Alue Haikka

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Haikka
  Nimi:
  Haikka
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue
  Aluetyyppi:
  rekisterikylä

Tekstitiedot

 • Historia:
  Haikan maarekisterikylä tunnetaan 1500-luvulta, jolloin kylässä oli kaksi taloa, Ippinen ja Liuha. Talot sijaitsivat Pyhäjärveen pistävällä Haikanniemenä nykyisin tunnetulla niemellä. Majuri Nils Pfaler perusti 1697 Haikan rusthollin, johon Ippinen ja Liuha liitettiin. Rusthollin rakennukset sijaitsivat tällöin Haikanniemen tyvessä, lähellä rantaa. Avioliiton kautta omistajaksi tuli kapteeni Henrik Spåre vuonna 1757. Asutusta ympäröivät laajat rantaan viettävät peltoaukeat ja niiden takana, metsäselänteen reunalla, niityt. Hänen kuolemansa jälkeen v. 1785 Henrikin poika Karl Gustav rakennutti uuden päärakennuksen ja siirrätti tilan muut rakennukset vanhan asuinpaikan kaakkoispuolelle, nykyisin puistona olevalle alueelle. Vanhan asuintontin paikka on suurelta osin rakennettu.

  Lentokonetehdas siirrettiin Santahaminasta Härmälään 1930-luvun puolessa välissä. Työntekijöiden asuntopulaa helpottamaan valtio hankki asutustarkoitukseen Haikan kartanon länsipuolella olevan alueen. Rakennussuunnitelmat tehtiin maatalousministeriön asutusasiainosastolla vuonna 1938 ja kunnassa kaava hyväksyttiin 1939. Asuinalue rakennettiin etupäässä 1940-luvulla.

  Killon alue synty liittyy Valtion metallitehtaan Tampereen tehtaiden kasvuun sotien jälkeen. Ensimmäisten rakennusten työt alkoivat v. 1947. Jo 1950-luvun alussa tehdas lähestyi kuntaa kirjeellä, joka koski alueen laajennusta. Killon omakotialueen laajennus pohjoiseen hyväksyttiin v. 1952.

  Kartanon itäpuolelle kaavoitettiin 1960-luvulla Loukonlahden kerrostaloalue, joka sijoittui etupäässä metsäalueille. Tiiviin rakentamisen vastapainoksi ympäristöön jäi metsä- ja peltomaisemaa.

  Kuvaus:
  Haikan kylä sijaitsee Pirkkalan keskustan itäpuolella. Asutuksen painopiste, Haikka, Killo ja Loukonlahti ovat lähellä Pyhäjärven rantaa. Näiden välissä ja rannoilla on säilynyt myös peltomaisemaa. Kylän alueet ulottuvat pitkälle etelään, joka on etupäässä mäkien ja soiden rytmittämää metsämaastoa. Laajan metsäaluuen ainoa asutus on entinen Haikan kartanon torppa, nimeltään Korpi.

  Haikan kulttuurimaisema, joka on rakentunut entisen Haikan kartanon ympäristöön, koostuu eri tyypisistä ja selkeästi toisistaan erottuvista, suunnitelmallisesti 1930-, 1950- ja 1970-luvulla rakennetuista Haikan, Killon ja Loukonlahden asuinalueista. Kartanon rakennusten ja puiston jäänteiden lisäksi vanhempaa asutusta on säilynyt vanhan raitin varrella nykyisessä Ylä-Haikassa.

  Kirjalliset lähteet:
  Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997. Kuninkaan kartasto 1776-1805, julk. SKS, Tampere 1989. Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, julk. B 174, Tampereen seutukaavaliitto, 3 painos, Tampere 1990.

  Arkistolähteet: Kiinteistörekisteri,Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Tampere. Isojakokartat, Hämeen maanmittaustoimiston arkisto, Hämeenlinna.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Isojakokartta, Haikka, Daniel Hall 1763.2.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Isojakokartta, Haikka, Daniel Hall 1767
  • Kuvausaika: 13.8.2002
  Kohteen kuva

  Isojakokartta, Haikka, eteläosa Daniel Hall 1763..jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Isojakokartta, Haikka, Daniel Hall 1767.
  • Kuvausaika: 13.8.2002

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Avaa Pirkkala
   
    Haikanniemi Haikka
   
    604010030 kivirakenteet
   
  kiinteä muinaisjäännös ajoittamaton
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Nuoliala Haikka
   
    604010004 kivirakenteet
   
  kiinteä muinaisjäännös rautakautinen?
   

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Nuolialan koulu - Jaakontie 5 Haikka
   
    Jaakontie 5 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Loukonveräjä Haikka
   
    Kirkkokatu 12 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Haikka - Kirkkokatu 20 Haikka
   
    Kirkkokatu 20 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Louhenkatu 33 Haikka
   
    Louhenkatu 33 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala Nuoliala. Arkeologinen koekaivaus 2017. Pirkkala
   
    Koekaivaus
   
  22.05.2017  
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002
  Avaa Funkispientalot Pirkkalan Haikassa - säilyttämissuunnitelma Pirkkala
   
    Muu
   
  16.10.1991 16.10.1991