Alue Ania - vanhin kylätontti

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Ania
  Nimi:
  Ania - vanhin kylätontti
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  kyläkeskusta
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Vanha kylätontti (autioitunut isojaon jälkeen) ja sitä ympäröivät uusille paikoilleen siirretyt tilakeskukset. Edustavaa 1800-luvun rakennuskantaa. Vanhaa tiestöä.

Tekstitiedot

 • Kuvaus:
  Arvoalue käsittää Anian kylän asutushistorialtaan vanhimman kylätontin paikan Pyhäjärven rannassa sekä uusille paikoilleen isojaon jälkeen siirretyt tilakeskukset. Alueen rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta. Tilojen talouskeskukset sijaitsevat peltoaukean reunoilla ja muodostavat maisemallisesti erittäin merkittävän kokonaisuuden.
  Toimenpidesuositukset:
  Alueen maiseman kulttuurihistorialliset peruspiirteet tulisi säilyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa viljelysmaiseman säilyttämistä maatalouskäytössä, avoimena ja rakentamattmana maisematilana sekä alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttämistä. Alueen rakennusinventointitiedot ovat puutteelliset ja niitä tulee täydentää myöhempien maankäyttösuunnitelmien yhteydessä.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Metsärinne Ania
   
    Anian rantatie 1138 asuinkiinteistö
  kulttuuri
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Heikkilä - Daavidintie 28 Ania
   
    Daavidintie 28 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Uotila - Äijäläntie 39 Ania
   
    Äijäläntie 39 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Äijälä - Äijäläntie 97     Äijäläntie 97 maatalous
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002