Rakennetun ympäristön kohde Koulukeskus - Koulutie 8 - Naistenmatkan koulu

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Naistenmatka
  Nimi:
  Koulukeskus - Koulutie 8 - Naistenmatkan koulu
  Osoite:
  Koulutie 8
  Kohdetyyppi:
  opetus
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  8
  Inventointipäivämäärä:
  29.01.2008

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Arvojen perustelu:
  Monien laajennusten ja peruskorjausten jälkeen koulukeskuksessa on yhä erotettavissa kiinnostavia ajallisia kerrostumia ja arkkitehtonisia ominaispiirteitä. Erityisen arvokkaita rakennuksen osia ovat arkkitehtonisesti ansiokkaat Pekka Ilveskosken suunnittelemat vanhimmat osat, yläaste ja lukio 1960-70-luvulta.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Koulukeskuksessa toimivat Naistenmatkan ala-aste, Suupan erityiskoulu, peruskoulun yläaste ja lukio. Koulukeskus on myös Pirkkalan kansalaisopiston merkittävin toimintapiste. Koulukeskus on rakentunut nykyasuunsa vähitellen vuosina 1968-2008. Eri aikoina rakennetut osat poikeavat osin voimakkaastikin toisistaan, muodostaen melko epäyhtenäisen, mutta arkkitehtonisesti kiinnostavan ja kerroksellisen kokonaisuuden. Vanhimman osan julkisivut ovat rapattuja ja valkoiseksi maalattuja. Ala-asteen koulurakennukset on vuorattu puhtaaksimuuratuilla kalkkihiekkatiilillä. Uusin vuonna 2007 valmistunut osa muistuttaa arkkitehtuuriltaan vanhimpia osia valkoisiksi rapattuine julkisivuineen.

  Koulukeskuksen yläasteen ja lukion rakennusten suunnittelusta vastasi arkkitehti (safa) Pekka Ilveskoski (1931 – 1987). Ilveskoski oli suomalainen arkkitehti, jolla oli oma arkkitehtitoimisto Tampereella. Tunnetuin Ilveskosken suunnittelemista rakennuksista on Tampereella sijaitseva Näsinneulan näkötorni (1971). Hänen muita töitään ovat mm. Tampereen Poliisitalo (1963) ja Sara Hildenin taidemuseo (1979, yhdessä Asko Rasinperän kanssa). Peruskoulun yläasteen rakennus valmistui v. 1968, lukio 1973 ja yläasteen laajennusosa vuonna 1975, kaikki Ilveskosken suunnittelemina.

  Naistenmatkan koulun (ala-asteen) rakennukset on suunnitellut arkkitehti Mikko Knuuti. Ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 1977 ja toinen vaihe vuonna 1985. Knuuti suunnitteli myös vuonna 1981 valmistuneen yläasteen ja lukion yhteisen rakennuksen. Laajennuksia on tämänkin jälkeen tehty useita. Lukion ja yläasteen yhteinen lisärakennus valmistui 1990, minkä lisäksi yläasteen ruokalaa on laajennettu jopa kaksi kertaa.

  Historia:
  Pirkkalan koulukeskusen alue kuuluu Naistenmatkan kylään ja Suupan tilan alueisiin. Koulukeskus alkoi rakentua vuonna 1968 Suupanmäen eteläpuolelle, kun nykyisen Suupankujan ja Ollikantien tuntumaan valmistui Pirkkalan kunnan keski- ja kansalaiskoulu, eli nykyinen yläaste ja sen työpajarakennus. Keskus täydentyi vuonna 1973 rakennetulla lukiolla ja 1977 ala-asteen koululla. Koulukeskusta on sittemmin laajennettu useassa vaiheessa, viimeisen laajennuksen ja peruskorjauksen ollessa tätä selvitystä tehtäessä parhaillaan käynnissä.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Pirkkalan koulukeskus sijaitsee kuntakeskuksen eteläosassa lähes suorakaiteen muotoisella tontilla, jota rajaavat idästä Koulutie, etelästä Ollikantie ja lännestä Suupankuja. Pohjoisessa tontti rajautuu Pyhäjokeen. Koulukeskuksen kortteli on 3,4 ha:n suuruinen. Siinä sijaitsee myös aluelämpökeskus. Lähiympäristön rakennuksia ovat Suupankujan 1960-70-luvuilla rakennetut kerrostalot sekä 1998 valmistunut Pirkkalan Liikuntatalo (Koulutie 9).
  Toimenpidesuositukset:
  Koulukeskuksen eri osien arkkitehtoniset piirteet tulisi säilyttää mahdollisimman muuttumattomina. Tämä tulee huomioida erityisesti tulevien peruskorjaus- ja laajennustöiden yhteydessä, jolloin julkisivuihin ei tulisi tehdä merkittäviä rakennuksen muotoa ja ilmettä muuttavia muutoksia. Laajennusosien sijoittamiseen koulukeskuksen sisäpihalle tulee suhtautua kielteisesti
  Kaava:
  Asemakaava, vahvistamis pvm 19.7.2006.
  Kirjalliset lähteet:
  Asemakaavat, Pirkkalan kunta; rakennuslupapiirustukset, Pirkkalan kunta; Pitkin poikin Pirkkalaa, 1997; Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 2002.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatka Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pirkkalan keskusta (kuntakeskus) - Suuppa Muu hanke- tai tutkimusalue haja-asutusalue
  liikekeskus
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Koulukeskuksen ja urheilutalon ympäristön historiaselvitys Pirkkala
   
        31.03.2020
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Pirkkala moderni rakennusperintö Rakennetun ympäristön selvitys 2008 Pirkkala
   
    Muu
   
  16.01.2008 29.01.2008

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 321 2014 03.11.2014 Pirkkala, Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 240), osallistumis. ja arviointisuunnitelma Pirkkalan kunta
  Avaa 443 2019 05.08.2019 Pirkkala, Naistenmatkan asemakaavan muutos, kaava nro 257 Pirkkalan kunta
  Avaa 820 2019 24.01.2020 Pirkkala, Naistenmatkan asemakaavan muutosluonnos, kaava nro 257
  Avaa 719 2020 11.12.2020 Pirkkala, Naistenmatkan asemakaavan muutoksen (nro 257) ehdotusvaihe