Rakennetun ympäristön kohde Uotila - Äijäläntie 39

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Ania
  Nimi:
  Uotila - Äijäläntie 39
  Osoite:
  Äijäläntie 39
  Kohdetyyppi:
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  Rakennusten lukumäärä:
  7
  Inventointipäivämäärä:
  03.09.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Uotila on vanha sotilasvirkatalo Anian kylässä. Tilalla on säilynyt eri-ikäistä, ennen 1930-lukua rakennettua rakennuskantaa. Päärakennus 1800-luvun loppupuolelta on säilynyt hienosti vanhassa asussaan. Hirsiaitta 1700-luvulta ja talli 1800-luvulta. Tilakeskus sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa Anian kulttuuriympäristössä (vuoden 1993 rajaus) ja muodostaa hienon kokonaisuuden naapuritilakeskusten viljelysmaiseman ja vanhan tiestön kanssa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Uotila sijaitsee Äijäläntien varrella, pellolta nousevassa rinteessä. Tilakeskuksessa on kivijalalle rakennettu renesanssi/nikkarityylinen asuinrakennus v 1895. Rakentajana oli kirvesmies Lönnqvist. Ikkunoiden mallit ym. mallikirjoista. Rakennukseen kuulu pitkä pulpettikattoinen lasikuisti, jossa kaksi sisäänkäyntiä. Hirsinen lautavuorattu aitta 1700-l. Hirsinen talli 1800-l, laajennettu lautaosalla. Itäpäädystä on purettu pieni navetta.

  Maakellari kivistä ja tiilestä, ehkä 1800-luvun lopulta. Tynnyriholvi tehty tiilestä. Navetta on tiilestä, rakennettu kivijallalle, yläosa puurakenteinen v. 1927. Rankorakenteinen vaunutalli on todennäköisesti 1930-luvulta. Osa hirsisestä riihestä on siirretty Pirkkalankylästä. Laajennettu ja muutettu. Eteläpää lautarakenteinen ja uudempi.

  Kaikki rakennukset ovat hyväkuntoisia ja hyvin säilyneitä.

  Historia:
  Uotila on vanha sotilasvirkatalo Anian kylässä. Nykyiselle paikalle tilan talouskeskus on siirretty isonjaon jälkeen. Aikaisempi asuintontti oli lähellä Pyhäjärven rantaa, Hylkiäojan eteläpuolella. Talon maista on erotettu Pyhältön torppa. 1900-luvulla alkupuolella omistajana oli valtio. Tilan vuokraajana ja myöhemmin omistajana oli Sakari Säle.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Uotilan tilakeskus sijaitsee rinteessä pellon laidalla. Rakennukset ovat Äijäläntieltä lähtevän ja päättyvän pihatien varrella. Asuinrakennuksen itäpuolella on pieni nurmikenttä, muuten metsämaastoa. Lähellä ovat Äijälän ja Outisen tilakeskukset.
  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin maisemallinen asema ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta tulisi pyrkiä säilyttämään. Pihapiirin ominaispiirteiden säilymisestä tulisi huolehtia mahdollisten muutos- tai uudisrakennustöiden yhteydessä.
  Kirjalliset lähteet:
  Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Ania Hallinnollinen alue rekisterikylä
   
  Avaa Pirkkala
   
    Ania - vanhin kylätontti Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kyläkeskusta
   
  Avaa Pirkkala
   
    Anian kylän kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta