Alue Sionkylä

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Sionkylä
  Nimi:
  Sionkylä
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue

Tekstitiedot

 • Historia:
  Sionkylästä on maininta jo vuodelta 1405. Vuonna 1667 kylässä oli kuusi taloa; Koiso, Antila, Kauppila, Seppälä/Mikkola, Ollila ja Valkila. Kylän rakennukset sijaitsivat 1760-luvulla Sikojen sillan länsirannalla, nykyisen Sorkkalantien risteyksessä. Isonjaon jälkeen tiiviin ryhmäkylän talot siirrettiin kylän kaakkospuolelle ja Valkilan tiedetään siirretyn jo 1760-luvulla nykyiselle paikalleen. Kylätonttia ympäröi luode-kaakko suuntainen peltovyöhyke jota reunustivat laajat niittyalueet. Suuri osa tästä agraarimaisemasta säilyi avoimena ja maatalouskäytössä aina 1980-luvulle saakka, jolloin Sorkkalantien varteen alkoi syntyä asutusta, mm. pelloille. Nykyään kylän historiallinen ydinalue on peltoa ja osittain myös uudempien rakennusten tontteina.
  Kuvaus:
  Sionkylä sijaitsee Pirkkalan kunnan länsiosassa, maatalousvaltaisella alueella, Pyhäjärven rannalla ja Sikojoen länsipuolella. Kylän maat ulottuvat Sikojoen vartta kapeana kaistaleena aina Lempäälän kunnanrajaan saakka. Aluetta halkoo Sikojoen suuntainen, Sorkkalantie. Tien varsi on monin paikoin maisemallisesti edustavaa, kumpuilevaa peltomaisemaa. Tie kulkee luontevasti maaston muotoja myötäillen. Alueen maisemaa pirstoo tien varteen 1980- ja 1990-luvuilla syntynyt uudisastus.
  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistörekisteri,Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Tampere. Isojakokartat, Hämeen maanmittaustoimiston arkisto, Hämeenlinna.

  Pitkin poikin Pirkkalaa, Kuninkaan kartasto 1776-1805, julk. SKS, Tampere 1989.

  Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, julk. B 174, Tampereen seutukaavaliitto, 3 painos, Tampere 1990. Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16, Helsinki 1993

  Lisätiedot:
  Kartat: Kuninkaan kartasto 1776-1805. Sionkylän isojakokartta, Daniel Hall 1768. Pitäjän kartta 1932, Pirkkalan pitäjä v. 1915.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Isojakokartta, Sionkylä, D Hall 1768.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Isojakokartta Sionkylä Daniel Hall 1768. (HMA, 2002)
  • Kuvausaika: 25.7.2002
  Kohteen kuva

  Pitäjän kartta 1932, Sionkylä, Sorkkala.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Pitäjän kartta 1932, Sionkylä, Sorkkala. (PSM 2002)
  • Kuvausaika: 25.7.2002

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Avaa Pirkkala
   
    Valkila Sionkylä
   
    604010011 löytöpaikat
   
    kivikautinen
   

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Valkila Sionkylä
   
    Sorkkalantie 56 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Hyrsingin koulu Sionkylä
   
    Sorkkalantie 368 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Talo-Kauppila Sionkylä
   
    Vinnentie 240 maatalous
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma Pirkkalankylä-Sionkylä Pirkkala
   
    Muu
   
  01.06.2009 31.05.2012
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002