Arkeologinen kohde Messukylä - Ruovesi Sorila 2

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Sorila
  Nimi:
  Messukylä - Ruovesi Sorila 2
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018834
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  13
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kulkuväylät
  Tyypin tarkenne:
  tienpohjat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  Vähintään 1600-luku.
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Messukylästä Ruovedelle vähintään 1600-luvulta asti johtaneesta tiestä on osa edelleen erotetavissa maastossa omakotitalon pihasta puutarhaan johtavana tienä.
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6827655 X2 6827689 X 
  Y1 2496577 Y2 2496662 Y 
  Z1 95 Z2  Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6828614 P2 (ETRS-TM35FIN) 6828654 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 337031 I2 (ETRS-TM35FIN) 337116 I 
  p1 6831479 p2 6831519 (YKJ)
  i1 3337137 i2 3337222 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännösalueen äärikoordinaatit
  Kohteen laajuus:
  Kohteen laajuus on 0,2 hehtaaria.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin 3,8 kilometriä itäkoilliseen Aitolahden kirkosta, Sorilanjoen pohjoispuolella, Kaitavedentien ja Pulesjärventien risteyksestä noin 120 metriä pohjoisluoteeseen, omakotitalon pihamaalla. KOhteen ympäristö on talon puutarhaa, jossa kasvaa istutuksia muun muassa marjapensaita. Tielinja kulkee myös osin hoitamattomammalla tontin osalla.
  Kohteen kuvaus:
  Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy ensimmäisen kerran kartalla 1600-luvun Kangasalaa, Lempäälää, Vesilahtea, Pirkkalaa ja Messukylää kuvaavassa pitäjänkartassa (kuva X). Tie kulkee Messukylän kirkolta Nurmin ja Sorilan kylien halki pohjoiseen seuraillen Näsijärven rantaa läpi Kämmeniemen ja Teiskon päätyen Ruoveden pitäjän rajalle. Tie on merkitty niin Kuninkaan kartaston (Alanen & Kepsu 1989, 298, 304, 310, 316) kuin Kuninkaan Tiekartastonkin (Harju & Lappalainen 2010, 173, 197) aluetta kuvaaviin karttoihin. Messukylä - Ruovesi -tielinja on ollut kaksi pitäjää (Messukylä ja Ruovesi) yhdistävä kulkuväylä, jonka varrelle syntyi myös Teiskon kappeli. Kappelin synty ajoittuu todennäköisesti vuoteen 1636 (Arajärvi 1954, 451). Tie on kulkenut suurin piirtein samalla sijallaan aina 1960-luvulle saakka, jolloin Kaitavedentietä (tie 338) uudistettiin ja tielinjausta muutettiin paikoin jopa useita kymmeniä metrejä Nurmen ja Sorilan kylien alueella. Messukylä - Ruovesi -tielinjan inventointialueella sijaitsevat ja kiinteiksi muinaisjäännöksiksi katsotut kohdat on nimetty kohdenimillä Messukylä - Ruovesi Nurmi 1 - 3 ja Messukylä - Ruovesi Sorila 1 - 3. Tielinja on asemoitu nykyiselle peruskartalle Nurmin ja Sorilan kylien isojakokarttoja (Lilius 1792; Rehnström 1764) käyttäen.

  Kohde Messukylä - Ruovesi Sorila 2 näkyy osittain yhä käytössä olevana omakotitalon pihasta puutarhaan johtavana tienä. Tie johtaa Kaitavedentien ja Pulesjärventien risteyksen pohjoispuolella olevan mäen päällä sijaitsevan omakotitalon edestä luoteeseen. Tie varrella on muutamia asuinrakennuksia, jotka eivät ilmeisesti ole ympärivuotisessa käytössä. Tie päättyy puutarhaan, jossa kasvaa muun muassa marjapensaita. Tielinja kulkee puutarhan läpi kohti tontin hoitamattomamapaa osaa ja Kaitavedentietä.

  Luokitusehdotus:
  Luokka 2. Historiallinen, vähintään 1600-luvulta peräisin oleva, kaksi pitäjää yhdistänyt osin maastossa yhä näkyvä tielinja, joka esiintyy myös Kuninkaan kartaston ja Kuninkaan tiekartaston kartoissa
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Suojalaueeksi ehdotetaan 10 metriä tielinjan molemmin puolin.
  Lähistön kohteet:
  Kohteen kaakoispuolella noin 140 metrin päässä sijaitsee historiallinen kylänpaikka Sorila (Sorrila) ja kohteen luoteispuolella noin 370 metrin päässä kohde Messukylä - Ruovesi Sorila 3. kohteilla ei ole vielä muinaisjäännösrekisterinumeroita.

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN2926.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Kohde Messukylä - Ruovesi Sorila 2. Kuvattu itäkaakosta.
  • Kuvausaika: 2.12.2010
  Kohteen kuva

  DSCN2925.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Kohde Messukylä - Ruovesi Sorila 2. Kuvattu itäkaakosta.
  • Kuvausaika: 2.12.2010
  Kohteen kuva

  Kangasala_1600_Tie ja NurSo.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote 1600-luvulta peräisin olevasta pitäjänkartasta, jossa kuvataan Messukylä - Ruovesi -tielinja. (https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22216/mh%2014%20kangasala..%20ja%20lempaala.jpg)
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Pohjoinen_osuus.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote Kuninkaan kartaston Tampereen koillista aluetta kuvaavasta kartasta, jossa myös Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy.(Alanen & Kepsu 1989, 304)
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Sorila (kylä[epäselvä]) Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere Sorila Pulesjärventie 17 Tampere
   
  Aitolahti
   
  Valvonta
   
  09.09.2015 16.09.2015
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 241 2019 14.06.2019 Tampere, Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaavaluonnos yk050 (TRE:864/10.02.03/2018)

Kartta