Rakennetun ympäristön kohde Lintula 1

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Naistenmatkanlahti
  Inventointinumero:
  2009 / 201
  Nimi:
  Lintula 1
  Osoite:
  Niemenmaantie 18
  Kohdetyyppi:
  vapaa-aika
  Historiallinen tilatyyppi:
  lohkotila
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  1900-luvun alkupuolen huvilamiljöö, jonka päärakennuksessa on selkeitä vuosisadan alun arkkitehtuurin tyylipiirteitä. Pihapiiri ja erityisesti päärakennus on arkkitehtonisesti ja alueen 1900-luvun alun huvilakulttuurista kertovana arvokas kohde. Päärakennus on säilyttänyt julkisivujen alkuperäiset piirteet hienosti. Kohdekokonaisuuteen kuuluu alkuperäinen rantasauna sekä piharakennukset leikkimökki, liiteri ja koirankoppi.

  Hyvin säilynyt huvilarakennus 1900-luvun alkupuolelta, julkisivuissa jugendin tyylipiirteitä. Rakennuksen maisemallinen sijainti Pyhäjräven tuntumassa säilynyt. Osa Pirkkalan rantojen historiallista huvila-asutusta.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kohdenumero 2009 / 201 Niemenmaantie, Lintula 1

  Kiinteistön omistajan pyynnöstä inventointia ei tehty. Vuoden 2002 inventoinnissa rakennus on kuitenkin käsitelty ja tässä esitetyt tiedot perustuvat tähän inventointikertomukseen.

  Lintulan huvila on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Huvila sijaitsee Naistenmatkanlahden rannalla, Pirkkalan keskustan pohjoispuolella. Tontilla on lisäksi liiteri/ulkohuone, koirankoppi, leikkimökki ja alhaalla rannassa sauna.

  Lohkotuille nurkkakiville tehdyssä rakennuksessa on vaaka/pysty verhoiltu hirsirunko. Väritys on vaaleankeltainen, listat ovat valkoiset. Satulakaton molemmilla lappeilla on tympanonkoristein varustettu satulakattoinen frontoni. Rakennuksessa on kansallisromanttisia piirteitä mm. ikkunoissa ja niiden vuorilaudoissa. Rannanpuolella on avokuisti. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin säilynyt

  Historia:
  Lintula on lohkottu Niemenmaan palstatilasta vuonna 1919. Alunperin Niemenmaan palstatilan maa-ala on kuulunut Savion tilaan, joka puolestaan on lohkottu Ollikan kantatilasta. Lintulan tontin myi vuonan 1919 johtaja K. Jokinen ja ostaja oli toimitusjohtaja E.A. Sulin. Huvila on rakennettu tuolloin tai muutamaa vuotta aikaisemmin. Tontti on jaettu vuonna 2009 kolmeen osaan, joista yhdellä sijaitsee vanha huvila ja rantasauna, yhdellä 2008-2009 rakennettu uusi omakotitalo ja yhdellä osalla ei ole rakennuksia.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Tontti viettää voimakkaasti rantaan. Ympäristö on voimakkaasti muuttunut viime vuosina. Niemenmaan alueelle on rakennettu ja rakennetaan uusia omakoti- ja rivitaloja. Pihapiiri on osittain jäänyt Niemenmaantien eteläpuolelle, jossa on mm. vanhoja omenapuita ja kaivo. Vanha reitti talolle on ilmeisesti kulkenut juuri eteläpuolelta. Jyrkkäpolun laidassa on sementtinen portinpylväs.
  Toimenpidesuositukset:
  Kohde on ainutlaatuinen esimerkki alueen 1900-luvun alun huvilakulttuurista ja tulisi säilyttää. Melko lähelle kohdetta on jo 2000-luvulla rakennettu uusia pientaloja. Pihapiirin ominaispiirteet ja vanha rakennuskanta tulisi säilyttää. Rakennusten korjaamisessa tulisi käyttää rakennusajankohdalle tyypillisiä ratkaisuja ja materiaaleja.
  Kaava:
  Yleiskaava 1995

  Asemakaava 2000; ei suojelumerkintää

  Kirjalliset lähteet:
  Heiskanen, Jari 2002. Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001   Niemenmaantie huvila
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatka Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Avaa Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatkanlahden alue Muu hanke- tai tutkimusalue omakotialue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Naistenmatkanlahden kulttuuriympäristöselvitys Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Rakennusinventointi
  Arkeologinen inventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  10.05.2009 30.08.2009
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 592 2018 29.10.2018 Pirkkala, Niemenmaa, Kesärannan, Pihlajamäen ja Lintulan rantasaunojen kulttuurihistoriallinen arvo

Kartta