Tutkimushanke Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma Pirkkalankylä-Sionkylä

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Nimi:
  Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma Pirkkalankylä-Sionkylä
  Hankkeen tyyppi:
  Muu
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Yleissuunnitelmassa on määritelty mahdollisia luonnonlaidunkohteita kuten perinnemaisemia, ranta-alueita ja muita laidunnuksesta hyötyviä kohteita sekä maatalousalueiden maiseman- ja luonnonhoitokohteita. Härkää sarvista -hankkeen toiminta-aika 1.6.2009-31.5.2012.
  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus
  Hankkeen alkupvm:
  01.06.2009
  Hankkeen loppupvm:
  31.05.2012

Tekstitiedot

 •  
  Johdanto:
  Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Hoidon myötä arvokkaat maisemat säilyvät avoimina. Härkää sarvista on ylimaakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on arvokkaiden kohteiden laidunnushoidon järjestäminen. Pirkkalankylä ja Sionkylä on valittu yhdeksi hankkeen kohdealueista, joille on laadittu maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma.

  Yleissuunnitelmassa on määritelty mahdollisia luonnonlaidunkohteita kuten perinnemaisemia, ranta-alueita ja muita laidunnuksesta hyötyviä kohteita sekä muita maatalousalueiden maiseman- ja luonnonhoitokohteita. Mukana on tietoa hoitomenetelmistä ja rahoitusmahdollisuuksista, ja niistä on myös tiedotettu suunnittelun aikana. Tavoitteena on saada kohteita hoidon piiriin, innostaa maanomistajia ja löytää kohteille hoitajiksi karjatilallisia ja paikallisia yhdistyksiä. Mahdolliset hoitotoimenpiteet perustuvat täysin vapaaehtoisuuteen. Hankkeen puitteissa voidaan avustaa kohteiden hoidon suunnittelussa ja rahoitusten hakemisessa.

  Syksyllä 2009 jaettiin alueen asukkaille infokirje ja kysely hoitoa kaipaavista kohteista. Maastotöitä tehtiin syksyllä 2009. Yleissuunnitelmassa on otettu huomioon kyselyssä ilmi tulleita alueita sekä aiemmissa selvityksissä todettuja alueita. Lisäksi on tarkasteltu tärkeissä tiemaisemissa näkyviä kohteita.

  Härkää sarvista- hankkeen toiminta-aika on 1.6.2009–31.5.2012. Hanketta toteuttavat Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset sekä alueelliset ProAgriat.

  Hankealue:
  Pirkkalankylä-Sionkylä

Liitetiedostot

 •  

  KS_ELY-keskuksen_julkaisuja_6_2010.pdf

  • Kuvaus: Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma Pirkkalankylä-Sionkylä 6/2010.
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pirkkalankylä Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sionkylä Hallinnollinen alue