorila Pulesjärventie 17 Tampere
   
  Aitolahti
   
  Valvonta
   
  09.09.2015 16.09.2015
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 346 2015 26.08.2015 Tampere, Sorila. Kaapelilinjan kaivaminen historiallisen tielinjan poikki Tampereen Vera Oy
  Avaa 236 2019 28.05.2019 Tampere, Kämmenniemen yleissuunnitelmaluonnos 8774 (TRE1850/10.02.02/2019) Tampereen kaupunki
  Avaa 565 2023 14.09.2023 Tampere, tilan 837-505-8-1 Alue puolustustarkoituksiin metsänkäyttöilmoitus Metsähallitus Metsätalous Oy

Kartta