Alue Vähä-Pennon kantatalot (A3)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Kylä:
  Vähä-Pento
  Nimi:
  Vähä-Pennon kantatalot (A3)
  Inventointinumero:
  A3
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  kirkkohistoria
  sosiaalihistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Kivisalmentie tielinjoineen, Vähä-Pennon kantatalot vanhoine pihapiireineen ja peltomaisemineen muodostavat arvoalueelle eheän maisemakokonaisuuden.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Vähä-Pennon kantataloista, niiden mäkituvista ja torpista muodostunut tiiviisti rakennettu ryhmäkylä sijaitsi nykyisen Marttalan paikkeilla Kivisalmentien varressa vähintään 1500-luvulta aina 1800-luvun loppupuolelle asti. Ryhmäkylä hajotettiin isonjaonjärjestelyssä 1870-luvulla, jolloin kantataloista ainoastaan Marttala jäi kylätontille ja muut kantatalot Brusila, Paunola, Puontila ja Vappula siirtyivät vanhan kylätontin tuntumaan, Kivisalmentien alkupäähän, lähelle toisiaan. Samalle alueelle sijoittui myös yksi osatalo, Brusilasta 1758 halottu Mattila. Vähä-Pennolla ei isonjaonjärjestelyn jälkeen ollut varsinaista keskustaa. Kivisalmentien alkupäähän sijoittuneet pappila (Puontila), Marttala kestikievareineen ja muut suurtilat ovat muodostaneet kylän sydämen.
  Kuvaus:
  Pihapiirit erottuvat komean pihapuuston ansiosta kauas. Näyttävin ja keskeisin rakennus on Paunulan pihapiirissä sijaitseva vanha pappila (1891). Arvokasta rakennuskantaa on myös Mattilassa, missä päärakennus on vuodelta 1894 ja Marttalassa, missä päärakennus on vuodelta 1891. Kaikissa pihapiireissä on myös säilynyt runsaasti vanhoja talousrakennuksia, jotka ovat olennainen osa pihapiiriä.

  Asuin- ja talousrakennusten muodostamien pihapiirien ympärillä on vähintään 1500-luvulta alkaen viljeltynä olleita laajoja avoimia peltoalueita. Aluetta halkoo Kivisalmentie, jonka tielinja näkyy nykyisellä paikallaan jo 1700-luvun isojakokartoilla sekä 1855 laaditulla Kalmbergin kartalla. Tielinja on kuitenkin tätä vanhempi, mahdollisesti jo keskiajalla syntynyt. Tielinja ja sen maastoa mukaileva profiili ovat säilyneet verrattain hyvin, vaikka soratietä on 1900-luvulla kunnostettu ja levennetty. Kangasalta Kuhmoisiin vievä maantie 325 (Kuhmalahdentien) on rakennettu arvoalueen eteläpuolelle 1950-60-luvun vaihteessa.

  Arvoalueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai maisemallisesti merkittävät kohteet (inventoitu myös erikseen):

  9. Brusila, Kivisalmentie 118, 211-497-1-22: Vähä-Pennon kylän kantatalo, joka siirtynyt nykyiselle paikalleen 1800-luvun lopussa. Pihapiiriin kuuluu 1915 rakennettu vanha päärakennus, riviaitta (1917), karjasuoja (1928), heinälato ja puimala. Sosiaalihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä pihapiiri.

  11. Marttala, Kivisalmentie 50, 211-497-2-53: Vähä-Pennon kylän kantatalo, joka sijainnut suunnilleen samalla paikalla vähintään 1630-luvulta lähtien. Komeaan puistomaiseen pihapiiriin kuuluu 1894 rakennettu näyttävä päärakennus, riviaitta, karjasuoja (1948), aitta/viljamakasiini ja riihi. Sosiaali-, asutus- ja rakennushistoriallisesti sekä maisemallisesti erittäin merkittävä pihapiiri.

