Rakennetun ympäristön kohde Sarkonen

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Sastamala
  Vanha kunta:
  Vammala
  Kylä:
  Kalliala
  Nimi:
  Sarkonen
  Osoite:
  Vanhankirkontie 19
  Kohdetyyppi:
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  Nykyinen tilatyyppi:
  muu tila
  Rakennusten lukumäärä:
  5
  Inventointipäivämäärä:
  04.09.2003

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Sarkonen on kylän kantataloja. Se on myös säilynyt vanhan kylätonttinsa tuntumassa. Rakennuksiin kuuluu hyvin säilynyt asuinrakennus 1800-l loppu/1927. Se sijaitsee kiinni tiessä, muodostaen tärkeän osan kylän vanhaa raittimaisemaa. Tien pinta on myös säilynyt matalana. Vanhan kylätien varrelle on rakennettu vanhaa pisteaitaa. Maisemallisesti keskeinen, niin raitin puolelta kuin Häijääntieltä.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Sarkosen pihapiirissä on asuinrakennus (1800-luku/1927), savusauna (1800-l), puoti (1930-l) talousrakennus (1940-l) suuli (1930-l)

  Pitkä asuinrakennus (n.8 x 27 m) on rakennettu eri vaiheissa. Rakennuksen keskikohta on ilmeisesti vanha savutupa. Rakennusta on jatkettu itäpuolelta 1800-luvun loppupuolella. Länsipääty on 1920/30-luvulta. Mahdollisesti rakennuksen uusimisen yhteydessä vuonna 1927. Rakennus on tehty kallion päälle, loivaan rinteeseen. Rakennuksessa on lohkotuista kivistä tehty kivijalka, osittain rakennus on kallion päällä. Lyhytnurkkainen hirsirunko on vuorattu valkoiseksi maalatulla keilapontatulla vaakalaudoituksella, päätykolmiot ja seinän yläosa on erotettu vesilistalla ja vuorattu helmiponttipaneelilla. Listoitus on valkoista. Ulkovuori on 1950-luvulta. Ikkunat ovat 6-ruutuiset, lasi vanhaa. Uudemmassa itäpäädyssä on myös 9-ruutuinen ikkuna. Rakennusten päätyjen eri-ikäisyys näkyy ikkunoiden heloissa. Eteläpuolella on itäpäädyssä poikkipääty ja sen vieressä pulpettikattoinen, vastaharjalla varustettu umpikuisti. Ulko-ovi on vaakapaneloitu pariovi. Toisen kuistin sisäänkäynti on laudoitettu umpeen. Kuistissa on kivijalka. Se on muodoltaan mutteri, katto on satula -mallia, nurkat viistetty. Rakennuksessa on satulakatto, joka katettu konesaumatulla pellillä. , myös piiput ovat profiloidut ja pellitetyt. Jalkarännit.

  Puotirakennuksessa on kaksiosainen. Itäpäässä on kivijalka ja tiilirunko, länsipäässä on nurkkakivet ja lautarakenne. Tiiliosassa on aikakauden, 1920/30-luvun, viistopaneloitu ovi. Punaiseksi maalatussa puuosassa on 4-ruutuiset ikkunat ja paneeliovi. Ikkunoiden ja oven vuorilaudat ovat valkoiset ja nurkista ristissä.

  Savusauna on hirsi/lautarakenteinen. Rakennus on tehty nurkkakiville. Pitkänurkkainen vuoraamaton hirsirunko on maalattu punamullalla. Nurkat ovat suojattu punamullalla maalatulla laudalla. Hirsiosassa on hirsipäädyt ja vuoliaiskatto. Pohjoispää on lautarakenteinen ja vuorattu pystylaudoituksella. Paneeliovi, vuorilaudat valkoiset, ikkuna 2-ruutuinen, valkoinen. Satulakatto katettu profiilipellillä.

  Talousrakennuksessa on betonisokkeli, peiterimavuoraus, Satulakatto betonitiiltä. Vaaleanruskeat paneliovet.

  Historia:
  Sarkonen on kylän vanhoja kantataloja. Asuintontti on myös lähes sama kuin isonjaon aikaan. 1900-luvun alussa talon omisti Oskari Sarkonen, vuodesta 1929 alkaen hänen perikuntansa.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Sarkonen sijaitsee Kallialan kylässä, Vanhan kirkkotien varrella. Asuinrakennus on kiinni tiessä. Pihapiiri sijoittuu kyläteiden risteykseen ja on pääosin hiekkapintainen. Tontin itälaidalla on pieni puutarha, jossa on erilaista puustoa mm. pihlaja, omenapuita ja koristepensaita. Talous- ja asuinrakennuksen muodostaman pihan länsisivulla on pieni havupuu metsikkö, paikalla oli aikaisemmin talon vuonna 1910 rakennettu navetta. Eteläpuolella on avointa rantapeltomaisemaa, ranta osittain metsittynyt. Vanha länteen vievä kylätie on säilynyt hiekkapintaisena ja se on erotettu pellosta vanhantyylisellä riukuaidalla. Sarkosen kaakkoispuolella on Kallialan vanhat kylätontit ja luoteispuolella on kylän uudempaa asutusta.
  Toimenpidesuositukset:
  Sarkosen raitin varteen sijoittuvan asuinrakennuksen säilymiseen tulisi kiinittää erityistä huomiota. Myös pihapiirin muu rakennuskannan säilyminen olisi suotavaa. Lounaaseen avautuva avoin peltomaisema ja vanha tielinja ovat keskeisiä kylämaiseman kannalta ja ne tulisi säilyttää. Uudisrakentaminen ei yleisesti ottaen ole suotavaa vanhalla kylätontilla. Mahdolllinen uudisrakentaminen tulee sovittaa nykyiseen rakennettuun ympäristöön mittakaavan, värien, materiaalien ja rakennusten sijoittelun suhteen. Rakennusten korjauksissa tulee käyttää perinteisiä materiaaleja, työtapoja ja teknisiä ratkaisuja. Asuinrakennuksen alkuperäiset rakennusosat tulisi pyrkiä säilyttämään.
  Kaava:
  Seutu/maakuntakaava, 1997
  Kirjalliset lähteet:
  Suuri maatilakirja II, 1964. Suomen maatilat III, 1932. A. Rakennetun ympäristön selvitys, Tarmo Peltonen, Vammalan - Mouhijärven kulttuuriympäristöjen kehityshanke/selvitysvaihe, 1997.
  Suulliset lähteet:
  Piranen Esko, haastattelu syyskuussa 2003

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sastamala
   
  Vammala
   
  Kalliala Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
    Rautaveden länsirannan kirkkojen kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Vammala. Rautaveden länsirannan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2003. Sastamala
   
  Vammala
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  01.01.2003 31.12.2003