Rakennetun ympäristön kohde Tyrvään Vanha kirkko ( Pyhän Olavin kirkko )

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Sastamala
  Vanha kunta:
  Tyrvää
  Vammala
  Kylä:
  Kalliala
  Nimi:
  Tyrvään Vanha kirkko ( Pyhän Olavin kirkko )
  Osoite:
  Kallialan kirkkotie 50 ( Vanhankirkontie 50 )
  Kohdetyyppi:
  kirkollinen
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  04.09.2003

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  kirkkohistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Pyhän Olavin kirkko edustaa alueen vanhinta rakennuskantaa ja oman aikakautensa monumentaalista arkkitehtuuria 1500-luvun alkupuolelta. Kivirakenteinen kirkko sijaitsee erittäin näkyvällä paikalla Vanhankirkoniemessä. Kirkko ja sitä ympäröivä maisema, rantapellot ja viereinen Kallialan vanha kylä muodostavat maisemallisesti ja historiallisesti keskeisen elementin Tyrväällä ja Vammalassa. Kirkko on rakennettu tuhopolton jälkeen talkoovoimin vuosina1997-2003.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Pyhän Olavin kirkko on muodoltaan yksilaivainen kivikirkko, johon kuuluvat kivinen asehuone ja sakaristo. Se on rakennettu 1506-1516. Rannalla on pitkä kirkkoveneen suojarakennus on 1930-luvulta.

  Kirkko tuhoutui palossa vuonna 1997. Ainoastaan sakariston sisätilat säästyivät. Vanhaa materiaalia ovat tuhannet takonaulat, jotka korjattiin tuhkasta käyttöön.

  Kivirakenteisen rungon lisäksi rakennuksen päädyissä on käytetty rakennusaineena tiiltä, jolla on tehty päätyjen tiilikoristelu; risti- ja apilanlehtikuviot. Jyrkkä satulakatto on katettu paanuilla, joiden erisuuntaisella käytöllä on saatu aikaan säännöllinen kuvio. Sisätilat ovat pääosin mäntyä. Maalauskoristelu on suunnitteilla.

  Rakennusta kiertää kiviaita, jossa on kaksi aukoa. Kaakkoiskulmassa on pyramidikattoinen porttirakennus.

  Historia:
  Tyrvää kuului keskiajalla laajaan Sastamalan seurakuntaan. Ala-Sastamalana tai Kallialan kappelina tunnetulla alueella oli keskiajan lopulla jo oma kirkko. Varsinainen eroaminen omaksi kirkkoherrakunnaksi tapahtui vuoden 1520 vaiheilla. Nykyisen Tyrvään Pyhälle Olaville pyhitetyn kirkon rakennusaika ajoittuu vuosiin 1506-1516. Kirkon suunnittelijana ja rakentajana pidetään Huittisten mestaria. Kirkko tehtiin saareen, joka muuttuu niemeksi 1800-luvulla. Kirkko ehdittiin tehdä lähes valmiiksi, vain runkohuoneen tiiliholvaus jäi rakentamatta. Sen puute selittyy Kustaa Vaasan uudella talous- ja kirkkopolitiikalla, joka lopetti kivikirkkojen rakentamisen.

  Kirkko kärsi tulipalosta 1600-luvun alkupuolella. Seuraavalla vuosisadalla Antti Piimäsen johdolla rakennettiin paanukatto. Lisäksi sisätiloja laajennettiin ja maalattiin vuonna 1780. Kirkko jäi autioksi uuden tiilikirkon valmistuessa Vammaskosken partaalle vuonna 1855. Satavuotinen hiljaisuus ja varastokäyttö sai väistyä 1960-luvulla, jolloin kirkkoa ryhdyttiin kunnostamaan ja siitä tuli suosittu vihkikirkko. Paanukaton etelälape uusittiin vuonna 1997 käsinveistetyin paanuin. Kolme viikkoa myöhemmin kirkon puurakenteet tuhoutuivat tuhopoltossa. Kirkko päätettiin tämän jälkeen rakentaa entiselleen. Lahjoitusten ja talkoovoimien avulla kirkko valmistui kesällä 2003.

  Kiinteistörekisterissä virallinen nimi on Tyrvään vanha kirkon tontti.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kirkko sijaitsee Vanhankirkon niemen luoteispäässä olevan kallion päällä.. Ympäristö on pääosin avointa rinneniittyä, muutamia kuusia, mäntyjä, pihlajia ja katajia kasvaa kirkon itäpuolella. Alueen hoidosta vastaavat läheisen Pirasen tilan lampaat. Pitkä Vanhankirkonniemi on pääosin metsäinen. Mäkien välissä ja rinteissä on säilynyt vanhoja peltoalueita. Eteläranta on suurelta osin vapaa-ajan asuntojen käytössä. Kirkolta aukeaa hyvä näköala Rautavedelle ja pohjoispuolella olevaan Kallialan kyläkeskustaan. Kirkon ja kylän välissä olevaa notkelmaa on ruopattu viime vuosina. Kirkolle tulevassa Vanhankirkontiessä on pieni silta.
  Toimenpidesuositukset:
  Alueesta on laadittu erillinen maisemanhoitosuunnitelma.
  Kaava:
  Seutu/maakuntakaava, 1997
  Kirjalliset lähteet:
  Ristin ja Olavin kansaa, Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa, Tampereen museon julkaisuja 55. A. Rakennetun ympäristön selvitys, Tarmo Peltonen, Vammalan - Mouhijärven kulttuuriympäristöjen kehityshanke/selvitysvaihe, 1997.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Vammala
   
  Kalliala Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
    Rautaveden länsirannan kirkkojen kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Vammala. Rautaveden länsirannan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2003. Sastamala
   
  Vammala
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  01.01.2003 31.12.2003