  12. Mattila, Kuhmalahdentie 174, 211-497-1-29: Vähä-Pennon kylän kantatalosta Brusilasta 1758 halottu osatalo, joka siirtynyt nykyiselle paikalleen 1800-luvun lopussa. Puistomaiseen pihapiiriin kuuluu 1891 rakennettu vanha päärakennus, riviaitta, karjasuoja (1936), viljamakasiini, puimala, leipomo ja kaksi otsa-aittaa. Sosiaalihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä pihapiiri.

  15. Paunula (Taidepappila), Taidetie 19, 211-497-8-2: Vähä-Pennon kylän kantatalo, joka on toiminut vuodesta 1656 alkaen kappalaisen virkatalona, myöhemmin Kuhmalahden pappilana aina 1970-luvulle asti ja sittemmin keramiikkataiteilija Raija ja Teemu Luodon ateljeena, asuntoja ja taidekeskuksena. Pihapiiriin kuuluu näyttävä uusrenessanssityylinen 1891 rakennettu pappila sekä vaatimattomammat aitta, pihavaja, sauna ja toinen asuinrakennus. Rakennusten ympärillä on kaunis puutarha ja taidepolku. Sosiaalihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä pihapiiri.

  17. Puontila, Kivisalmentie 105, 211-497-3-22: Vähä-Pennon kylän kantatalo, joka siirtynyt nykyiselle paikalleen viimeistään 1870-luvulla. Pihapiiriin kuuluu näyttävä päärakennus, riviaitta, sauna, karjasuoja, maakellari ja riihi. Sosiaalihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä pihapiiri.

  19. Vappula, Kivisalmentie 91, 211-497-4-27: Vähä-Pennon kylän kantatalo, joka siirtynyt nykyiselle paikalleen 1800-luvun aikana. Pihapiiriin kuuluu kaksi asuinrakennusta, riviaitta, vilja-aitta, karjasuoja, sauna/liiteri ja riihi sekä muutamia nuorempia talousrakennuksia. Sosiaalihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä pihapiiri.

  Aiemmat tutkimukset:
  Kuhmalahden kirkonkylän kulttuuriympäristöselvitys 2006. Arkkitehtitoimisto Eija Teivas.

  Raine Raitio, Kuhmalahden yleispiirteinen rakennusinventointi 2001.

  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Längelmäveden seudun historia. 2, Kuhmalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Peruskartta 2016 ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/

  Peruskartta 1954. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

  Pitäjänkartta 1899. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Senaatinkartta 1855. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Tiluskartta 1762. Kansallisarkisto.

  Maakirjakartta 1635. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A3.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Arvoalue A3 Vähä-Pennon kantatalot, karttaote. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, maastokartta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  9 brusila idästä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Brusila idästä (9)
  • Kuvausaika: 14.6.2016
  Kohteen kuva

  11 marttala koillisesta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Marttala koillisesta (11)
  • Kuvausaika: 14.6.2016
  Kohteen kuva

  12 mattila koivukuja kivisalmentieltä lounaaseen.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Mattilan koivukuja Kivisalmentieltä lounaaseen (12)
  • Kuvausaika: 14.6.2016
  Kohteen kuva

  15 paunula rak 1 lounaasta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Paunulan rakennus 1 lounaasta (15)
  • Kuvausaika: 14.6.2016
  Kohteen kuva

  17 puontila pihaa lounaasta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Puontilan pihaa lounaasta (17)
  • Kuvausaika: 14.6.2016
  Kohteen kuva

  19 vappula etelästä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Vappula etelästä (19)
  • Kuvausaika: 14.6.2016
  Kohteen kuva

  A3 tie brusilaan koilliseen kuhmalahdentieltä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Tie Brusilaan koilliseen Kuhmalahdentieltä kuvattuna
  • Kuvausaika: 14.6.2016

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Marttala Vähä-Pento
   
    Kivisalmentie 50  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Brusila Vähä-Pento
   
    Kivisalmentie 73  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Vappula Vähä-Pento
   
    Kivisalmentie 91  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Puontila Vähä-Pento
   
    Kivisalmentie 105  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Mattila Vähä-Pento
   
    Kuhmalahdentie 174  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Paunula (Taidepappila) Vähä-Pento
   
    Taidetie 19  

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016