Rakennetun ympäristön kohde Mustajoki

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Sastamala
  Vanha kunta:
  Vammala
  Kylä:
  Kalliala
  Nimi:
  Mustajoki
  Osoite:
  Kallialan koulutie 4
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  asutustila
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  10.09.2003

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Mustajoen asuinrakennus on perinteinen maaseudun asuinrakennus 1900-luvun alkupuolelta. Rakennukset sijaitsevat vanhan valtatien varrella, muodostaen tärkeän osan raittimaisemaa. Ympäröivä peltomaisema on hyvin säilynyt ja liittyy laajempaan Kalliala-Ruoksamo kulttuurimaisemaan.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Mustajoen pienellä tontilla on asuinrakennus (1900-l alku) ja talousrakennus (1930-luku)

  Asuinrakennus (n. 8x16 m) on rakennettu lohkotuista kivistä tehdylle kivijalalle. Lyhytnurkkainen hirsirunko on vuorattu punaiseksi maalatulla peiterimavuorauksella. Ikkunat ovat T-karmilliset, 6-ruutuiset. Satulakatto on katettu betonitiilellä. Rakennuksen satulakattoinen umpikuisti on vuorattu vastaavasti. Ulko-ovena ovat 4-peiliset pariovet. Niiden yläpuolella on matala 4-ruutuinen ikkuna. Sivuseinällä ovat 6-ruutuiset.

  Vinkkelinmuotoinen talousrakennus on rakennettu osittain kallion päälle. Rakennuksessa on betonisokkeli. Runko on vuorattu peiterimavuorauksella. Väri on kulunut punainen. Rakennuksessa on sauna ja liiteri.

  Historia:
  Mustajoen 0,09 hehtaarin tontti on lohkottu asutustilana Pirasen tilasta vuonna 1922. Omistajaksi merkittiin Tiina Jakkinen

  Rakennuksessa on pidetty 1900-luvun alussa kiertokoulua. Liukko-Sipi piti kauppaa talossa 1960-luvulla.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Mustajoen pieni tontti sijaitsee Kallialan koulutien ja Sipintien risteyksessä. Peltojen ympäröimää tonttia suojaavat runsas puusto ja pohjoisosassa pieni kallio. Tontilla kasvaa mm. tien varressa kuusia ja mäntyjä. Lounaispuolella on sireeniaitaa. Lisäksi on muutamia omenapuita ja muuta kasvillisuutta. Lähistöllä on samalla peltoaukealla mm. Kallialan kylä/Pyhän Olavin kirkko, Ruoksamon kylä ja Vammalan Kallialan taajama.
  Toimenpidesuositukset:
  Mustajoen vanhan valtatien varteen sijoittuvien asuin- ja talousrakennuksen säilyttämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Metsäsaareketta ympäröivä avoin maisema olisi hyvä säilyttää. Uudisrakentaminen asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen ei ole suotavaa. Muualle sijoitettuna mahdolllinen uudisrakentaminen tulee sovittaa nykyiseen rakennettuun ympäristöön mittakaavan, värien, materiaalien ja rakennusten sijoittelun suhteen. Rakennusten korjauksissa tulee käyttää perinteisiä materiaaleja, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja.
  Kaava:
  Seutu/maakuntakaava, 1997
  Kirjalliset lähteet:
  Maarekisteri Vammalan kaupungista, Varsinais-Suomen maanmittauslaitoksen arkisto, Turku.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Vammala
   
  Kalliala Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
    Rautaveden länsirannan kirkkojen kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Vammala. Rautaveden länsirannan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2003. Sastamala
   
  Vammala
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  01.01.2003 31.12.2003