Arkeologinen kohde Myllymoisio

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Sorila
  Nimi:
  Myllymoisio
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018825
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  8
  Muinaisjäännöstyyppi:
  työ- ja valmistuspaikat
  Tyypin tarkenne:
  vesimyllyt
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Historiallinen myllynpaikka, jonka purouomassa kaksi kivistä ladottua patovallin jäännöstä.
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6828074 X2 6828133 X 
  Y1 2497938 Y2 2497987 Y 
  Z1 100 Z2 115 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6828974 P2 (ETRS-TM35FIN) 6829032 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 338409 I2 (ETRS-TM35FIN) 338461 I 
  p1 6831839 p2 6831898 (YKJ)
  i1 3338514 i2 3338567 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännösalueen äärikoordinaatit.
  Kohteen laajuus:
  Kohde on laajuudeltaan 0,1 hehtaaria.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin 4 kilometriä itäkoilliseen Aitolahden kirkosta, Palonkyläntie pohjoispuolella (Palonkyläntie 21), Myllylammesta Sorilanjokeen virtaavaan puroon yhtyvän pienemmän, Peurantajärvestä virtaavan ja kesäisin kuivan purouoman varrella. Maasto kohteen ympäristössä viettää voimakkaasti kohti etelää ja etelälounasta eli Sorilanjokea. Purouoma kulkee asutun talon itä- ja kakkoispuolella olevassa ympäristöään matalammalla olevassa, osin jyrkkäseinämäisessä notkelmassa. Purouoma haarautuu kahteen yhtä leveään osaan lähellä Palonkylätietä.
  Kohteen kuvaus:
  Peurantajärvestä laskevassa ojassa sijaitseva mylly esiintyy niin Rehnströmin

  vuonna 1763 laatimalla kartalla kuin Öhmannin vuonna 1854 laatimalla kartalla. Nykyään isojakokartan mukaan asemoidulla myllynpaikalla on topografialtaan myllynpaikaksi oivallinen, jyrkähkösti eteläkaakkoon viettävä, kesäisin kuiva purouoma. Uomassa, joka lähempänä Palonkyläntietä haarautuu kahteen osaan, on muutamia tasaisempia kohtia, jotka luonteeltaan sopisivat hyvin myllynrattaan paikaksi.

  Yläjuoksulla, asemoidusta myllynpaikasta noin 15 metriä pohjoiskoilliseen on läntisemmän purouoman poikki ladottu kivistä noin 0,4 metriä korkea ja metrin levyinen patovalli. Tästä vielä noin 10-15 metrin päässä sijaitsee toinen kivinen patovalli, edellistä masiiivisempi. Se kulkee koko purouoman poikki (uoma haarautuu kahteen osaan vasta tämän vallin jälkeen) ollen korkeudeltaan puolisen metriä ja leveydeltään metrin. Patovallissa on useampi kivikerta ja sen kivet ovat halkaisijaltaan 20 - 40 cm.

  Luokitusehdotus:
  Luokka 2. Historiallinen, ainakin 1700-luvulta käytössä ollut myllynpaikka, jossa on yhä näkyvissä myllyyn liiittyviä rakenteita. Kohteen tarkempi rajaus sekä vanhimpien kulttuurikerrosten ja rakenteiden sijainnin ja säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Suoja-alueeksi ehdotetaan 20 metriä ylä- ja alajuoksulle päin kohteen näkyvistä rakenteista sekä 10 metriä molemmin puolin itä-länsisuunnassa.
  Lähistön kohteet:
  Kohteesta noin 240 metriä länteen sijaitsee historiallinen myllynpaikka Myllylampi (1000008708) ja 380 ja 500 metriä eteläkaakkoon ja kakkoon historiallisen ajan kylänpaikat Palo (Pahlo) ja Palo (pahlo) Rentto. Jälkimäisillä kohteilla ei ole vielä muinaisjäännösrekisterinumeroa.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  DSCN2003.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Myllymoision myllynpaikan eteläisempi patovalli. Kuvattu etelästä.
  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  H51_5-1_Myllymoisio_liitekartta_1763.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote vuodelta 1763 (Rehnström) olevasta Palonkylän kartasta, jossa myllynpaikkakin esitetään.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  DSCN2004.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Myllymoision myllynpaikan pohjoisempi patovalli. Kuvattu lounaasta. KYY 53: 12
  • Kuvausaika: 1.9.2010

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Palo Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Avaa Sorila (kylä[epäselvä]) Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 220 2015 02.07.2015 Tampere, maastosuunnitelma Aitoniementien ja Palokyläntien alueella tehtävää suurjännitejohtojen maakaapelointia varten Tampereen Vera Oy
  Avaa 465 2016 15.11.2016 TAMPERE, MAAKAAPELOINTILINJAN MUUTOS PALOKYLÄNTIELLÄ Tampereen Vera Oy Ilkka Välimäki
  Avaa 454 2020 17.08.2020 Tampere, tilaa Hevoshaka (837-506-4-22) koskeva metsänkäyttöilmoitus Stora Enso Oyj, Metsä

Kartta