Rakennetun ympäristön kohde Kaipila

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Pirkkalankylä
  Nimi:
  Kaipila
  Osoite:
  Anian rantatie 239
  Kohdetyyppi:
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  Nykyinen tilatyyppi:
  asutustila
  Rakennusten lukumäärä:
  4
  Inventointipäivämäärä:
  06.08.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Vanhalla kylätontilla oleva kantatalon pihapiiri 1800-luvulta. Maisemallisesti keskeinen sijainti. 1800-luvulta olevaa rakennuskantaa säilynyt, osin hyvin.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kaipilan pihapiiri, joka sijaitsee vanhalla kylätontilla Pirkkalankylässä on todennäköisesti 1800-luvulta. Päärakennus on mahdollisesti vanhempi. Rakennukset ovat aikaisemmin muodostaneet tiiviin kehän. Pihapiirissä on jäljellä päärakennuksen lisäksi pienempi asuinrakennus, talousrakennus, jossa on ollut talli, heinälato ja keskellä läpikulku pihasta tielle. Lisäksi tien toisella puolella on aitta.

  Tiiviistä pihapiiristä on purettu useita latoja, navetta, pakari/sauna ja 2-kerroksinen luhtiaitta. Lisäksi tien toisella puolella on ollut riihi ja lato.

  Rakennukset ovat rakennettu hirrestä nurkkakiville. Asuinrakennukset ovat verhoiltu peiterimavuorauksella. Rakennuksissa ei näy juuri merkkejä maalista. Rakennukset ovat tyhjillään ja varastokäytössä. Aittaa lukuunottamatta rakennuksiin on avattu suuria aukkoja. Navettaa on myös laajennettu pihan puolelle pulpettikattoisella lautaosalla 1970-luvun jälkeen. Rakennuksissa on uudehko aaltopeltikate. Rakennusten kunto on kohtalainen.

  Pihapiiristä on viime vuosina purettu eteläreunalta pieni luhtirakennus. Sen vieressä on ilmeisesti ollut vanhempi navetta. Pienemmän asuinrakennuksesta on purettu kuisti pois.

  Historia:
  Kaipila ja sen eteläpuolella oleva Sapala ovat viimeiset jäljelle jääneet tilakeskukset Pirkkalankylän vanhalla kylätontilla. Ne ovat myös alkuperäisellä paikallaan. Kaipila on kylän vanhimpia taloja ja varhaisin maininta on vuodelta 1508. Kaipila oli 1600-luvulla Vesilahden komppanian kapteenin vapaatalona, myöhemmin ostettu perintötaloksi.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kaipila sijaitsee Pirkkalan kylässä maisemallisesti näkyvällä paikalla raitin varressa. Ympäristön pellot ovat avoimia ja osittain viljelyksessä. Eteläpuolella on välittömästi Sapalan vanha kylätontti, jolla on kahden asuinrakennuksen lisäksi runsaasti erillaista purkumateriaalia mm. autoja ym.
  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin maisemallinen asema ja vanha rakennuskanta kokonaisuutena tulee säilyttää. Rakennuksien kunnostustoimenpiteillä alkaa olla kiire. Muutostöissä ja mahdollisessa uudisrakentamisessa tulee huolehtia etteivät rakennetun ympäristön kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot vaarannu.
  Kirjalliset lähteet:
  Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997. Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pirkkalankylä Hallinnollinen alue  
  Avaa Pirkkala
   
    Pirkkalankylän keskus Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kyläkeskusta
   
  Avaa Pirkkala
   
    Pirkkalankylän-Sankilan-Tanilan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Avaa Hämeenkyrö
  Nokia
  Pirkkala
  Sastamala
   
    Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue