Tutkimushanke Vammala. Rautaveden länsirannan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2003.

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Sastamala
  Vanha kunta:
  Vammala
  Nimi:
  Vammala. Rautaveden länsirannan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2003.
  Hankkeen tyyppi:
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Vammalan länsirannan rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä kartoitettiin Kallialan, Ruoksamon, Kahimalan, Rautajoen, Pohjalan, Viattulan, Hätilän, Jassalan, Raipion, Karkun pappilan, Mäenkylän, Juurakon, Haron, Heinosen, Karimäen ja Lammentaan kylien Rautaveden ranta-alueella olevat kiinteistöt. Inventoituja kiinteistöjä oli 65 kappaletta, joista kaksi kohdetta oli Kosken kylän alueella. Inventoinnin tilaajana on Vammalan kaupunki ja se on tehty osaksi tulevan Rautaveden länsirannan osayleikaavan selvitystyötä. Osittain inventointi ylittää aavoitettavan alueen. Mukaan inventointiin on otettu Karimäen ja Pohjalan kylät. Vastaavasti osa Kalialan kylän kantataloista jäi rajauksen ja siten myös inventoinnin ulkopuolelle. Inventoidut kiinteistöt edustavat perinteisen agraarimaiseman keskeisiä elementtejä, kuten kantataloja ja niihin liittyvää asutusta. Inventoiduista kohteista täytettiin kiinteistöinventointilomakkeet, joihin teknisten tietojen lisäksi pyrittiin keräämään kiinteistön historiaa. Selvityksen teki Pirkanmaan maakuntamuseossa Jari Heiskanen. Raportti Pirkanmaan maakuntamuseossa.
  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  PMM / Heiskanen
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2003
  Hankkeen loppupvm:
  31.12.2003

Tekstitiedot

 •  
  Johdanto:
  Inventoinnin tilaajana on Vammalan kaupunki ja se on tehty osaksi tulevan Rautaveden länsirannan osayleiskaavan selvitystöitä. Osittain inventointi ylittää kaavoitettavan alueen.

  Inventoitavissa kantataloissa ja torpissa oli pääasiallisesti viimeistään 1900-luvun alkupuolella rakennettu päärakennus. Osassa oli säilynyt myös vanhempi asuinrakennus tai ns. pirttirakennus. Vaikka entisen ajan rakennusten lukuisuus on harventunut, oli useimmilla tiloilla edustava kokoelma erilaisia perinteiseen maanviljelyyn liittyviä talousrakennuksia. Merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita ovat myös koulut, yhteisöjen talot ja kirkot. Inventoitava alue oli näiden suhteen ainutlaatuinen.

  Hankealue:
  Vammalan länsirannan rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä kartoitettiin Kallialan, Ruoksamon, Kahimalan, Rautajoen, Pohjalan, Vihattulan, Hätilän, Jassalan, Raipion, Karkun pappilan, Mäenkylän, Juurakon, Haron, Heinosen, Karimäen ja Lammentaan kylien Rautaveden ranta-alueella olevat kiinteistöt. Inventoituja kiinteistöjä oli 65 kappaletta, joista kaksi kohdetta oli Kosken kylän alueella. Mukaan inventointiin on otettu Karimäen ja Pohjalan kylät. Vastaavasti osa Kallialan kylän kantataloista jäi rajauksen ja siten myös inventoinnin ulkopuolelle.
  Menetelmät:
  Inventoiduista kohteista täytettiin kiinteistöinventointilomakkeet, joihin teknisten tietojen lisäksi pyrittiin keräämään kiinteistön historiaa. Kylät on käsitelty vastaavasti luelomakkeilla, johon on tiivistetty kylän historiallista maisemaa ja nykymaisemaa. Inventoitavien kiinteistöjen rakennukset kuvattiin digitaalikameralla ja pihapiiristä laadittiin asemapiirros. Haastatteluiden lisäksi tietoja kerättiin kirjallisuudesta ja arkistolähteistä. Maisemahistorian keskeisenä lähteenä olivat kartat.
  Lähteet:
  Ks. hankkeen johdanto (liitteenä).

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Haroinen Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Heinonen Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Heinoon- ja Juurakontien risteys Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Heinosen kylä Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Heinosen mäkialue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Hätilä Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Jassala Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Juurakko Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Kahimala Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Vammala
   
  Kalliala Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Kallialan kylä Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Karimäki Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Karkun pappila Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Koski Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Lammentaka Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Mäenkylä Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Mäenkylä, kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Pohjala Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Poussan torppa Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Raipio Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Raipion kylä Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Rautajoki Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Ruoksamo Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Ruoksamon kylä Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Sastamalan kirkko, pappila ja maatila Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Vihattula Hallinnollinen alue  

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Makasiinitontti Koski
   
    Ahoniityntie maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Ala-Ellilä Heinonen
   
    Elliläntie 10 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Haro Haroinen
   
    Elliläntie 55 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Sointula Heinonen
   
    Heinijärventie 4 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Heinoon asema Heinonen
   
    Heinijärventie 16 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Ollila Karimäki
   
    Heinijärventie 43 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Ylä-Kökkö Karimäki
   
    Heinijärventie 47  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Ritari Karimäki
   
    Heinijärventie 78 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Jaakola Karimäki
   
    Heinijärventie 119 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Hannu Heinonen
   
    Heinoontie maatalous