Rakennetun ympäristön kohde Äijälä - Äijäläntie 97

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Nimi:
  Äijälä - Äijäläntie 97
  Osoite:
  Äijäläntie 97
  Kohdetyyppi:
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  Inventointipäivämäärä:
  05.10.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Arvojen perustelu:
  Äijälässä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa, lisäksi se on osa laajempaa Anian kylän kulttuurimaisemaa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Äijälän tilakeskusta ei inventoitu tässä yhteydessä. Tiedot osin puutteelliset. Tilakeskus on nähty tieltä, tekstin pohjana ovat edeltävät inventointitiedot v. 1975.

  Tilakeskuksessa on päärakennus, jonka runko on mahdollisesti ollut jo Anian kylässä, nykyinen ulkoasu mm. suurehko ristpääty ja klassinen ulkoasu ovat ilmeisesti 1900-luvun alkupuolelta.

  Syytinkirakennus, ilmeisesti 1800-l. Luhtiaitta v. 1806. Lisäksi on mahdollisesti vilja-makasiini, paja ja jäähuone 1900-luvun alkupuolelta. 1900-luvun alkupuolella rakennettu navetta on purettu muutama vuosi sitten.

  Historia:
  Äijälä on kylän vanhoja kantataloja. Enimmäinen maakirjassa mainittu isäntä oli Martti vuosina 1540 - 1543. Isäntänä oli 1930-l Kalle Äijälä.

  Vanha kylätontti on sijainnut Anian kylässä, Kissankosken puron pohjoisrannalla, josta talo on siirretty isonjaon jälkeen nykyiselle paikalle.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Äijälä sijaitsee lähellä Pyhäjärven rantaa, saman peltoaukean ympärillä kuin Uotila, Heikkilä ja Outinen. Ympäristö on pelto- ja metsämaisemaa.
  Kirjalliset lähteet:
  Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Ania Hallinnollinen alue rekisterikylä
   
  Avaa Pirkkala
   
    Ania - vanhin kylätontti Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kyläkeskusta
   
  Avaa Pirkkala
   
    Anian kylän kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta