Arkeologinen kohde Messukylä - Ruovesi Nurmi 2

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Nurmi
  Nimi:
  Messukylä - Ruovesi Nurmi 2
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018827
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  10
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kulkuväylät
  Tyypin tarkenne:
  tienpohjat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  Vähintään 1600-Luku
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Messukylästä Ruovedelle vähintään 1600-luvulta asti johtaneesta tiestä on pätkä edelleen erotetavissa maastossa 1960-luvulla hylättynä tienpohjana.
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6825603 X2 6825675 X 
  Y1 2497056 Y2 2497108 Y 
  Z1 113 Z2  Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6826545 P2 (ETRS-TM35FIN) 6826618 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 337417 I2 (ETRS-TM35FIN) 337466 I 
  p1 6829410 p2 6829483 (YKJ)
  i1 3337523 i2 3337572 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännösalueen äärikoordinaatit.
  Kohteen laajuus:
  Kohteen rauhoitusluokkaa 2 kuuluvan osan laajuus on 0, 1 hehtaaria ja rauhoitusluokkaan 3 kuuluvan osan laajuus 0,2 hehtaaria.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin 2,8 kilometriä Aitolahden kirkosta itäkaakkoon, Kaitavedentien ja Lintukalliontien risteyksessä ja risteyksen pohjoispuolella, Kaitavedentien itäpuolella. Kohde kulkee säilyneeltä osaltaan aivan tien itäpuolella olevan kevyenliikenteenväylän tuntumassa. Kohteen päällä kasvaa nuoria mäntyjä.
  Kohteen kuvaus:
  Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy ensimmäisen kerran kartalla 1600-luvun Kangasalaa, Lempäälää, Vesilahtea, Pirkkalaa ja Messukylää kuvaavassa pitäjänkartassa (kuva X). Tie kulkee Messukylän kirkolta Nurmin ja Sorilan kylien halki pohjoiseen seuraillen Näsijärven rantaa läpi Kämmeniemen ja Teiskon päätyen Ruoveden pitäjän rajalle. Tie on merkitty niin Kuninkaan kartaston (Alanen & Kepsu 1989, 298, 304, 310, 316) kuin Kuninkaan Tiekartastonkin (Harju & Lappalainen 2010, 173, 197) aluetta kuvaaviin karttoihin. Messukylä - Ruovesi -tielinja on ollut kaksi pitäjää (Messukylä ja Ruovesi) yhdistävä kulkuväylä, jonka varrelle syntyi myös Teiskon kappeli. Kappelin synty ajoittuu todennäköisesti vuoteen 1636 (Arajärvi 1954, 451). Tie on kulkenut suurin piirtein samalla sijallaan aina 1960-luvulle saakka, jolloin Kaitavedentietä (tie 338) uudistettiin ja tielinjausta muutettiin paikoin jopa useita kymmeniä metrejä Nurmen ja Sorilan kylien alueella. Messukylä - Ruovesi -tielinjan inventointialueella sijaitsevat ja kiinteiksi muinaisjäännöksiksi katsotut kohdat on nimetty kohdenimillä Messukylä - Ruovesi Nurmi 1 - 3 ja Messukylä - Ruovesi Sorila 1 - 3. Tielinja on asemoitu nykyiselle peruskartalle Nurmin ja Sorilan kylien isojakokarttoja (Lilius 1792; Rehnström 1764) käyttäen.

  Kohde Messukylä - Ruovesi Nurmi 2 sijaitsee Kaitavedentien ja Lintukalliontien risteyksessä ja risteyksen pohjoispuolella. Kohde kulkee samansuuntaisena Kaitavedentie kanssa risteyksen pohjoispuolisella alueella noin 80 metrin matkanlla. Risteyksessä ja sen eteläpuolinen alue katsottiin inventoinnissa tuhoutuneeksi ja tämän osa kohdetta kuuluu rauhoitusluokkaan 3.

  Kaitavedentien ja Lintukalliontien risteyksen pohjoispuolisella alueella kulkee 1960-luvulla käytössä olleen tien linjaus. Tie on erotettavissa maastossa noin kolme metriä leveänä penkereenä, jonka molemminpuolin on ojat. Kaitavedentien itäpuolella kulkeva kevyenliikenteenväylä kulkee kohteen väölittömässä läheisyydessä, sen itäpuolella. Osa vanhasta tielinjasta lienee tuhoutunut kevyenliikenteenväylää rakennettaessa. Muinaisjäännösalueen eteläpäässä tielinja ylittää pienen puron, jonka yli tie kulkee pientä betonista ja maapäällysteistä siltaa myöten. 1960-luvulla käytössä ollut ja sittemmin hylätty tielinja kulkee samalla kohtaa kuin Messukylä - Ruovesi -tielinja isojakokartalla vuodelta 1792 (Lilius).

  Luokitusehdotus:
  Luokka 2. Historiallinen, vähintään 1600-luvulta peräisin oleva, kaksi pitäjää yhdistänyt tielinja, joka esiintyy myös Kuninkaan kartaston ja Kuninkaan tiekartaston kartoissa.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Suoja-alueeksi ehdotetaan 5 metriä.
  Lähistön kohteet:
  Kohteesta noin 350 metriä etelään sijaitsee kohde Messukylä - Ruovesi Nurmi 1 ja noin 440 metriä pohjoiseen kohde Messukylä - Ruovesi Nurmi 3. Noin 800 metriä länteen kohteesta ijaitsee historiallinen kylänpaikka Nurmi (Nurmis). Kohteilla ei ole vielä muinaisjäännösrekisterinumeroita.

Media

 • Kohteen kuva

  Etekläinen_osuus.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote Kuninkaan kartaston Tampereen koillista aluetta kuvaavasta kartasta, jossa myös Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy.(Alanen & Kepsu 1989, 298)
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  DSCN2927.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Kohde Messukylä - Ruovesi Nurmi 2, nuorehko betonisilta. Kuvattu koillisesta.
  • Kuvausaika: 2.12.2010
  Kohteen kuva

  Kangasala_1600_Tie ja NurSo.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote 1600-luvulta peräisin olevasta pitäjänkartasta, jossa kuvataan Messukylä - Ruovesi -tielinja. (https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22216/mh%2014%20kangasala..%20ja%20lempaala.jpg)
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Nurmi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan arkeologinen selvitys Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  18.09.2023 22.12.2023
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 79 2024 23.02.2024 Tampere, Nurmin osayleiskaavaluonnos (TRE:6747/10.02.03/2022) Tampereen kaupunki

Kartta