Rakennetun ympäristön kohde Suupankuja kerrostalot - Suupankuja 8-10

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Naistenmatka
  Nimi:
  Suupankuja kerrostalot - Suupankuja 8-10
  Osoite:
  Suupankuja 8-10
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  23.01.2008

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Suupankujan kerrostalot ovat säilyneet esimerkillisesti alkuperäisessä asussaan ja kertovat siksi hyvin aikansa rakennustekniikasta ja asuinaluesuunnittelusta. Kaikki rakennukset, mutta erityisesti kerrostalo Suupankuja 1:ssä, sijaitsevat näkyvillä paikoilla. Rakennukset ovat merkittävä osa kuntakeskuksen rakennettua ympäristöä ja antavat sille lähes kaupunkimaista ilmettä.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Suupankujan kerrostalot (6 kpl) ovat muodoltaan yhteneväisiä pitkän suorakaiteen muotoisia, 3-kerroksisia, 3-rappuisia lamellitaloja. Vain rakennusten väritys vaihtelee, julkisivujen yleisväri on kuitenkin kaikissa vaalea. Rakennusten rungot ovat teräsbetonia, julkisivut betonielementtilevyjä ja perusta betonivalua tai betonielementtejä. Parvekkeet ulkonevat rakennusten rungosta. Taloissa on kussakin 26-27 asuntoa, jotka ovat kooltaan 1-3h+k. Suupankuja 8-10 ja 12-14 suunnittelusta vastasi Loukonlahden asuinrakennuksetkin suunnitellut arkkitehti safa Pekka Ilveskoski. Suupankuja 16-18 kerrostalot on suunnitellut arkkitehti safa Olavi Suvitie. Suupankuja 16-18 rakennettiin Partolan kenkätehtaan työntekijöiden asunnoiksi. Rakennukset on sijoitettu joka toinen itä-länsi- ja joka toinen pohjois-eteläsuuntaisesti, jolloin kullekin kolmelle taloyhtiölle on jäännyt oma pihansa.
  Historia:
  Suupankujan kerrostalot sijaitsevat Naistenmatkan kylän ja vanhan Suupan tilan mailla. Kerrostalojen rakentaminen liittyi asuntopulaan kunnan väkiluvun kasvaessa nopeasti 1960-70 luvuilla. Suupankujan kerrostaloista ensimmäinen, Suupankuja 1 rakennettiin vuonna 1965 ja loput nopeassa tahdissa vuosina 1972-75. Alueen kaavasuunnittelusta vastasi Pirkkalan ensimmäinen kunnanjohtaja Ensio Lehtinen. Alueella ei tiettävästi ollut aiempaa rakennuskantaa, vaan alue oli peltomaata.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Suupankujan kerrostalojen tontit sijaitsevat vanhasta kylänraitista, Suupantiestä haarautuvan Suupankujan varressa. Suupankuja 1:n tontti sijaitsee Suupankujan ja Suupantien kulmauksessa ja muut etelämpänä Suupankujan länsipuolella.
  Toimenpidesuositukset:
  Suupankujan kerrostalojen arkkitehtoniset piirteet tulisi säilyttää mahdollisimman muuttumattomina, eikä julkisivuihin tulisi tehdä merkittäviä rakennuksen muotoa ja ilmettä muuttavia muutoksia.
  Kaava:
  Asemakaava, vahvistamis pvm 19.8.1998.
  Kirjalliset lähteet:
  Asemakaavat, Pirkkalan kunta; rakennuslupapiirustukset, Pirkkalan kunta; Pitkin poikin Pirkkalaa, 1997; Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 2002.
  Suulliset lähteet:
  Mittausteknikko Arimo Kyllönen, Pirkkalan kunta.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatka Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pirkkalan keskusta (kuntakeskus) - Suuppa Muu hanke- tai tutkimusalue haja-asutusalue
  liikekeskus
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Pirkkala moderni rakennusperintö Rakennetun ympäristön selvitys 2008 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  16.01.2008 29.01.2008

Kartta