Alue Pirkkalankylän keskus

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Pirkkalankylä
  Nimi:
  Pirkkalankylän keskus
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  kyläkeskusta
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Kyseessä on Pirkkalan suurin kylä 1700-luvulla, joka kuitenkin on hajonnut 1800-luvun kuluessa. Alue on maisemallisesti keskeisellä paikalla osana valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Museoviraston rajaus 1993). Maiseman peruspiirteet kuten pellot, tiet ja vanha kylätontin paikka sekä viereinen Hiidenmäen mökkiläsiasutus ovat säilyneet.

Tekstitiedot

 • Kuvaus:
  Historiallisesti ja maisemallisesti merkittävä vanha kyläkeskus lähialueineen. Pirkkalankylän vanha rakennuskanta kylän ydinalueella on lähes kokonaan kadonnut. Vanha ryhmäkylä sijaitsi Juoksiaojan rannalla ja Kotolahden pohjukassa. Raitin varrelle sijottuneista taloista on jäljellä vain Sapala ja Kaipila. Ne sijaitsevat vanhoilla isonjaon aikaisilla tonteilla. Niiden rakennuskanta on osittain huonokuntoista ja uuden metallialan yritystoiminnan leimaamaa. Ne muodostavat kuitenkin erittäin keskeisen, näkyvän ja tärkeän osan Pirkkalankylän maisemaa pohjoisesta päin tarkastellessa.

  Kylän luoteispuolella olevalla Hiidenmäellä on 1700-luvulla ollut sotilastorppa ym. astuksia. Isojaossa sinne on merkitty mm. kuusi pientä tonttia. Alue on edelleen asuttu, vanhimmat kolme, 1800-luvun lopun ja 1920-luvun, asuinrakennukset ovat vapaa-ajan käyvössä. Ne ovat maisemallisesti merkittävässä paikassa mäen etelärinteellä. Lähistölle on rakennettu ja rakennetaan uusia asuinrakennuksia. Kylää hahmottavat peltomaisema, kylätontit ja tielinjaukset, ranta-, Kaipilan- ja Kranaatinmäentie ovat säilyttäneet kahdensadan vuoden takaisen hahmonsa ja historialliset peruspiirteensä hyvin.

  Toimenpidesuositukset:
  Alueen maisemallisien arvojen vaalimiseen tulisi kiinnittää huomiota ja pyrkiä säilyttämään vanha kylätontti sitä ympäröivine peltoineen muistuttamassa alueen vanhasta asutushistoriasta. Kylätontilla olisi tarpeen huolehtia olevien rakennusten ja rakennetun ympäristön hoidosta alueen yleisilmeen kohentamiseksi. Vanha rakennuskanta tulisi pyrkiä säilyttämään ja löytää rakennuksille sopiva käyttötarkoitus.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Kaipila Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 239 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Sapala Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 329 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Neulakaivo ja Murron Jussin mökki / Lennu Juvelan mökki Pirkkalankylä
   
    Kierikantie 10 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Sippola Pirkkalankylä
   
    Kierikantie 20 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko. Yleisökaivaus 2017. Pirkkala
   
    Kaivaus
   
  06.07.2017 15.11.2017
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Pirkkalan hautausmaainventointi Pirkkala
   
    Hautausmaainventointi
   
  03.10.2005 27.10.2005
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002